RDA-työt: 

 • Kansalliset erityisohjeet: 
 • Esimerkit: 2024
  • Päätetään, mihin elementteihin ainakin halutaan liittää esimerkkejä selkeytettyyn RDA-tekstiin
 • Kuvailuentiteettien rajat: 2024
  • Julkaisu RDA Toolkitissä odottaa Finto-palvelussa olevan Kanto-sanaston (Asterin-nimiauktoriteettien) kaksikielistämistä (jotta YSOn kaksikieliset termit voidaan siirtää Kantoon): jos kaksikielisyyttä ei voida täysin tukea tietojärjestelmissä, kannattaako ruotsinkielisiä yhteisönimiä odottaa
  • Julkaistaan toolkitin osiossa Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet

Kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistaminen ja MulDiCat-sanaston päivittäminen:

 • Suomennetaan ICP-teksti: 2024-2025
 • Tarkastetaan MulDiCat-sanaston suomenkieliset termit ja lisätään suomennettuja termejä sanastoon: 2024-2025
  • Odotetaan review-prosessia, hyväksyntää Advisory Committee of Standardsilta, julkaisua verkkosivulla ja käännösprosessin sopimista
  • Nykyinen 40 termin sanasto korvataan uudella termilistalla, jossa yli 200 termiä
  • huomioitava Informaatiopalvelualan sanastostandardiin (ISO 5127:2017) tehdyt suomennokset
  • Kommentointipyyntö kuvailun kansallisilta asiantuntijaryhmiltä ja Sanastokeskus TSK:lta

IFLAn papereiden/teemojen käsittely:

 • Competencies of metadata librarians

Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 

 • Pyydetään esittely tai tilannekatsaus kuvailuun vaikuttavista ISO tms. -standardeista: 2025
 • Kommentoidaan Kirjastosektorin semanttista standardisalkkua (tekeillä Kansalliskirjastossa): 2024
  • Sisällytettävä keskeiset standardit ja niiden soveltamisen ohjeet (linkit ohjeisiin)

Kuvailun rakennemuutoksen ja tuotantorakenteiden kehittyminen: tilannekatsaukset

 • Melindan alustan vaihtamisen (2022-2024) seuranta: 2024
 • Linkitetyn kirjastodatan projektin (2022-2024) seuranta: 2024/maaliskuu
 • Erilaisten kuvailun tuotantoympäristöjen ja kuvailutyökalujen seuranta (esim. wikibase, Folio, Marva, Sinopia): 2024
 • Seurataan ryhmän Teos MARC 21 -formaatissa toimintaa (odotetaan ohjeistusta): 2023/joulukuu
 • KAVIn radio- ja tv-ohjelmien hallintajärjestelmän ja tietomallin uusiminen sekä tietomallin suhde RDA: EBUcore-tietomallin uusi versio: 2024
 • Yleisten kirjastojen neuvoston asettaman metatietoryhmän projektin tavoitteet ja tulokset: 2024
 • Selvitys verkkokirjakauppojen valmiin metatiedon saamisesta 3AMK-kirjastojen (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia) kohajärjestelmiin (Aleph mukaan lukien): 2024

Eri tietomallien yhteentoimivuuden tukeminen: 

 • BIBFRAME 2.2:aan tutustuminen: 2024
  • LKD-tietomalliversio BIBFRAMEsta
 • Tutkimusaineistopakettien kuvailu Kansalliskirjastossa ja muualla:
  • alustus Kansalliskirjaston Tutkimuskirjaston asiantuntijalta: odotetaan, mitä aineistoa aineistopaketteihin halutaan sisällyttää: 2024
 • Seurataan, mitä AVOTT-verkoston metatietoryhmässä tehdään: 2024

Automaattisesti tuotetun kuvaileva (bibliografisen) metatieto:

 • Tutustutaan Siskun raporttiin automaattisesta sisällönkuvailusta ja Finto AI:sta: OK
 • Muodostetaan käsitys ja laaditaan suositus automaattisen kuvailun laadusta (minimitaso): OK
 • Laitetaan suositusluonnos kommentoinnille kuvailuryhmille ja kansallisbibliografiaan (vrt. kustantajien tuottamat metatiedot): OK
 • Tehdään kommenttien pohjalta kompromissi vähimmäistasosta: ei kommentteja
 • Jatkotyöstö puoliautomaattisesti tuotettujen (puolivalmiina tulevien) metatietojen kuvailutasosta tehdään alustava työstö Kansalliskirjaston kuvailupolitiikkaryhmässä: kommentointi 2024
 • Jyväskylän yliopiston kokeilut tutkimusdatan metatiedon automaattisesta täydentämisestä takautuvasti: 2023/marraskuu

Metatietosanaston kehittäminen:

 • Kommentoidaan uuden RDA:n ihmisystävällisiä suhdetermejä: 2024
 • Kommentoidaan uuden RDA:n uusia kansallisia termejä: 2024

Eri verkostoissa tehtävien yleisten kuvailulinjausten yhteentoimivuudesta huolehtiminen kuvailustandardinäkökulmasta

 • Ongelmien esiinnosto ja syiden selvittäminen kuvailuryhmien yhteiskokouksissa
 • Tuodaan Kustin kokoukseen konkreettisia esimerkkejä tarvittaessa
 • Uudistuneen RDA-sääntötekstin mahdollisten epätarkkuuksien muokkaaminen kansallisiksi linjauksiksi
 • No labels