Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) ylläpitää suomenkielisiä MARC 21 -formaatin sovellusohjeita. 

MARC 21 -sovellusohje (RDA) on tarkoitettu RDA-kuvailuohjeita käyttäville kirjastoille. Ohje on samalla Melinda-metatietovarannon formaatti- ja kuvailuohje. Sitä päivitetään jatkuvasti.

MARC 21 -sovellusohje (ISBD) on Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukainen formaattiohje. Ohje on päivitetty kesäkuussa 2016. Jatkossa siihen päivitetään enää vain formaatin muutokset ja säännöistä riippumattomat kuvailun muutokset. 

 

  • No labels