Europeana on digitaalista kulttuuriperintöaineistoa eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kokoava ja tarjoava palvelu. Sen tavoitteena on luoda uusia tapoja, joilla ihmiset pääsevät kosketuksiin kulttuuriperintönsä kanssa.

Formula on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu, jonka kautta suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa välitetään Europeanaan. Ottamalla yhteyttä finna-posti[at]helsinki.fi voit ilmaista halukkuutesi saada organisaatiosi digitaalisen kulttuuriperintöaineiston Europeanaan.

Tämän sivustolla kerrotaan yleisesti Europeanasta, Formula-palveluun liittymisestä ja siihen liittyvistä ohjeista aineiston, metadatan ja tekniikan osalta.

  • No labels