SCOAP3 - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

SCOAP3 OA

Linkki palveluun

 

Lehtilista

http://scoap3.org/scoap3journals

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SCOAP3 -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2019

Aineistokuvaus

Kansainvälinen SCOAP3-konsortio on Open Access hanke, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics, HEP) keskeiset lehdet/artikkelit muutetaan OA-julkaisuiksi. Näistä lehdistä ei jatkossa peritä tilausmaksuja, vaan SCOAP3-konsortion jäsenet maksavat maakohtaisesti HEP-tutkimuksen määrän perusteella määritellyn summan, jolla katetaan lehtien kulut. OA-mallissa toimiessaan lehdet eivät myöskään peri artikkelikohtaisia kirjoittajamaksuja. SCOAP3-projektia johtaa CERN. Lisätietoja projektin verkkosivulta:

http://scoap3.org/

Käyttäjät

 

Sallittu käyttö

Kaikkia SCOAP3-projektin sponsoroimia artikkeleita saa käyttää CC-BY -lisenssin (

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

) sallimalla tavalla. Lisenssi mahdollistaa artikkeleiden vapaan lataamisen ja uudelleenjakamisen.

SCOAP3-artikkelit ovat saatavilla sekä kustantajien sivuilta muiden ko kustantajan tuotteiden tavoin että SCOAP3-repositorysta.

Kielletty käyttö

 

Etäkäyttö

Aineisto on Open Access-aineisto.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels