Kokousmuistio

Paikalla:

 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (pj)
 • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto (MARC21-formaattiasiantuntija)
 • Mari Isokoski, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (AMKIT-konsortion edustaja)
 • Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto
 • Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI (Erikoiskirjastojen edustaja)
 • Tatja Pusa, Kansalliskirjasto (siht.)

Poissa:

 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto (Yliopistokirjastojen edustaja)
 • Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto (Yleisten kirjastojen edustaja)

 

YSA/YSO-siirtyminen:

Ryhmältä on pyydetty suositusta kirjastojen siirtymisestä käyttämään YSOon

Tietoasiantuntija Mikko Lappalainen Finto-palvelusta esitteli suunniteltua siirtymistä YSAsta YSOon. Alustus on luettavissa tästä (linkki).

 • Seuraavaksi: Finto-palvelu lähestyy YSA:n käyttäjiä kyselyllä YSO:n käyttöön siirtymisestä
 • Kuvailustandardiryhmä antaa suosituksensa kevään 2017 aikana

 

Toimintasuunnitelma:

Kuvailustandardiryhmä laati toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Ryhmän toiminnassa korostuvat seuraavat teemat:

 • RDA-kuvailun keventäminen
 • RDA:n lähestyttävyyden lisääminen
 • Kuvailustandardiryhmän roolin vahvistaminen kuvailun ohjauksessa

Toimintasuunnitelma osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/Kuvailustandardit/Tosu+2017

 

Kuvailustandardiryhmän roolin pohtiminen:

Ryhmän tunnettavuutta päätettiin lisätä aktiivisella viestinnällä vuoden 2017 aikana.

Ryhmä profiloituu standardien mukaisen ja kansainvälisesti yhteentoimivan metatiedon edistäjäksi, erityisesti suhteessa tietojärjestelmäkehitykseen. Ryhmä pyrkii selkeyttämään kuvailusääntöjen, formaattien ja järjestelmien rooleja ja vaikutuksia metatietoon.

Jotta kuvailun ekosysteemi toimisi tehokkaasti, on kansalliskirjaston kuvailun asiantuntijapalvelujen ja kuvailun kansallisten ryhmien rooleja edelleen selkeytettävä. Kuvailustandardiryhmä laajentaa metatiedon laadunvalvonnan rooliaan ottamalla jatkossa enemmän huomioon myös tutkimusalan, julkaisuarkistojen, julkaisualan, arkistojen ja museoiden kuvailevaa metatietoa.

 

Vastauksia ryhmälle osoitettuihin kysymyksiin:

 • Suomennetaanko vuonna 2016 päivittyneet Kuvailun kansainväliset periaatteet (ICP)?
  -> Kuvailustandardiryhmän kääntää tekstin suomeksi keväällä 2017.
 • Mitä standardia käytetään RDA:n liitteen C taulukon C.11 osavaltioiden lyhenteissä
  -> ISO 3166-2-standardia, laitetaan tieto linjauksiin
 • Tarvitaanko tarkempia linjauksia RDA:n kohtaan 1.4 Kieli ja kirjoitusjärjestelmä translitteroidun ja alkuperäisen nimekkeen käytöstä
  -> Linjauksiin ei lisättävää. Hämmennystä aiheuttavat erilaiset translitterointikäytännöt.
  Nyt Melindassa toisella kirjoitusjärjestelmällä ilmoitettu esim. nimeke merkitään aina 880-kenttään, josta se konvertoituu 245-kenttään.
  -> Tämä MARC-pohjainen tapa RDA:n kannalta on jossain kuvailutapauksissa ongelmallinen, sillä
  RDA 1.4: tiedonlähteessä esiintyvä muoto on merkittävä itse elementtiin
  RDA 2.3.6.4: kuvailevan yhteisön translitteroima muoto on merkittävä varianttinimekkeeksi
  -> asiasta viestitty Kumealle kokouksen jälkeen
 • Linjauspyyntö teoksen ensisijaisen viittauksen merkitsemisestä elokuvan kuvailuun: Eeva-Riitta Peltosen esitys RDA-verkkokoulutuksessa 15.12.2016:
  -> Kuvailustandardiryhmä kannattaa ensisijaisen teosviittauksen merkitsemistä samalla tavoin kuvailuun (kenttään 130) riippumatta siitä sisältyykö alkukielinen teos ko. tallenteeseen vai ei.

 

Tulevia tilaisuuksia:

 • Kuvailun kansallisten ryhmien puheenjohtajat ovat ehdottaneet yhteiskokousta/työpajaa keväälle 2017, aiheena Finna.
 • Finto-palvelu järjestää seminaarin automaattisesta sisällönkuvailusta 4.5.2017.
 • Kuvailun tiedotuspäivä on 27.9.2017

 

Seuraavat kokoukset:

 • 8.2. , 22.3. , 17.5. , 29.8.

 

 • No labels