SCOAP3 - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

 

Lehtilista

http://scoap3.org/scoap3journals

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SCOAP3 -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2014-31.12.2016

Aineistokuvaus

Kansainvälinen SCOAP3-konsortio on Open Access hanke, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics, HEP) keskeiset lehdet/artikkelit muutetaan OA-julkaisuiksi. Näistä lehdistä ei jatkossa peritä tilausmaksuja, vaan SCOAP3-konsortion jäsenet maksavat maakohtaisesti HEP-tutkimuksen määrän perusteella määritellyn summan, jolla katetaan lehtien kulut. OA-mallissa toimiessaan lehdet eivät myöskään peri artikkelikohtaisia kirjoittajamaksuja. SCOAP3-projektia johtaa CERN. Lisätietoja projektin verkkosivulta: http://scoap3.org/

Käyttäjät

 

Sallittu käyttö

Kaikkia SCOAP3-projektin sponsoroimia artikkeleita saa käyttää CC-BY -lisenssin (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) sallimalla tavalla. Lisenssi mahdollistaa artikkeleiden vapaan lataamisen ja uudelleenjakamisen.

SCOAP3-artikkelit ovat saatavilla sekä kustantajien sivuilta muiden ko kustantajan tuotteiden tavoin että SCOAP3-repositorysta.

Kielletty käyttö

 

Etäkäyttö

Aineisto on Open Access-aineisto.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

SCOAP3 - user rights and remote access

Link to the resource

 

Journal list

http://scoap3.org/scoap3journals

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2014-31.12.2016

Description

International SCOAP3 consortium is an Open Access project that converts key journals in the field of High-Energy Physics to Open Access. SCOAP3 is centrally paying publishers for the costs involved in providing Open Access, publishers in turn reduce subscription fees to their customers, who contribute to SCOAP3. The annual membership payments are based on the amount of HEP research in the participating countries. In this OA model journals will not collect article processing fees from authors. The project is managed by CERN.

Further information:

http://scoap3.org/

Authorised users

 

Permitted use

All SCOAP3 articles are licenced under CC-BY (

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

). The license enables free download and distribution of the articles.

Articles in SCOAP3 are available on publishers web sites and on SCOAP3 repository:

http://repo.scoap3.org/

Prohibited use

 

Remote access

Open access.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels