Kokous 1 (16.1.2024)
Kokous 2 (6.2.2024)
Kokous 3 (27.2.2024)
Kokous 4 (19.3.2024)
Kokous 5 (9.4.2024)
Kokous 6 (30.4.2024)
Kokous 7 (21.5.2024)


KOKOUS 1 (16.1.2024)

Aika: klo 13.00–14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Ilona Leppänen (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Tuula Harmoinen (Tuija Nevalan sijaisena), Auli Hoffren, Jerry Jantunen, Anssi Lampela (klo 14.16 asti), Marja Puntalo, Katri Syrjälä, Jaakko Tuohiniemi, Sirpa Tuomisto, Päivi Wendelius, Henna Peltonen (sihteeri)
Poissa: Kari Ahola, Tuija Nevala

1.Verkoston järjestäytyminen

 • Verkosto jatkaa uudella toimikaudella 2024–2025 pääosin samalla kokoonpanolla kuin aiemmin (Verkoston jäsenet).
  • Uusina jäseninä aloittavat Tuija Nevala, joka tulee Tuula Harmoisen tilalle Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksesta sekä Katri Syrjälä, joka tulee Saijamari Pakkalan tilalle Tampereen kaupunginkirjastosta.
  • Verkostossa ei ole enää edustusta museoista ja Kavista näiden edustajien jäätyä pois viime kaudella. Toivon mukaan edustusta saadaan mukaan myöhemmin.
 • Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros.
 • Sovittiin, että puheenjohtajana jatkaa Ilona Leppänen ja sihteerinä Henna Peltonen.
 • Päätettiin jatkaa kokouksia keväällä kolmen viikon välein tiistaisin klo 13-14.30.

2. Edellisestä toimikaudesta 20222023 saatu palaute

 • Katseltiin edellisestä toimikaudesta saatua palautetta. Palaute oli hyvää, mutta myös kehittämiskohteita löytyi liittyen muun muassa eri sektorien edustuksen monipuolisuuteen.
 • Asiaan palataan tarvittaessa, kun kaikkien kuvailun asiantuntijaryhmien palautteet on käyty vielä yhteisesti läpi puheenjohtajien kokouksessa 18.1.2024. Jatkossa pyritään kehittämään verkoston toimintaa palautteiden pohjalta.

3. Toimintakertomus 2023

 • Käytiin läpi Ilonan valmistelema toimintakertomus 2023 (Vuosikertomukset). Toimintakertomusta voi vielä kommentoida, jos huomaa jotakin korjattavaa tai lisättävää.

4. Toimintasuunnitelma 2024

 • Keskusteltiin vuoden 2024 toimintasuunnitelman luonnoksesta ja täydennettiin sitä (Toimintasuunnitelma).

5. Uusi perustettava ryhmä: Linkitetyn kirjastodatan yhteistyöryhmä LIKI

 • Puheenjohtajien kokouksessa 12.12.2023 esiteltiin suunnitelma uuden Linkitetyn kirjastodatan yhteistyöryhmä LIKIn perustamiseksi.
  • Tavoite ryhmän kokoonpanolle on 12 henkilöä, joista kuusi tulee LKD-projektista. Muita edustajia toivotaan eri järjestelmistä, kirjastosektoreilta ja kuvailun asiantuntijaryhmistä.
 • Päätettiin ehdottaa Ilkka Haatajaa Toikun edustajaksi (mukana myös Muusassa).

 6. Ehdotus uudistuneen RDA:n elementtien hankalien nimikkeiden inhimillistämiseksi

 • Kuvailusääntöpalvelu on laatinut ehdotuksen uudistuneen RDA:n elementtien hankalien nimikkeiden inhimillistämiseksi.
  • Taulukko sisältää suomennettujen nimikkeiden ihmisystävälliset vastineet roolisuhteille ja aineistosuhteille sekä aggregaattiaineistoihin liittyviä tarkempia kansallisia nimikkeitä.
  • Kommentteja toivotaan helmikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen termit lisätään Metatietosanaston kehitysversioon. Varsinaisesti termit otetaan käyttöön uudistetun RDA:n myötä.
 • Katsottiin lyhyesti taulukkoa yhdessä ja päätettiin, ettei käytetä verkoston kokouksissa tähän enempää aikaa, koska asia ei liity suoranaisesti toimijakuvailuun. Ilonalle voi kuitenkin laittaa viestiä, jos huomaa taulukossa kommentoitavaa.

 7. Muut asiat

 • Jaakko on esittänyt termiä ”filologi” lisättäväksi Metatietosanastoon, joko itsenäiseksi termiksi tai viittausmuodoksi esimerkiksi kielitieteilijälle, jotta filologiasta valmistuneiden graduntekijöiden auktorisoidut hakutiedot saataisiin erottumaan muiden samannimisten henkilöiden hakutiedoista. Aiheeseen palataan paremmin myöhemmin.
 • Seuraava kokous on tiistaina 6.2.2024 klo 13–14.30. Ilona lähettää kalenterikutsut koko kevätkaudeksi.


KOKOUS 2 (6.2.2024)

Aika: klo 13.00–14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Ilona Leppänen (puheenjohtaja), Kari Ahola, Auli Hoffren, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Tuija Nevala, Marja Puntalo, Katri Syrjälä, Jaakko Tuohiniemi, Sirpa Tuomisto, Päivi Wendelius, Henna Peltonen (sihteeri)
Poissa: Ilkka Haataja


1.Ajankohtaista

 • Uusi alustava Toimijakuvailuohje siirtyy HY Wikistä XWikiin. Siirto johtuu siitä, että Helsingin yliopisto luopuu nykyisen wikin alustapalvelusta kustannussyistä.
 • Siirto on tehty ja uusia sivuja korjaillaan parhaillaan.
 • Vanhat ohjesivut ovat vielä toistaiseksi näkyvillä ja käytettävissä.
 • Uudet ohjesivut avataan viimeistään 14.2., mahdollisesti jo 7.2.


2. Uudet termiehdotukset Metatietosanastoon

 • Käytiin läpi uusia termiehdotuksia Metatietosanastoon:
  • Filologi
   • Ehdotetaan omaksi termikseen.
  • Kielentutkija
  • Kenraalimajuri
   • Ehdotetaan omaksi termikseen, upseerin alakäsitteeksi.
  • Prikaatikenraali
   • Ehdotetaan omaksi termikseen, upseerin alakäsitteeksi (aiemmin käytetty prikaatinkenraali-muoto ohjaustermiksi).
 • Lisäksi päätettiin ehdottaa myös muita upseerin alakäsitteistä puuttuvia Suomen puolustusvoimien sotilasarvoja (mm. yliluutnantti).
 • Kerrattiin termien ehdotusprosessi:
  • Ehdotukset lähetetään Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston sähköpostiin (ei Metatietosanaston ylläpitoon).
  • Uudet termit tai muut muutospyynnöt merkitään käsittelyn jälkeen Metatietosanaston kehittäminen -sivulle.

 

3. Kalevalan juhlavuodet

 • Kalevalan juhlavuosi ja Uuden Kalevalan juhlavuosi ovat tällä hetkellä tapahtumasarjoina Kantossa sekä yksikkömuotoisina termeinä YSOssa.
  • Verkoston kokouksessa 1/2023 linjattiin, että Kalevalan juhlavuodet siirretään YSOsta Kantoon. Kalevalan juhlavuosi ja Uuden Kalevalan juhlavuosi kuvailtiin tällöin tapahtumasarjoina Kantoon. Juhlavuodet jäivät kuitenkin edelleen myös YSOon Kanton kaksikielisyyden puuttumisen vuoksi.
 • Tähän liittyen oli saatu ehdotus, että Kalevalan juhlavuodet olisivatkin yksittäisinä juhlavuosina Kantossa. Tällöin juhlavuodet voisivat ehkä olla YSOssa vain yhtenä monikkomuotoisena yleisterminä (”Kalevalan juhlavuodet”).
 • Ehdotusta pidettiin kannatettavana, joten päätettiin, että muutetaan aiemmin tapahtumasarjoina auktorisoidut juhlavuodet yksittäisiksi tapahtumiksi (auktorisoidaan merkittävimmät Kalevalan juhlavuodet).


4. Uudistettu Toimijakuvailuohje (alustava)

 • Käytiin loppuun ohje Yhteisöön liittyvä nomen käsittelemällä loppuun kohta Yhteisön varianttihakutieto.
 • Siirryttiin käsittelemään ohjetta Henkilöön liittyvä nomen aloittamalla kohdasta Henkilön auktorisoitu hakutieto.
 • Esimerkkien korjauksia ja lisäämistä jatketaan kokousten ulkopuolella.
 • Palattiin lyhyesti keskusteluun yhteisön ensisijaisen nimen valinnasta, kun yhteisöllä on erikielisiä nimiä. Pienryhmä jatkaa erikielisiin nimenmuotoihin liittyvien ohjeiden käsittelyä.
 • Todettiin, että uuden Toimijakuvailuohjeen käsittelyä voisi muutoinkin tehostaa hyödyntämällä enemmän pienryhmätyöskentelyä sellaisissa kohdissa, jotka vaativat enemmän pohdintaa.
 • Viimeksi pienryhmällä (Anssi, Henna, Ilona, Jerry) kokoonnuttiin tekemään tarpeellisia lisäyksiä ohjeeseen arkistojen näkökulmasta.

 

5. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 27.2.2024 klo 13.00–14.30.


KOKOUS 3 (27.2.2024)

Aika: klo 13–14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Ilona Leppänen (puheenjohtaja), Kari Ahola, Ilkka Haataja, Auli Hoffren, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Tuija Nevala, Marja Puntalo, Katri Syrjälä, Jaakko Tuohiniemi, Sirpa Tuomisto, Päivi Wendelius, Henna Peltonen (sihteeri)
Poissa: -

1.Ajankohtaista

 • Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 14.2.2024
  • Kuvailusääntöpalvelu laatii uudistuneen RDA:n käyttöönoton suosituksesta tiedotteen, jota kuvailuryhmien jäsenet voivat kommentoida maaliskuun aikana.
   • Tiedote lähetetään kuvailuryhmien sähköpostilistoille ja mahdolliset kommentit voi lähettää suoraan Marja-Liisalle (asia ei tule kokouksiin käsiteltäväksi).
  • Kuvailun tiedotuspäivän ajankohdaksi on sovittu alustavasti 29.5.2024 klo 10–15.30.


2. Esimerkkitapaus: Collins, Jim vai Collins, James C.

 • Toimijakuvailupalvelun sähköpostiin oli tullut viesti koskien ulkomaisen (yhdysvaltalaisen) henkilön ensisijaista nimenmuotoa:

Melindassa/Fennicassa on esim. seuraava tapaus, jossa suomennoksessa on merkitty kirjoittajan nimi eri tavalla kun alkukielisessä julkaisussa. 

Melinda 000376456
100 Collins, Jim.
240 Built to last : successful habits of visionary companies
245 Pysy parhaana : kestäväksi kehitetty / Jim Collins, Jerry I. Porras ; [käännös: Maarit Tillman].
500 Alkuteos kirjoitettu nimellä James C. Collins.

 Alkukielisen julkaisun kuvailu LC:ssä https://lccn.loc.gov/94020571

 100 1_ |a Collins, James C. |q (James Charles), |d 1958-
245 10 |a Built to last : |b successful habits of visionary companies / |c James C. Collins, Jerry I. Porras.

James Collinsin auktoriteettitietue LC:ssä https://lccn.loc.gov/n91123848

 

 • Toimijakuvailupalvelussa tehtiin päätös auktorisoida ulkomainen henkilö tässä tapauksessa Asteriin, koska henkilön nimenmuoto julkaisuissa ja tietueiden tekijäkentissä vaihtelee.
 • Otettiin viestin tapaus myös yhteisesti esimerkiksi henkilön ensisijaisen nimenmuodon valinnasta, kun nimestä esiintyy eri täydellisyysmuotoja.
  • Esimerkin ajateltiin havainnollistavan osaltaan parhaillaan käsittelyssä olevia henkilön auktorisoituun hakutietoon liittyviä ohjeita.
  • Lisäksi tarkoituksena oli keskustella siitä, tarvitaanko mahdollisesti tämän osalta täsmennyksiä uudistettuun Toimijakuvailuohjeeseen.
 • Jerry esitteli esimerkkitapausta.
  • Tekijä on käyttänyt vanhemmissa julkaisuissa nimeä James C. Collins ja uudemmissa nimeä Jim Collins. Jim Collins esiintyy julkaisuissa hieman useammin.
  • RDA ja sen mukainen Toimijakuvailuohje ohjaa tällaisissa tapauksissa auktorisoimaan muodon ”Collins, Jim”.
   • Toimijakuvailuohjeesta: ”Jos henkilö tunnetaan useammalla kuin yhdellä saman nimen muodolla, joista osa on täydellisempiä, valitaan useimmin käytetty muoto. Jos mitään muotoa ei käytetä muita useammin, valitaan viimeisin käytetty muoto ensisijaiseksi nimeksi.”
  • Kongressin kirjasto on auktorisoinut nimen jo aikaisin, jolloin henkilö on ilmeisesti esiintynyt pelkästään nimellä James C. Collins. Kongressin kirjasto ei useinkaan muuta auktorisoituja muotoja enää myöhemmin.
 • Keskusteltiin, liittyykö siihen ongelmia, jos meillä auktorisoitava nimenmuoto on eri kuin Kongressin kirjastossa.
  • Tässä ei nähty ongelmia.
  • Nähtiin, että jos ulkomainen henkilö auktorisoidaan Asteriin, noudatetaan RDA:n ohjeistusta eikä nimen valintaa tarvitse perustaa esimerkiksi tässä esimerkkitapauksessa Kongressin kirjaston käyttämään muotoon.
  • Meillä auktorisoimattomien henkilöiden nimenmuotoja voidaan kuitenkin bibliografisen kuvailun yhteydessä tarkistaa Kumean RDA-sovellusohjeen mukaisesti eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista.


3. Uudistettu Toimijakuvailuohje (alustava)

 • Jatkettiin kohdan Henkilön auktorisoitu hakutieto läpikäymistä tehden samalla joitakin korjauksia ja lisäyksiä ohjeisiin.
 • Korjattiin ohjeen kohtaa ”Muut nimet, jotka eivät sisällä sukunimeä” niin, että kuninkaallisten tai kirkollisten henkilöiden nimeen liittyvää järjestysnumeroa (roomalaista numeroa) seuraavat liika- ja lisänimet, jotka eivät ole erisnimiä, merkitään vain varianttihakutietoihin eli jätetään pois ensisijaisesta nimestä.
  • Esimerkki MARC-muodossa:
   • Aiemmin: 100 0# ‡a Katariina ‡b II Suuri, ‡c Venäjän keisarinna
   • Nyt: 100 0# ‡a Katariina ‡b II, ‡c Venäjän keisarinna ja 400 0# ‡a Katariina ‡b II Suuri, ‡c Venäjän keisarinna
 • Lisäksi samaan ohjeen kohtaan lisättiin, että ennen vuotta 1901 kuolleiden ruotsalaisten henkilöiden nimissä esiintyvät -son- ja -dotter-päätteiset nimet käsitellään patronyymeinä tai matronyymeinä (eli ei sukuniminä) eli ne merkitään suorassa järjestyksessä etunimen perään.
  • Taustalla tässä on vuonna 1901 Ruotsissa voimaan tullut nimilaki, jonka mukaan kaikilla tuli olla sukunimi. Lain myötä aiemmin käytössä olleita patronyymejä ja matronyymejä muutettiin siis sukunimiksi.
 • Keskusteltiin yhden esimerkin yhteydessä siitä, millä tarkkuustasolla henkilön toiminta-ala merkitään ja todettiin, että ohjetta voisi olla tältä osin hyvä täsmentää. Asiaan palataan tarkemmin, kun päästään ohjeen käsittelyssä asiaa koskevaan kohtaan.
 • Saatiin käsiteltyä loppuun kohta Henkilön ensisijainen nimi eli seuraavana käsittelyssä on vuorossa Henkilön auktorisoidun hakutiedon lisäelementit ja -määritteet.


4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 19.3.2024 klo 13.00–14.30.


KOKOUS 4 (19.3.2024)

Aika: klo 13–14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Ilona Leppänen (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Auli Hoffren, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Marja Puntalo, Katri Syrjälä, Jaakko Tuohiniemi, Päivi Wendelius, Henna Peltonen (sihteeri)
Poissa: Kari Ahola, Tuija Nevala, Sirpa Tuomisto

1.Ajankohtaista

 • Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 13.3.2024
  • Nina Hyvönen toimii Kirjastoverkkopalveluiden palvelujohtajan tehtävässä 31.8.2024 asti ja jää siksi aikaa pois puheenjohtajan paikalta. Puheenjohtajan sijaisena toimii tällä välin Katri Riiheläinen.
  • Kuvailun asiantuntijaryhmissä pyydettiin kartoittamaan kiinnostusta osallistua 29.5. järjestettävään Kuvailun tiedotuspäivään paikan päällä (tarkoituksena arvioida riittääkö alustavasti varattu 50 paikan auditorio tilaisuuteen).
   • Verkoston jäsenillä ei ollut tiedossa, että osallistuisivat lähitilaisuuteen.
  • Kuvailun tiedotuspäivään on suunniteltu esitystä tekoälykokeiluista kuvailun ympäriltä. Puhetta on ollut Norjan kokeiluista ja aihe-ehdotuksia muista vastaavista otetaan mielellään vastaan. Viestiä voi laittaa joko Ilonalle tai suoraan Katri Riiheläiselle.


2. Ehdotus Metatietosanastoon

 • Ehdotetaan jo Toimijakuvailupalvelun käsittelyssä ollutta metallurgi-termiä lisättäväksi Ammatti tai tehtävä -osioon.


3. Uudistettu Toimijakuvailuohje (alustava)

 • Jatkettiin ohjeen käsittelyä kohdasta Henkilön auktorisoidun hakutiedon lisäelementit ja -määritteet.
  • Keskusteltiin nimen täydellisemmän muodon lisäämisestä osaksi henkilön auktorisoitua hakutietoa.
   • Lisättiin ohjeeseen, että täydellisempi nimenmuoto voidaan selvyyden vuoksi lisätä myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan hakutietoja toisistaan.
   • Tämä nähtiin käyttäjäystävälliseksi esimerkiksi venäläisissä nimissä, joiden ensisijainen muoto sisältää usein nimikirjaimia.
    • Esim. Dostojevski, F. M. (Fjodor Mihailovitš), 1821-1881
  • Ohjeeseen on lisätty uudistuneen RDA:n myötä Muu määrite -kohta.
   • Henkilön auktorisoituun hakutietoon voidaan lisätä muu määrite, jos sitä tarvitaan henkilön hakutiedon erottamiseksi toisen henkilön hakutiedoista eikä käytettävissä ole elinvuosia, täydellistä nimeä eikä ammattia tai tehtävää. Määritteen voi muodostaa esimerkiksi henkilön toiminta-alan ja ammatin pohjalta.
    • Esim. Sebastian (iskelmälaulaja)
  • Henkilön arvonimeen tai asemaan sekä henkilön kategoriaan liittyviä ohjeita on uudistuneessa RDA:ssa siirretty angloamerikkalaisiin ohjeisiin. Tämän vuoksi tarvitaan sekä uusia suomalaisia linjauksia että tarkennettuja ohjeita. Asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.
  • Keskusteltiin elinvuosien sisällyttämisestä kuolleiden ihmisten henkien auktorisoituihin hakutietoihin.
   • Muualla, esimerkiksi Kongressin kirjastossa henkien auktorisoituja hakutietoja on muodostettu kuolleen henkilön hakutiedon mukaan lisäämällä perään henki-määrite. Meillä elinvuosia ei ole näiden yhteydessä käytetty.
   • Verkostolaisilla oli kokemuksia siitä, että automatiikka muuttaa Asterissa osakenttien järjestystä jälkeenpäin niin, että elinvuodet (‡d) siirtyvät henki-määritteen (‡c) perään, vaikka ne olisi tallentanut toisinpäin.
   • Todettiin, että selvitetään asiaa ennen kuin päätetään elinvuosien lisäämisestä. Jos elinvuodet haluttaisiin lisätä, osakenttäjärjestys ei saisi sotkeutua. Jaakko on asiasta yhteydessä Asterin ylläpitoon.

 •  Katsottiin myös läpi ohje Henkilön tunniste ja aloitettiin katsomaan ohjetta Henkilön varianttihakutieto.
 • Korjattiin edellisellä kerralla lisättyä ruotsalaisiin patronyymeihin ja matronyymeihin liittyvää kohtaa: Ennen vuotta 1901 kuolleiden ruotsalaisten henkilöiden nimissä esiintyvät son- ja dotter-päätteiset nimet ovat pääsääntöisesti patronyymejä (tai matronyymejä).
  • Ei siis käsitellä systemaattisesti aiemmin muotoillun ohjeen mukaisesti kaikkien ennen vuotta 1901 kuolleiden ruotsalaisten -son- ja dotter-päätteisiä nimiä patronyymeinä tai matronyymeinä. Tämä siksi, että joukossa on myös joitakin tapauksia, joissa tällainen nimi on ollut sukunimenä jo ennen vuoden 1901 nimilakia.

 • Kansalliskirjastossa on tehty toimijatietomallia tulevia linkitetyn datan järjestelmiä varten ja tietomallin työstön kannalta olisi tärkeää, että uudistettu Toimijakuvailuohje sisältäisi kaikki toimijoihin liittyvät elementit, joita toimijakuvailussa halutaan käyttää.
  • Tällä hetkellä tietomallissa on huomioitu elementit, joiden käyttöön Toimijakuvailuohjeessa on ohjeet.
  • Pyydettiin katsomaan ohjetta (jos suinkin on aikaa) siitä näkökulmasta, puuttuuko siitä jotain sellaisia elementtejä, joita olisi myös hyvä käyttää ja siten sisällyttää toimijatietomalliin.

 

4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on 9.4.2024 klo 13–14.30.


KOKOUS 5 (9.4.2024)

Aika: klo 13–14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Ilona Leppänen (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Auli Hoffren, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Tuija Nevala, Katri Syrjälä, Jaakko Tuohiniemi, Sirpa Tuomisto, Päivi Wendelius, Henna Peltonen (sihteeri)
Poissa: Kari Ahola, Marja Puntalo


1.Ajankohtaista

 • Ei erityisiä ajankohtaisia asioita

2. Lisäyksiä RDA Toolkitiin

 • Henkilön arvonimi tai asema -osiossa tapahtui muutoksia RDA:n viime joulukuun päivityksessä (koskien erityisesti uskonnollisia tehtäviä). Ohjeita siirtyi pois varsinaisesta RDA:sta angloamerikkalaisiin ohjeisiin käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden puolelle (taustalla pyrkimys kulttuurineutraaliuteen).
  • Muutosten vuoksi tarvitaan sekä uusia suomalaisia tarkennettuja ohjeita että linjauksia.
 • Jerry esitteli etukäteen valmisteltuja ehdotuksia käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden kohtaan Henkilön auktorisoidun hakutiedon tarkennetut ohjeet sekä linjausehdotuksia Henkilön arvonimi tai asema -osion kohtaan Uskonnolliset tehtävät.
 • Keskusteltiin ehdotuksista ja muotoiltiin niitä vielä yhdessä.
 • Keskusteltiin RDA Toolkitissa olevien ohjeiden ulkoasun muuttamisesta selkeämmäksi vaihtoehtojen, ehtojen ja ehdollisten vaihtoehtojen otsikoinnin ja muotoilun osalta.
 • Todettiin, että henkilön arvonimeä tai asemaa koskevien ohjeiden sisältö pysyy uudistuneessa RDA:ssa monelta osin samana kuin vanhassa eikä Toimijakuvailuohjeessa ole tähän liittyen kovin paljon korjattavaa.
 • Muutokset ohjeissa liittyvät lähinnä siihen, millä kielellä uskonnollinen arvonimi, asema tai puhuttelusana merkitään henkilön auktorisoituun hakutietoon tapauksissa, joissa henkilö on muu kuin paavi, piispa tms.
  • Aiemmin tällaiset muihin uskonnollisiin tehtäviin liittyvät termit ohjeistettiin merkitsemään sillä kielellä, jolla ne on myönnetty tai sen maan kielellä, jossa henkilö asuu. Nyt ne merkitään kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä, jos termi löytyy Metatietosanastosta.
   • Esim. Juana Inés de la Cruz, sor, 1648-1695 -> Juana Inés de la Cruz, sisar, 1648-1695
 • Päädyttiin siihen, että uskonnollista arvonimeä, asemaa tai puhuttelusanaa kuvaavia termejä olisi muutoksen myötä hyvä kerätä lisää Metatietosanastoon (kirkollinen tai uskonnollinen (arvo)nimi) käytettäväksi.
  • Katsottiin Metatietosanastossa olevia puutteita ja esille tuli mahdollisina uusina ehdotuksina mm. vastapaavi, skeemamunkki, skeemaigumeeni ja skeemanunna.
  • Sovittiin, että tutkitaan lisäämisen arvoisia termejä vielä tarkemmin ja tehdään varsinaiset lisäysehdotukset sen jälkeen.

3. Uudistettu Toimijakuvailuohje (alustava)

 • Jatkettiin ohjeen kohdan Henkilön auktorisoidun hakutiedon lisäelementit ja -määritteet käsittelyä.
  • Katsottiin viime kerran jälkeen lisättyjä uusia esimerkkejä.
  • Käytiin lopuksi lyhyesti läpi, mikä henkilön arvonimeen tai asemaan liittyvissä ohjeissa on muuttumassa (ohjeita päivitettävä vielä sen mukaan, mitä uudistuneen RDA:n tarkennettuihin ohjeisiin ja linjauksiin on tulossa).

4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on 30.4.2024 klo 13–14.30


KOKOUS 6 (30.4.2024)

Aika: klo 13–14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Ilona Leppänen (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Auli Hoffren, Jerry Jantunen, Tuija Nevala, Katri Syrjälä (klo 13.25–), Jaakko Tuohiniemi, Päivi Wendelius, Henna Peltonen (sihteeri)
Poissa: Kari Ahola, Anssi Lampela, Marja Puntalo, Sirpa Tuomisto


1.Ajankohtaista

 • Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 16.4.2024
  • Linkitetyn kirjastodatan yhteistyöryhmä LIKI kokoontui ensimmäisen kerran 12.4.2024.
   • Ilkka kertoi lyhyesti kuulumisia kokouksesta.
   • LIKI-ryhmän jäsenet välittävät jatkossa kuvailuryhmien käsittelyyn asioita, joihin toivotaan niiden kantaa.
  • Metatietosanastoon on alettu viemään sellaisia uudistuneen RDA:n mukaisia termejä, joiden ei pitäisi sekoittaa nykyisen RDA:n käyttöä. Alkuperäisen RDA:n mukaiset termit, joita ei ole uudistuneessa RDA:ssa, poistetaan kun uudistunut RDA on otettu käyttöön. Asiasta on luvassa myöhemmin lisää tiedotusta.
   • Ilonan mukaan toimijoihin liittyviä termejä aletaan viemään sanastoon myöhemmin.
  • Kumea on ottanut uudestaan käsittelyyn kysymyksen kansikuvan tekijöiden merkitsemisestä kuvailuun. Keskusteluissa on esitetty näkökantoja sekä puolesta että vastaan. Asiasta toivotaan vielä keskustelua myös muissa kuvailuryhmissä.
   • Todettiin, että vaikka kyseessä ei ole suoraan toimijakuvailukysymys, asia liittyy välillisesti toimijakuvailuun, jos kansikuvien tekijöitä lisättäisiin 700-kenttiin: herää kysymys tulisiko myös nämä auktorisoida.
   • Lopputulema keskustelusta:
    • Ymmärretään hyvin toive saada tekijätiedot hakupalveluihin, joissa kansikuvat näkyvät.
    • Jos tieto kannen tekijästä merkittäisiin kuvailutietoihin, toimijakuvailun kannalta huomioitava asia on auktorisointitarpeen kasvu eli myös tätä työllistävää vaikutusta pitäisi miettiä (Toimijakuvailupalvelulla ei resursseja auktorisoida kaikkia).


2. Metatietosanasto

 • Uudet ja mahdollisesti poistettavat arvonimet
  • Edellisessä kokouksessa päätettiin uusien uskonnollista arvonimeä, asemaa tai puhuttelusanaa kuvaavien termien lisäämisestä Metatietosanastoon (kirkollinen tai uskonnollinen (arvo)nimi).
  • Jerry on nyt koonnut listan tällaisista Metatietosanastoon ehdotettavista termeistä.
  • Jaakko on lisäksi koonnut listaa kuninkaalliseen asemaan tai aatelisarvoon liittyvistä termeistä (täydennykseksi ryhmään kuninkaallinen tai aatelisarvo).
  • Sovittiin, että pienryhmä (Ilona, Jaakko ja Jerry) kokoontuu vielä käymään listat tarkemmin läpi.
   • Tarkoituksena olisi myös katsoa, mitä termejä Metatietosanastosta tulisi mahdollisesti uudistuneen RDA:n myötä poistaa.
 • Metatietosanaston käyttö toimijoiden kuvailussa ­– Henkilön arvonimi
  • Jerry on lisännyt mainittuun ohjeen kohtaan uusia ohjeita. Ohjeista käy mm. ilmi, milloin henkilön arvonimeen liittyvä paikannimi sisällytetään arvonimeen.
  • Ohjeen kohtaa käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa ja siihen voi tutustua jo etukäteen.
 • Muistutukseksi
  • Metatietosanaston kehittäminen
   • Sivulle viedään kansallisilta kuvailun asiantuntijaryhmiltä tulevat lisäys- ja muutosehdotukset.
  • Metatietosanasto – Uudet
   • Välilehdeltä voi tarkastella ehdotusten myötä lisättyjä termejä kuukauden mukaan jaoteltuna.


3. Uudistettu Toimijakuvailuohje (alustava)

 • Henkilön toinen identiteetti ja henkilön todellinen identiteetti
  • Käsiteltiin ohje. Esimerkkien osalta jäi vielä hieman täydennettävää jälkikäteen (esimerkki tapauksesta, jossa henkilö on käyttänyt useita pseudonyymejä, muttei todellista nimeä).
 • Nimen täydellisempi muoto
  • Käytiin läpi ohje ja keskusteltiin henkilön nimen täydellisemmän muodon merkitsemisestä MARC-tietueen 378-kenttään.
   • Tähän asti kenttään on ollut tapana merkitä vain etunimen täydellisempi muoto eli ei sukunimeä. Sukunimikin voitaisiin kuitenkin halutessa merkitä mukaan (on myös tapauksia, joissa sukunimestä on täydellisempi muoto ja tätä ei välttämättä aina tule mukaan 400-kentän katso-viittaukseen).
   • Perinteisesti nimen täydellisempää muotoa on merkitty myös 680-kenttään (sukunimen kanssa). Varsinkin Violan auktoriteeteissa täydellisempi nimi esiintyy usein vain 680-kentässä.
    • RDA:ssa tieto liitetään 378-kenttään ja myös tulevaisuuden kannalta rakenteistettua kenttää pidettiin huomautuskenttää parempana.
   • Päätettiin, että palataan asiaan myöhemmin, koska todettiin, että ennen päätöksiä olisi hyvä selvittää, miten muutos 378-kentän merkitsemiskäytännöissä suhtautuisi ISNI-prosessiin.
  • Huomautettiin, että nimen täydellisempi muoto voidaan merkitä, jos se on julkisissa lähteissä mainittu. Jos tieto on saatu henkilöltä itseltään, olisi tietueeseen hyvä laittaa huomautus tästä. Huomautus voidaan merkitä samaan tapaan kuin syntymävuosien lisäämiseen ja poistamiseen liittyvät huomautukset.
 • Uskonnollisiin teoksiin liittyvät toimijat
  • Edellisessä kokouksessa käsitellyt uskonnollisiin arvonimiin liittyvät muutokset aiheuttivat muutoksia myös uskonnollisiin teoksiin liittyvien toimijoiden ohjeessa. Jerry on päivittänyt ohjetta.
  • Päivitettiin ohjetta vielä niin, että henkilön arvonimen perään merkittäviin kristillistä yhteisöä osoittaviin lyhenteisiin ei sisällytetä pisteitä (Kielitoimiston ohjepankin mukaan isokirjaimiset lyhenteet ovat pisteettömiä).
   • Esim. 100 0# ‡a Mariano de San Juan de la Cruz, ‡c isä, OCD
  • Henkilön arvonimeen tai asemaan liittyvissä ohjeissa tapahtuvien muutoksien tarkasteluun palataan laajemmin mahdollisesti seuraavalla kerralla.

 4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on 21.5.2024 klo 13–14.30.


KOKOUS 7 (21.5.2024)

Aika: klo 13–14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Ilona Leppänen (puheenjohtaja, sihteeri), Ilkka Haataja, Auli Hoffren, Jerry Jantunen, Tuija Nevala, Katri Syrjälä, Päivi Wendelius, Kari Ahola, Anssi Lampela, Marja Puntalo, Sirpa Tuomisto
Poissa: Jaakko Tuohiniemi, Henna Peltonen


1.Ajankohtaista


2. Ehdotus Metatietosanastoon

 • Toimijakuvailupalveluun tullut palaute:
  • henkilön tehtäväksi merkitty ”joikaaja” (läntinen saamelaisperinne)
  • oikea termi on ”leu’ddaaja” (itäinen saamelaisperinne)
   → Ehdotus Metatietosanastoon:
       ”leu’ddaaja” ammatti tai tehtävä -osioon
        Määritelmä: Itäsaamelaisen perinnemusiikin laulaja
 • Muistutus, että pyritään kulttuuriseen tiedostavuuteen kuvailussa


3. Henkilön arvonimi

 • Metatietosanaston käyttö toimijoiden kuvailussa – Henkilön arvonimi
  • Käytiin ohje läpi, ja tehtiin muutama korjaus.
  • Kommentoitiin, että arvonimien merkitseminen tällä tavalla, eli ei aina poimita suoraan Metatietosanastosta ja lisätään mahdollisesti arvonimeen liittyvä paikan nimi, on työllistävä. Todettiin, että tämä pitää paikkansa, mutta on RDA:n mukainen tapa.
  • Päätettiin poistaa Metatietosanastosta arvonimien kohdalta englanninkieliset termit. Termejä ei ole kaikissa arvonimissä ja osa on virheellisiä.
  • Termiin pyhä lisätään ohjaustermeiksi: pyhittäjä, autuas
  • Todettiin, että tarvitaan linjaus RDA Toolkitiin kohtaan henkilön arvonimi tai asema - Muu arvoa, kunnioitusta tai virka-asemaa osoittava termi, jossa huomioidaan arvonimeen mahdollisesti liittyvä paikannimi. Linjaus muotoillaan ja lisätään myöhemmin.
 • Katsottiin uusien ehdotusten listaa, jonka pienryhmä (Jaakko, Jerry ja Ilona) oli jo käynyt läpi. Päätettiin tehdä lisäykset Metatietosanastoon arvonimi-osioon: kirkollinen tai uskonnollinen arvo(nimi) ja kuninkaallinen tai aatelisarvo.
  (Näkyvät täällä: Metatietosanaston kehittäminen)

 

4. Uudistettu Toimijakuvailuohje (alustava)

 • Jatkettiin ohjeen käsittelyä kohdasta Henkilöön liittyvä ajanjakso, joka jäi vähän kesken.
 • Tehtiin muutama täydennys:
  • Jos henkilön syntymä- tai kuolinvuosi merkitään erillisenä elementtinä, se merkitään myös auktorisoituun hakutietoon.
  • Toiminta-ajaksi merkitään ajanjakso, jolloin henkilön tiedetään varmuudella toimineen.
 • Todettiin, että toiminta-aikaa ei juurikaan käytetä ja se liittyy usein vanhempaan aineistoon.


5. Muut asiat

 • Seuraava ja viimeinen kevätkauden kokous on 11.6.2024 klo 13-14.30.


 

 • No labels