Testausohje

Kohan osakohdetoiminnallisuutta on tehty Koha-Suomen versioon, joten on tärkeää testata toiminnallisuus kansainvälisessä versiossa tarkastelleen, riittääkö siinä oleva toteutus.

 • Onko KV-version linkitys tapa eli 773-kentän rakenne sopiva kirjaston tarpeeseen?
 • toimiiko nykyiset KS-versiossa olevat linkit oikein KV-version kanssa? Tarvitaanko siis konversio tietueille.
 • Puuttuuko osakohteiden käsittelyyn tarvittavia ominaisuuksia virkailijaliittymästä? Onko olemassa listaus osakohteista emotietueen sivulla?

Koha-Suomen toteutuksesta löydät tietoa täältä https://tiketti.koha-suomi.fi/boards/1/topics/128 (Tämän sivun tarkastelu vaatii oikeuden redmine-järjestelmään)

Korkeakoulut kuvailevat aineistonsa Melindaan, josta tiedot siirtyvät Kohaan. Tässä vaiheessa ei pystytä vielä testaamaan Melindan yhteyttä eikä Kohan yhteyttä Finnaan, vaan tulee tarkkailla MARC-tietueen rakennetta.


Kohan 19.11. version manuaali löytyy täältä: https://koha-community.org/manual/19.11/en/html/. Osakohdeominaisuuksia käsitellään luettelointiosiossa: https://koha-community.org/manual/19.11/en/html/cataloging.html#adding-analytic-records. On kaksi erilaista tapaa - Easy analytics ja Analytics enhanced workflow

Jos haluat käyttää Analytics anhanced workflow -toimintoa, aseta Administration/Global system preferations kohdasta päälle asetukset EasyAnalyticalRecords ‘Don’t display’ ja UseControlNumber ‘Use.’


Tutustu manuaalin ohjeisiin ja kokeile osakohteiden tekemistä käytännössä Kohan kansainvälisessä demoympäristössä.

Kansainväliseen Kohaan löytyy mahdollisuus testata demoympäristössä. Tietokanta saatetaa nollata joka yö, joten varaudu siihen, että kokeiluaineistosi ei ehkä säily seuraavaan päivään

Löydät demoversion täältä:

http://koha.adminkuhn.ch:8080/cgi-bin/koha/mainpage.pl/, johon kirjaudut tunnuksilla demo/demo

Havainnot testauksesta:

Testi (26.8.2020) musiikin emot ja osakohteet koha3:ssa ei demoympäristössä:

 • muutettu https://koha3-kktest.lib.helsinki.fi/  asetus UseControlNumber 'use' sekä EasyAnalyticalRecords 'don't display'
 • tuotu Melindasta  tietueita, joissa osakohteita.  Luettelointi → Uusi z39.50/SRU-haku (Melinda) esim. Melindatietueen ID-numero kohtaan "kontrollinumero" → Toiminnot: Tuo .
 • korjattu tuoduista tietueista "pakolliset" 040 ja 942-kentät (ts. ei poistettu pakollisuutta asetuksista). 


Emo

 • 001-kenttää tulee Melindan ID-numero esim. 016512570 
 • 035-kenttä (FI-MELINDA)016512570


Osakohde (haettu erikseen) :

 • 001-kenttään tulee osakohteen Melinda ID-numero esim. 016512775
 • 035-kenttään tulee myös Melindan ID (FI-MELINDA)016512775
 • 773-kenttään w tulee emon Melindaid: (FI-MELINDA)016512570 , joka siis linkittää emotietueeseen


Havainnot:

Kohassa: 

 • Emon mukana ei näytä siirtyvän Kohaan Melindasta osakohteet vaan ne on haettava erikseen.  Toive: Pitäisi toimia näin, koska osakohteelliset aineistot luetteloidaan Melindaan ja replikoinnin kautta tuodaan paikalliskantaan.
  • V: Tämä on Melinda-replikoinnin ominaisuus, mahdollinen kehitysehdotus pitäisi tehdä Melinda-tiimille tästä (Joonas)
 • Emon tietuenäytöllä ei näy selvästi, että sillä on osakohteita. Toive: esim. omassa tuotantokannassa osakohteet selkeästi näkyvillä.
  • V: Johtuu virheellisistä hakukoneen asetuksista koha3-palvelimella (Joonas)
 • Osakohteessa tietuenäytöllä nähtävillä hyvin emo ja linkki emoon toimii ts. hakee emon: toimii samoin kuin tuotantokannassa  

Finnassa

 • ei löydy tuotua emoa ja osakohdetta. Toive: vaatinee indeksoinnin, että nähtävissä kvkoha1-Finnassa .  Vrt. tuotantokanta emo ja osakohde
 • Aiemmin tuotu emo löytyy, mutta osakohteen nimellä ei voi hakea. Toive:  vaatinee indeksoinnin? Osakohteetkin  olisi hyvä olla  haettavissa nimekkeellä erikseen (tämä ilmeisesti Finnan puolen asetuksia??). 
  • V: Ylemmät ongelmat näyttää johtuneen siitä, että indeksointi ei ollut tapahtunut vielä, se tapahtuu joka 30 minuutti. Nyt toimii. (Joonas)

 • No labels