RDA-työt:

 • Linjaukset, esimerkit ja sovellusprofiilit uuteen RDA:han sovittujen tekstiosuuksien osalta
 • Entities-osio:
  • RDA-entiteetti
  • Nomen-entiteetti
  • Paikka-entiteetti
  • Ajanjakso-entiteetti
 • Guidence-osio:
  • Nykyisten kuvailutasojen vertaaminen uuden RDA:n tasomäärityksiin (minimum, coherent ja effective) → soveltamisprofiilit: poistuuko ydintaso, onko kaikki lisäydinelementit oikeastaan pakollisia?
 • Resources-osio

Kuvailuun vaikuttavien standardien ja sovellusten käsittely:

 • Ajantasaiset kuulumisen standardeista: Juha 
 • Dublin Core ja julkaisuarkistot: Tanja Vienonen
 • Kavin ja YLEn ANNIF-kokeilu (Juha P.)

Muun metatiedon käsittely:

 • PAS-metatiedot (Juhan esittely)

 • Käyttöoikeuksien metatiedot: Kumealta esittely

Avoimen tieteen ja tutkimuksen aineistojen kuvailun ja prosessin kontrolli (Jarmo):  

 • Osa kirjastoista jo alkanut tallentaa tutkimusaineistoja ja niiden metatietoa: haluaako Kusti ottaa roolin tutkimusdatan kuvailun ohjeistuksesta tai yhteistyöstä?
  • Tietoarkiston ja ATT-hankeen perusteella tutkimusdatassa on paljon erilaisia tietomalleja ja formaatteja käytössä: kirjaston kuvailustandeista ei ole hyötyä tutkimusdatan kuvailussa, eikä kiinnostusta kirjastomaiseen lähestymiseen ole tutkimusdatapuolella
 • Pyydetään Riitta Koikkalaiselta tai Jyrki Ilvalta esitys TSV:n roolista sekä kirjastojen ja CSC:n rooleista suhteessa tutkimusdataan

Kannanotto metatietojen laadun näkökulmasta:

 • Kuvailun koordinoinnin rooli suhteessa järjestelmämuutoksiin ja -kokonaisuuteen → kirjoitetaan manifesti + artikkeli kirjastolehteen


 • No labels