RDA-työt: 

Kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistaminen ja MulDiCat-sanaston päivittäminen:

 • Suomennetaan ICP-teksti: 2023/syksy
 • Tarkastetaan MulDiCat-sanaston suomenkieliset termit ja lisätään suomennettuja termejä sanastoon: 2023/elokuu
  • Odotetaan review-prosessia, hyväksyntää Advisory Committee of Standardsilta, julkaisua verkkosivulla ja käännösprosessin sopimista
  • Nykyinen 40 termin sanasto korvataan uudella termilistalla, jossa yli 200 termiä
  • huomioitava Informaatiopalvelualan sanastostandardiin (ISO 5127:2017) tehdyt suomennokset
  • Kommentointipyyntö kuvailun kansallisilta asiantuntijaryhmiltä ja Sanastokeskus TSK:lta

IFLAn papereiden/teemojen käsittely 2023:

 • Competencies of metadata librarians: onko lopullinen lausunto julkaistu? 2023/syyskuu

Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 

 • Pyydetään esittely tai tilannekatsaus (Juha Hakala) kuvailuun vaikuttavista ISO tms. -standardeista: 2023/kesäkuu (6.6.)
 • Kommentoidaan Kirjastosektorin semanttista standardisalkkua (tekeillä Kansalliskirjastossa): 2023-2024

Kuvailun rakennemuutoksen ja tuotantorakenteiden kehittyminen: tilannekatsaukset

 • Melindan alustan vaihtamisen (2022-2024) seuranta: 2023/syksy
 • Linkitetyn kirjastodatan projektin (2022-2024) seuranta: 2023/syksy
 • Erilaisten kuvailun tuotantoympäristöjen ja kuvailutyökalujen seuranta (esim. wikibase): 2023/syksy
 • Seurataan ryhmän Teos MARC 21 -formaatissa toimintaa (odotetaan ohjeistusta): 2023/syksy
 • KAVIn radio- ja tv-ohjelmien hallintajärjestelmän ja tietomallin uusiminen sekä tietomallin suhde RDA: EBUcore-tietomallin uusi versio: 2023/syksy
 • Yleisten kirjastojen neuvoston asettaman metatietoryhmän projektin tavoitteet ja tulokset: 2023/joulukuu
 • Selvitys verkkokirjakauppojen valmiin metatiedon saamisesta 3AMK-kirjastojen (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia) kohajärjestelmiin (Aleph mukaan lukien): 2023/syyskuu

Eri tietomallien yhteentoimivuuden tukeminen: 

 • BIBFRAME 2.2:aan tutustuminen: 2023/syksy
 • Tutkimusaineistopakettien kuvailu Kansalliskirjastossa ja muualla: 2023/syksy
  • alustus Kansalliskirjaston Tutkimuskirjaston asiantuntijalta: odotetaan, mitä aineistoa aineistopaketteihin halutaan sisällyttää
  • tarvitaanko kokoelmien kuvailuun oma RDA-kuvailutaso?
 • Seurataan, mitä AVOTT-verkoston metatietoryhmässä tehdään: 2023/kesäkuu

Automaattisesti tuotetun kuvaileva (bibliografisen) metatieto:

 • Tutustutaan Siskun raporttiin automaattisesta sisällönkuvailusta ja Finto AI:sta: OK
 • Muodostetaan käsitys ja laaditaan suositus automaattisen kuvailun laadusta (minimitaso): OK
 • Laitetaan suositusluonnos kommentoinnille kuvailuryhmille ja kansallisbibliografiaan (vrt. kustantajien tuottamat metatiedot): OK
 • Tehdään kommenttien pohjalta kompromissi vähimmäistasosta: 2023/elokuu
 • Jyväskylän yliopiston kokeilut tutkimusdatan metatiedon automaattisesta täydentämisestä takautuvasti: 2023/syksy

Metatietosanaston kehittäminen:

 • Kommentoidaan uuden RDA:n ihmisystävällisiä suhdetermejä : 2023/elokuu
 • Kommentoidaan uuden RDA:n uusia kansallisia termejä: 2023/elokuu

Eri verkostoissa tehtävien yleisten kuvailulinjausten yhteentoimivuudesta huolehtiminen kuvailustandardinäkökulmasta

 • Ongelmien esiinnosto ja syiden selvittäminen kuvailuryhmien yhteiskokouksissa
 • Tuodaan Kustin kokoukseen konkreettisia esimerkkejä tarvittaessa
 • Uudistuneen RDA-sääntötekstin mahdollisten epätarkkuuksien muokkaaminen kansallisiksi linjauksiksi: 2023
 • No labels