Europeana on digitaalista kullttuuriperintöaineistoa eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kokoava ja tarjoava palvelu. Sen tavoitteena on luoda uusia tapoja, joilla ihmiset pääsevät kosketuksiin kulttuuriperintönsä kanssa. Europeana edistää digitoidun kulttuuriperinnön avointa saatavuutta ja tuo esiin kulttuurien monimuotoisuutta. Arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisille kokoelmille Europeana-palvelu tarjoaa mahdollisuuden saada lisää näkyvyyttä ja uusia käyttäjiä. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteinen hanke Europeana on myös kulttuuriperintö- ja muiden alojen ammattilaisten yhteistyöverkosto, jossa kehitetään osaamista ja lisätään yhteistyötä. Euroopassa on käynnissä myös muita Europeanaa tukevia, digitointia ja aineiston saatavuutta parantavia projekteja, joissa on mukana suomalaisia kulttuuriperintöalan organisaatioita.


Formula on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu, jonka kautta suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa välitetään Europeanaan. Ottamalla yhteyttä finna-posti[at]helsinki.fi voit ilmaista halukkuutesi saada organisaatiosi digitaalisen kulttuuriperintöaineiston Europeanaan.

Tämän wikin alasivuilla kerrotaan Europeanasta yleensä, Formula-palveluun liittymisestä ja siihen liittyvistä ohjeista aineiston, metadatan ja tekniikan osalta.

  • No labels