Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) ylläpitää suomenkielisiä MARC 21 -formaatin sovellusohjeita.  Ne on tehty erityisesti Melinda-metatietovarannon kuvailua varten, mutta kuvailun yhtenäisyyden takia kaikkien kirjastojen toivotaan noudattavan niitä soveltuvin osin.

MARC 21 -konversioita varten on ohjeita Konversiot-sivulla ja Kansalliskirjaston Githubissa, missä varsinaiset konversio-ohjelmat ovat usemarcon-hakemistoissa.

  • No labels