Kansalliskirjastolla on kansallinen vastuu julkaisujen tunnisteista (ISBN, ISSN, ISMN, URN) ja organisaatioiden, mm. kirjastojen ISIL-tunnuksista.

Kansalliskirjasto on liittynyt jäseneksi nimien ISNI-tunnisteita hallinnoivaan ISNI-järjestelmään ja tavoitteena on ISNI-toiminnan aloittaminen Suomessa.

Tunnistepalveluiden vastuulla on tunnusten jakelu, neuvonta, koulutus ja julkaisualan yhteistyö sekä kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen osallistuminen.

Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä. Tunnuksia käytetään mm. julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista sekä kansainvälisissä että kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa, kirjastojen lainausjärjestelmissä ja tiedonhauissa.


JULKAISUJEN TUNNISTEET

ISBN, ISSN ja ISMN

Suomessa tunnuksia haetaan Kansalliskirjastossa toimivista Suomen ISBN- ja ISSN keskuksista. Tunnukset ovat hakijalle maksuttomia.

Palvelu sisältää tunnusten jakelun julkaisualalle sekä tunnisteiden ja ennakkometatiedon keräämisen kansallisbibliografian Fennica-tietokantaan yhteistyössä Kirjavälityksen kanssa. Suomen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja toimittaa ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.

ISBN  (International Standard Book Number)

Julkiseen käyttöön tarkoitettujen kirjojen tunnus. Kansalliskirjasto on tunnusten jakaja ja tunnisterekisterin (ISBN, ISSN, ISMN) ylläpitäjä ja kansallinen vastuuorganisaatio.

ISMN (International Standard Music Number)

Julkiseen käyttöön tarkoitettujen nuottijulkaisujen tunnus. Kansalliskirjasto on tunnusten jakaja ja tunnisterekisterin (ISBN, ISSN, ISMN) ylläpitäjä ja kansallinen vastuuorganisaatio.

ISSN (International Standard Serial Number)

Tekstipainotteisten jatkuvien julkaisujen (lehdet, sarjat, päivittyvät julkaisut) tunnus. Kansalliskirjasto on tunnusten jakaja ja tunnisterekisterin (ISBN, ISSN, ISMN) ylläpitäjä ja kansallinen vastuuorganisaatio.

NBN  (National Bibliographic Number)

Kansalliskirjastojen ja niiden yhteistyökumppaneiden kokoelmissa olevien aineistojen tunnus. Kansalliskirjasto on tunnusten jakaja ja niiden käyttäjä. Lisätietoja tunnisteesta (englanniksi).

URN (Uniform Resource Name)

URN-tunnus on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste. Dokumentille annettu URN-tunnus ei muutu, jos julkaisun identiteetti ja nimi pysyvät samana. Kansalliskirjasto on tunnusten ja NBN-nimiavaruuksien jakaja sekä resolvointipalvelun ylläpitäjä. Lisätietoja tunnisteesta (englanniksi).

MUUT TUNNISTEET

ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations)

Tunnistaa kirjastot ja vastaavat organisaatiot yksiselitteisesti ja konekielisesti. Kansalliskirjasto on kansallinen vastuuorganisaatio, tunnusten jakaja ja ISIL-rekisterin ylläpitäjä.

ISNI (International Standard Name Identifier)

Tieteellistä tai taiteellista luovaa työtä tekevien julkisten identiteettien (henkilöiden, yhteisöjen, sukujen nimet) tunnus. Kansalliskirjastolla on jäsenenä asiantuntijarooli kansainvälisessä ISNI-konsortiossa.

Viimeaikaiset muutokset


  • No labels