Kuvailustandardiryhmän kokous

Aika
klo 14.05-16.00


Paikka
Zoom-etäyhteys


Paikalla

Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto
Minna Kantanen, Kansalliskirjasto (klo 15.10 alkaen)
Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto (klo 15.20 asti)
Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto
Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

Poissa

Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto / Avoimen tiedon keskus

Asialista

  • AVOTT-verkoston metatietoryhmän kuulumiset: Marja-Liisa esitteli sekä muutamien korkeakoulukirjastojen edustajista että muista asiantuntijoista koostuvan ryhmän ajankohtaisia aiheita.
  • Jatkettiin käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden käsittelyä (mm. aggregaatteihin, teoksen osiin ja ekspression tarkennettuun hakutietoon, aggregoivan ekspression attribuutteihin ja suhteisiin sekä manifestaation auktorisoituun hakutietoon liittyviä kysymyksiä) tarkastellen myös muiden maiden linjauksia. Pohdittiin eri ohjetekstien nimeämistä ja sijaintipaikkoja löydettävyyden kannalta.
  • Lähikokous: toukokuussa 23.5.  voisi olla lähi- tai hybiridikokous KAVIssa, jolloin ohjelmassa  mahdollisesti  myös Ebucore-esittely.

  • No labels