ProQuest Central - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

http://search.proquest.com/index

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/PQCentral/PQ1B_Business Premium Collection BE_nimekelista.xlsx

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/PQCentral/PQC - Business Subcollection _nimekelista.xlsx
https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/PQCentral/ProQuest Central_nimekelista.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

ProQuest Central -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2022-31.12.2024

Aineistokuvaus

1.Business/Economics-paketti:
- ABI/INFORM® Complete
- ProQuest Accounting & Tax Database
- ProQuest Banking Information Source
- ProQuest Asian Business and Reference
- Proquest European Business
- Hoover’s Company Profiles
- Canadian Business & Current Affairs (CBCA) Multidisciplinary, global content
- Snapshots
2. Health Sciences-paketti:
- Pharmaceutical News Index®
- ProQuest Health and Medical Complete
- ProQuest Health Management
- ProQuest Nursing & Allied Health Source
- ProQuest Family Health
- ProQuest Psychology Journals
3. Science and Technology- paketti:
- ProQuest Computing
- ProQuest Science Journals
- ProQuest Biology Journals
- ProQuest Telecommunication
- ProQuest Military
4. Social Sciences -paketti:
- ProQuest Research Library
- OxResearch
- ProQuest Education Journals
- ProQuest Career & Technical Education
- ProQuest Religion
- ProQuest Social Science Journals
- Criminal Justice Periodicals Index
5. ProQuest Newspapers-paketti:
- ProQuest Newsstand - international newspapers
- Canadian Newsstand Complete – Canadian newspapers.

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät
- Akateemiset organisaatiot (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut koulut): organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija), eläkkeellä olevat henkilökunnan jäsenet ja opiskelijat.
- Yleiset kirjastot: kirjaston henkilökunta, eläkkeellä oleva henkilökunta ja kirjastokortin haltijat, jotka ovat Suomen kansalaisia tai joiden asuinpaikka on Suomessa; vaihto-opiskelijat tai vastaavat henkilöt heidän oleskellessaan Suomessa.
- Muut konsortion jäsenorganisaatiot: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija), eläkkeellä olevat henkilökunnan jäsenet.

Kirjastojen paikallisasiakkaat
- Henkilöt, jotka eivät ole auktorisoituja käyttäjiä, mutta joilla on pääsy organisaation suojattuun verkkoon organisaation tiloissa olevilta tietokoneilta.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat saavat:
- käyttää aineistoa vain koulutus-, opiskelu ja tutkimuskäyttöön (ei-kaupallinen käyttö). Kaupalliseksi käytöksi ei lueta maksullisia koulutusohjelmia tai akateemisen organisaation tai muiden konsortion jäsenten nimissä tehtyä tutkimustyötä vaikka sen rahoittajana toimisi kaupallinen organisaatio.
- selata aineistoa ja tehdä tiedonhakuja sekä ladata, tallentaa ja tulostaa kohtuullisia määriä aineistoa,
- kohtuullisessa määrin käyttää aineistoon sisältyviä kuvia, taulukoita ja lyhyitä lainauksia omissa tieteellisissä töissä tai opinnäytteissä,
- kohtuullisessa määrin esittää tai näyttää aineistoa osana seminaarin, konferenssin, työpajan tai muun vastaavan esitysmateriaalia.

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää aineistoa kohtuullisessa määrin painettujen tai elektronisten kurssipakettien tai muun koulutusaineiston laatimiseen, käytettäväksi opetuksessa ja/tai suojatussa verkossa ylläpidettävissä virtuaaliympäristöissä (ml. virtuaaliset oppimis-, tutkimus- ja kirjastoympäristöt). Käyttö edellyttää, että kukin artikkeli on tulostettava suoraan palveluntuottajan tietokannasta, jotta haut rekisteröityvät tietokantaan. Elektronisissa kurssipaketeissa on samasta syystä lupa käyttää vain linkkejä, jotka on tehty suoraan palvelutuottajan tietokantaan. Jokaisessa koulutusaineistossa on mainittava riittävät lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- antaa muille auktorisoiduille käyttäjille ja paikallisasiakkaille yksittäisiä tulostettuja tai elektronisia kopioita aineistosta. Tämä sisältää kopion jakamisen opetuskäyttöön jokaiselle auktorisoidulle käyttäjälle tilaajaorganisaatiossa järjestettävällä kurssilla, mutta käyttö edellyttää, että kukin artikkeli on tulostettava suoraan palveluntuottajan tietokannasta, jotta haut rekisteröityvät tietokantaan.
-antaa sopimuksen piiriin kuulumattomalle kollegalle tulosteena tai elektronisesti vähäisiä määriä aineistosta henkilökohtaista käyttöä varten tai opetus- ja tutkimustarkoitukseen tai ammattikäyttöön, mutta ei koskaan jälleenmyyntiä varten.
-ladata tai tulostaa aineistoon liittyviä tuotemerkkejä ja logoja sekä vähäisiä määriä aineistoa sisäistä markkinointia ja testausta sekä auktorisoitujen käyttäjien ja paikallisasiakkaiden koulutusta varten.

Kielletty käyttö

Auktorisoidut käyttäjät ja kirjaston paikallisasiakkaat eivät saa:
- poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai vastuuvapauslausekkeita,
- järjestelmällisesti tulostaa tai kopioida elektronisesti laajoja otteita aineistosta muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu,
- tarjota aineistoa minkään muun kuin suojatun verkon kautta.

Aineiston järjestelmällinen tai toistuva tulostaminen tai lataaminen tarkoituksena luoda kokoelma, joka kattaa koko aineiston tai osia siitä, on ehdottomasti kielletty riippumatta siitä onko kyseinen kokoelma elektronisessa tai paperimuodossa (pl. kurssipaketit).

Palvelun tarjoajan kirjallinen lupa tarvitaan, jos halutaan:
- käyttää osaa tai koko aineistoa minkäänlaiseen kaupalliseen tarkoitukseen. Kaupalliseksi tarkoitukseksi ei lueta maksullisia koulutusohjelmia tai akateemisen organisaation tai muiden konsortion jäsenten nimissä tehtyä tutkimustyötä vaikka sen rahoittajana toimisi kaupallinen organisaatio.
- järjestelmällisesti jakaa osia tai koko aineisto muille kuin auktorisoiduille tai paikalliskäyttäjille,
- julkaista, jakaa tai tarjota käyttöön lisensioitua aineistoa tai siihen perustuvia aineistoja tai töitä, joiden osana on käytetty lisensioitua aineistoa muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu,
- muuttaa tai muokata aineistoa muutoin kuin mitä sen tarjoaminen auktorisoiduille käyttäjille ja kirjaston paikallisasiakkaille näyttöruudulta edellyttää, muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu. Aineiston sisältämien sanojen tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.
- käyttää aineistoa tekstinlouhintaan koulutustarkoituksessa.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

ProQuest Training
Webinars

Lisätietoja

 

ProQuest Central - user rights and remote access

Publisher / Broker

ProQuest

Link to the resource

http://search.proquest.com/index

Journal list

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/PQCentral/PQ1B_Business Premium Collection BE_nimekelista.xlsx

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/PQCentral/PQC - Business Subcollection _nimekelista.xlsx
https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/PQCentral/ProQuest Central_nimekelista.xlsx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2022-31.12.2024

Description

1.Business/Economics package:
- ABI/INFORM® Complete
- ProQuest Accounting & Tax Database
- ProQuest Banking Information Sourcee
- ProQuest Asian Business and Referencee
- Proquest European Business
- Hoover’s Company Profiles
- Canadian Business & Current Affairs (CBCA) Multidisciplinary, global content
- Snapshots
2. Health Sciences package:
- Pharmaceutical News Index®
- ProQuest Health and Medical Complete
- ProQuest Health Management
- ProQuest Nursing & Allied Health Source
- ProQuest Family Health
- ProQuest Psychology Journals
3. Science and Technology package:
- ProQuest Computing
- ProQuest Science Journals
- ProQuest Biology Journals
- ProQuest Telecommunications
- ProQuest Military
4. Social Sciences package:
- ProQuest Research Library
- OxResearch
- ProQuest Education Journals
- ProQuest Career & Technical Education
- ProQuest Religion
- ProQuest Social Science Journals
- Criminal Justice Periodicals Index
5. ProQuest Newspapers package:
- ProQuest Newsstand - international newspapers
- Canadian Newsstand Complete – Canadian newspapers.

Authorised users

Authorised User:
- Academic organisations and other schools: current members of the faculty and other staff of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), retired members of staff and students at the Licensee's institution.
- Public libraries: library staff wherever situated, retired members of staff; library card holders who are citizens of or are domiciled in Finland; exchange students or other individuals during the period they reside in Finland.
- Other consortium member organisations: current members of the staff of the Licensee whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis, retired members of staff.

Walk-in Users:
Persons who are not Authorised Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals within the Licensee's premises.

Permitted use

Authorised and Walk-in Users may:
- use the Products solely for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, scientific or other research (Educational purposes) but not for Commercial Use; for the avoidance of doubt, for example, use by Authorised or Walk-In-Users of the Materials in the course of research performed under the auspices of academic organization, other schools or other Consortium member even if funded by a commercial organisation, is not deemed to constitute Commercial Use;
- electronically search and display the Materials and download, digitally store and print a reasonable portion of the Materials;
- use, with appropriate credit , figures, tables and brief excerpts from the Materials in their own scientific, scholarly and educational works;
- publicly display or perform a reasonable portion of the Materials as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.

Authorised Users may:
- use a reasonable portion of the Materials in the preparation of printed and electronic Course Packs or other educational materials, to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a Secure Network, provided that each individual article is printed directly from the on-line database system in a manner that allows a "hit" to be registered on the ProQuest on-line system so that the publisher royalty can be accurately tracked and paid; provided that such use is done using links from Licensee's electronic reserves system directly to the on-line database system in a manner that allows a "hit" to be registered on the ProQuest on-line system; each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner; course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorised Users who, in the reasonable opinion of the Licensee, are reading impaired;
- provide single printed or electronic copies of parts of the Materials to other Authorised and walk-in-Users; this shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User taking part in a course at the Licensee's institution, so long as each work is retrieved directly from the on-line database system in a manner that causes a “hit” to be registered on the on-line system for each and every print or digital copy;
- transmit to a third party colleague in hard copy or electronically, minimal, insubstantial amounts of the Materials for Educational purposes but in no case for re-sale;
- display, download, save electronically, print and distribute (also on the Licensee's public website) ProQuest's trademarks, logos and screenshots and insubstantial parts of the Materials from the Products for the purpose of internal marketing or testing or for training Authorised and Walk-in-Users.

Prohibited use

Neither Authorised nor Walk-in Users may:
- remove or alter the authors' names or the Publisher's copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Materials;
- systematically make print or electronic copies of multiple extracts of the Materials for any purpose;
- mount or distribute any part of the Materials on any electronic network, including the Internet and the World Wide Web, other than the Secure Network.

For the avoidance of doubt, downloading of all or parts of the Products in a systematic or regular manner so as to create a collection of materials comprising all or part of the Products is strictly prohibited whether or not such collection is in electronic or print form, save as provided concerning Course Packs.

ProQuest's explicit written permission must be obtained in order to:
- use the whole or any part of the Materials for any Commercial Use; for avoidance of doubt, for example, use by Authorised or Walk-In-Users of the Materials in fee-based educational programs or in the course of research performed under the auspices of academic organization, other schools or other Consortium member even if funded by a commercial organisation, is not deemed to constitute Commercial Use;
- systematically distribute the whole or any part of the Materials to anyone other than Authorised and Walk-in Users;
- publish, distribute or make available the Material, works based on the Materials or works which combine them with any other material, save as provided in this Agreement;
- alter, abridge, adapt or modify the Materials, except to the extent necessary to make them perceptible on a computer screen to Authorised and Walk-in-Users and save as provided in this Agreement; for the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted;
- use the Materials to perform and engage in Text Mining activities for educational purposes.

Open access

 

Remote access

Remote access is allowed for authorized users through the institution's secure network.

Training material on web

ProQuest Training
Webinars

Additional information

 

  • No labels