SCOAP3 - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

SCOAP3 OA

Linkki palveluun

 

Lehtilista

http://scoap3.org/scoap3journals

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SCOAP3 -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2022

Aineistokuvaus

Kansainvälinen SCOAP3-konsortio on avoimen julkaisemisen hanke, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics, HEP) keskeiset lehdet/artikkelit on muutettu OA-julkaisuiksi eikä kirjoittajilta peritä avoimesta julkaisemisesta maksuja.

SCOAP3 maksaa keskitetysti kustantajille lehtien/artikkeleiden kulut. SCOAP3n piirissä olevista lehdistä/artikkeleista ei makseta tilausmaksuja. Konsortion jäsenet maksavat maakohtaisesti HEP-tutkimuksen määrän perusteella määritellyn summan. SCOAP3-projektia johtaa CERN. Lisätietoja ja lista mukana olevista kustantajista ja lehdistä projektin verkkosivulta:

http://scoap3.org

Käyttäjät

 

Sallittu käyttö

Kaikkia SCOAP3-projektin sponsoroimia artikkeleita saa käyttää CC-BY -lisenssin (

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

) sallimalla tavalla. Tekijänoikeus jää kirjoittajalle. CC-lisenssi mahdollistaa artikkeleiden laajan uudelleenkäytön ja esim. tekstinlouhinnan SCOAP3 aineistoista.

SCOAP3-artikkelit ovat saatavilla sekä kustantajien sivuilta muiden ko kustantajan tuotteiden tavoin että SCOAP3-repositorysta (

https://scoap3.org/scoap3-repository/

).

Kielletty käyttö

 

Open access

 

Etäkäyttö

Aineisto on Open Access-aineisto.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

SCOAP3 - user rights and remote access

Publisher / Broker

SCOAP3 OA

Link to the resource

 

Journal list

http://scoap3.org/scoap3journals

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2020-31.12.2022

Description

International SCOAP3 consortium has converted key journals in the field of High-Energy Physics to Open Access at no cost for authors. SCOAP3 centrally pays publishers for costs involved in providing Open Access. Each consortium member country contributes in a way commensurate to its scientific output in the field. In addition, existing Open Access journals are also centrally supported, removing any existing financial barrier for authors. SCOAP3 is governed by CERN. More information and the list of publishers and journals involved:

http://scoap3.org

Authorised users

 

Permitted use

Copyright stays with authors, and a permissive CC-BY license (

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

) allows reuse of articles as well as text- and data-mining.

SCOAP3 sponsored articles are available from the publishers' platform as well as from the SCOAP3 repository (

https://scoap3.org/scoap3-repository/

)

Prohibited use

 

Open access

 

Remote access

 

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels