Ongelmatilanteet

Aineiston haravointi on hidasta ja/tai rasittaa kohtuuttomasti taustajärjestelmää

  • Tällaisessa tapauksessa voidaan haravoinnit ajoittaa esimerkiksi viikonlopulle.
  • Päivitysharavointien väliä voidaan myös harventaa.

Europeanassa oleva aineisto ei ole ajan tasalla

  • Ota yhteyttä osoitteeseen finna-posti(at)helsinki.fi, jonka jälkeen pyydämme Europeanaa haravoimaan aineiston uudelleen.

Esityksiä

Europeanan ohjeita (englanniksi)

Finnan Europeanaan liittyviä ohjeita


  • No labels