AMK-kirjastot
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • No labels