Suomen kansallisbibliografia on suomalaisen julkaisutuotannon tietovaranto ja kansalliskokoelman kokoelmaluettelo. 

Kansalliskokoelman kartunta perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, 1433/2007 (kulttuuriaineistolaki). Avoimesti verkossa saatavilla olevia aineistoja kerätään automaattisesti keräysohjelmiston avulla vuosittain sekä kohdennettuina tiettyyn aiheeseen liittyvinä teemakeräyksinä. Lisäksi verkkoaineistoja otetaan vastaan luovutuksena verkkojulkaisijalta tai aineiston välittäjältä. Verkkoaineistot ovat yleisön haettavissa ja käytettävissä erityisillä työasemilla Kansalliskirjastossa.

Kansallisbibliografiaan kuvaillaan soveltuvin osin sekä luovutettuja että haravoituja verkkoaineistoja, ja myös kansalliskokoelmasta puuttuvia verkkoaineistoja, mikäli ne ovat avoimesti verkosta saatavilla. Luovutettujen ja haravoitujen aineistojen kuvailu pohjautuu julkaisijan antamiin tietoihin verkkojulkaisusta. 

Kansallisbibliografiaan kuvaillaan pääasiassa seuraavanlaista verkkoaineistoa:

  • julkaisulla on voimassa olevan standardin mukaisesti annettu tunnus (esim. ISBN tai ISSN, ISMN)
  • julkaisun sisältö on luonteeltaan pysyvää
  • julkaisu on suurelle yleisölle tarkoitettu
  • julkaisu on aihepiiriltään ja sisällöltään merkittävä.

Musiikkiäänitteiden ja nuottijulkaisujen osalta kuvaillaan pääsääntöisesti vain luovutuksina saatu aineisto, jota ei ole julkaistu fyysisessä muodossa, tai jos fyysinen julkaisu puuttuu kansalliskokoelmasta.

Linkki julkaisuun Doriassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020081249534

  • No labels