RDA-työt: 

Kuvailun ohjeistusten selkeyttäminen:

 • Kommentoidaan MARC 21 -pohjaisten RDA-ohjeistusten integrointia: OK
 • Tarpeen kartoitus uudistuneeseen RDA Toolkitiin sisällytettävistä ohjeistuksista: OK
  • USAn päästä suositellaan kaikille näkyvien  ohjeiden tekemistä vain kansallisella tasolla RDA Toolkitiin. Yksittäisten organisaatioiden mahdolliset ohjeet voi tallentaa profiilikohtaisesti omina dokumentteina.

Kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistaminen ja MulDiCat-sanaston päivittäminen:

 • Kommentoidaan ICP:n uutta versiota: 2023
 • Suomennetaan ICP-teksti: 2023
 • Tarkastetaan MulDiCat-sanaston suomenkieliset termit ja lisätään suomennettuja termejä sanastoon: 2023
  • Odotetaan review-prosessia, hyväksyntää Advisory Committee of Standardsilta, julkaisua verkkosivulla ja käännösprosessin sopimista
  • Nykyinen 40 termin sanasto korvataan uudella termilistalla, jossa yli 200 termiä
  • huomioitava Informaatiopalvelualan sanastostandardiin (ISO 5127:2017) tehdyt suomennokset
  • Kommentointipyyntö kuvailun kansallisilta asiantuntijaryhmiltä ja Sanastokeskus TSK:lta

IFLAn papereiden/teemojen kommentointi/käsittely 2022-2023:

 • Competencies of metadata librarians: 2023
 • Entity management and identification: 2023
 • Wikidata/wikibase-yhteistyö: 2023

Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 

 • Pyydetään esittely tai tilannekatsaus (Juha Hakala) kuvailuun vaikuttavista ISO tms. -standardeista: 2023
 • Kommentoidaan Kirjastosektorin semanttista standardisalkkua (tekeillä Kansalliskirjastossa): 2023

Kuvailun rakennemuutoksen ja tuotantorakenteiden kehittyminen: tilannekatsaukset

 • Melindan alustan vaihtamisen (2022-2024) seuranta: 2023/tammikuu
   • Linkitetyn kirjastodatan projektin (2022-2024) seuranta: 2023
 • Erilaisten kuvailun tuotantoympäristöjen ja kuvailutyökalujen seuranta (esim. wikibase): 2023
 • Osallistuminen kuvailun asiantuntijaryhmien suunnitteluun funktionaalisen kuvailun (teosten ja ekspression luonnin) edistämiseksi jo MARC 21 -formaatin aikana: 2023
 • KAVIn radio- ja tv-ohjelmien hallintajärjestelmän ja tietomallin uusiminen sekä tietomallin suhde RDA: 2023
 • Yleisten kirjastojen neuvoston asettaman metatietoryhmän projektin tavoitteet ja tulokset: 2023/joulukuu
 • Selvitys verkkokirjakauppojen valmiin metatiedon saamisesta 3AMK-kirjastojen (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia) kohajärjestelmiin (Aleph mukaan lukien): 2023
  • Yhteys Jyväskylän yliopiston kirjastoon / Avoimen tiedon keskukseen

Eri tietomallien yhteentoimivuuden tukeminen: 

 • Uudistuneen RDA:n MARC 21 -formaatiin aiheuttamien konvertointitarpeiden listauksen kommentointi: OK
  • Luotiin kuvailun asiantuntiijaryhmien konvertointitarpeiden kokoamiseen uusi sivu
 • BIBFRAME 2.0:aan tutustuminen: 2023
 • Pyritään edistämään kaikenkattavien mappausten muodostamista eri formaattien ja tietomallien välillä, esim. VMF-ontologian avulla: 2024
 • Tutkimusaineistopakettien kuvailu Kansalliskirjastossa ja muualla: 2023
  • alustus Kansalliskirjaston Tutkimuskirjaston asiantuntijalta
  • tarvitaanko kokoelmien kuvailuun oma RDA-kuvailutaso?

Automaattisesti tuotetun kuvaileva (bibliografisen) metatieto:

Metatietosanaston kehittäminen:

 • Pyydetään Matti Pitkälä vierailulle: 2023
  • Kansalliskirjaston sisällä muodostetaan keväällä 2022 ehdotus Metatietosanaston pidemmänajan kehittämissuunnitelmasta
  • Käsitellään asiaa kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa
 • Miten tukea uuden RDA:n suhdetermien ihmisystävällisyyttä: 2023/huhtikuu

Eri verkostoissa tehtävien yleisten kuvailulinjausten yhteentoimivuudesta huolehtiminen kuvailustandardinäkökulmasta

 • Ongelmien esiinnosto ja syiden selvittäminen kuvailuryhmien yhteiskokouksissa
 • Tuodaan Kustin kokoukseen konkreettisia esimerkkejä tarvittaessa
 • Uudistuneen RDA-sääntötekstin mahdollisten epätarkkuuksien muokkaaminen kansallisiksi linjauksiksi: 2023
 • No labels