Kuvailupolitiikka määrittelee Kansalliskirjaston strategisen roolin ja vastuut kuvailevan metatiedon tuottajana, kehittäjänä ja ohjaajana Suomessa.

Kuvailupolitiikka kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201401151125

  • No labels