Bonnier Pro - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://bonnierpro.fi/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Bonnier Pro -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Bonnier Pro sisältää jatkuvasti päivittyvät teokset yhdeksältä aihealueelta. Palvelu sisältää myös työkaluja, lomakkeita, tarkistuslistoja ja podcasteja.

Palvelun kattaa seuraavat aihealueet:
- Asiakkuudet
- Esimiestyö
- Hallitustyö
- Henkilöstö
- Markkinointi
- Osto ja logistiikka
- Talous ja rahoitus
- Tietohallinto
- Yrityksen kasvu

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat tilaajaorganisaation opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita tilaajalle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta).

Paikalliskäyttäjällä tarkoitettaan henkilöä jolle on oikeus tarjota pääsy aineistoon tilaajaorganisaation fyysisissä tiloissa.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin. Opetus- ja tutkimuskäytössä tulee mainita lähde. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat
- selailla aineistoa ja tehdä siitä tiedonhakuja
- tulostaa ja/tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- lukemisesteiset käyttäjät saavat hyödyntää Aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
Aineiston jakaminen: Auktorisoidut käyttäjät saavat luovuttaa toisille auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia Aineistosta. Luovutettavassa osassa on mainittava lähde.
Kurssipaketit: Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai paperimuodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
Portaalit ja hakupalvelut: auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat tehdä aineistoon hakuja jäljempänä mainittujen portaalien ja hakupalveluiden kautta.

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Open access

 

Etäkäyttö

Tilaajaorganisaatiolla on oikeus tarjota auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus etäkäyttää aineistoa. Etäkäyttöoikeus ei koske paikalliskäyttäjiä.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels