SISÄLLYS

Luokat

Kesäkuu 2023 - uusia luokkia

80.8311 Darinkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset    
82.8311 Darinkieliset runot    
83.8311 Darinkieliset näytelmät
84.8311 Darinkielinen kertomakirjallisuus
85.18311 Darinkieliset sadut
85.28311 Darinkieliset kuvakirjat
85.38311 Darinkieliset sarjakuvat
86.8311 Darinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
89.8311 Darin kieli

Kesäkuu 2023 - muutoksia

Lisätään luokan 79.5 käyttöhuomautukseen: Tähän myös kelkkailu, tractor pulling ja vastaavat moottoriurheilun lajit. 
Luokan 79.35 otsikko muutetaan muotoon: Tennis. Padel. Pöytätennis. Squash. Sulkapallo (entinen: Tennis)
Poistetaan luokan 49 käyttöhuomautuksesta: "Tähän ja alaluokkiin myös juutalaisten ja mustalaisten kansatiede ja kulttuuriantropologia"
Poistetaan luokan 80 käyttöhuomautuksesta: "Tähän ja alaluokkiin myös teokset, joissa on sekä kaunokirjallisuutta että kirjallisuudentutkimusta tai kielitiedettä".

Huhtikuu 2023 - muutoksia

Luokan 79.9 käyttöhuomautuksesta on poistettu yliviivatut kohdat:

Tähän ja alaluokkiin julkiset huvit ja niiden järjestäminen Karnevaalit. Ilotulitukset. Huvipuistot. Tivolit Tanssiaiset. Iltamat. Naamiaiset. Varietee. Strip tease Härkätaistelut. Kukkotappelut. Koira- ja kyyhkysurheilu. Porokilpailut

Luokan 75.79 käyttöhuomautukseen on lisätty lihavoitu kohta:

Tähän valokuvauksen ja valokuvataiteen historian yleisteokset Tähän ja alaluokkiin myös teokset, jotka koskevat eri maanosien, maiden tai aikakausien valokuvausta tai valokuvataidetta tai niiden historiaa sekä teokset, jotka koskevat yksittäisiä valokuvaajia / taiteilijaryhmiä tai heidän tuotantoaan

Luokan 75.7 käyttöhuomatusta on muokattu (lihavoidut kohdat):

Tähän valokuvauksen ja valokuvataiteen yleisteokset, joissa on sekä valokuvauksen tekniikkaa että historiaa Tähän ja alaluokkiin myös valokuvausliikkeet ja valokuvaajan työ Tähän ja alaluokkiin myös lehtivalokuvaus ja lehtivalokuvaajan työ Jos teos sopii sekä valokuvauksen tai valokuva-taiteen tekniikan, aihepiirien tai maan mukaiseen luokkaan, annetaan etusija järjestyksessä: tekniikka, aihepiirit, maa Yksittäistä valokuvaajaa / taiteilijaryhmää tai valokuvaajan / taiteilijaryhmän tuotantoa koskevat teokset sijoitetaan kuitenkin aina luokkaan 75.79+ Muotoluokkaa 09 ei käytetä luokkien 70-77.4985 yhteydessä 

Luokan 75.71 käyttöhuomautusta on muokattu (lihavoidut kohdat):

Tähän valokuvauksen ja valokuvataiteen yleisteokset, joissa on sekä valokuvauksen tekniikkaa että historiaa Tähän ja alaluokkiin myös valokuvausliikkeet ja valokuvaajan työ Tähän ja alaluokkiin myös lehtivalokuvaus ja lehtivalokuvaajan työ Jos teos sopii sekä valokuvauksen tai valokuva-taiteen tekniikan, aihepiirien tai maan mukaiseen luokkaan, annetaan etusija järjestyksessä: tekniikka, aihepiirit, maa Yksittäistä valokuvaajaa / taiteilijaryhmää tai valokuvaajan / taiteilijaryhmän tuotantoa koskevat teokset sijoitetaan kuitenkin aina luokkaan 75.79+ Muotoluokkaa 09 ei käytetä luokkien 70-77.4985 yhteydessä 

Joulukuu 2022 - muutoksia

Muotoluokan 04 käyttöhuomautuksesta on poistettu termit: artikkeli, luento, esitelmä.
Luokan 84 englanninkielinen nimi on muutettu muotoon Narrative fiction (literature) (Vanha: Narrative literature).
Luokan 15.9 otsikkoon on lisätty termi spritualismi.
Termi konfutselaisuus on muutettu muotoon kungfutselaisuus luokan 29.51 käyttöhuomautuksessa. Molemmat termit löytyvät hakemistosta.

Kesäkuu 2022 - uusia luokkia

32.31 Naisen, miehen asema yhteiskunnassa. / Kvinnans och mannens ställning i samhället 
32.32 Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema yhteiskunnassa / Könsminoriteternas och de sexuella minoriteternas ställning i samhället

Kesäkuu 2022 - muutoksia

Luokan 32.3 otsikko on muutettu muotoon: Sukupuolten ja seksuaalisten ryhmien asema yhteiskunnassa / Ställning i samhället beroende på kön och sexuell läggning. (Vanha: Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa / Kvinnans och mannens ställning i samhället)
Luokan 52.4 otsikko on muutettu muotoon: Avaruustutkimus. Avaruustoiminta. / Rymdforskning. Rymdverksamhet. (Vanha: Avaruustutkimus. Avaruuslennot / Rymdforsknint. Rymdflygningar)
Luokan 79.815 otsikko on muutettu muotoon: Pöytäroolipelit. Liveroolipelit. Larppaus. / Bordsrollspel. Levande rollspel. Lajv. (Vanha: Liveroolipelit. Larppaus. / Levande rollspel. Lajv.)
Pöytäroolipelit / Bordsrollspel on siirretty luokasta 79.813 luokkaan 7.815
Luokan 42.8 otsikko on muutettu muotoon: Pohjanmaa. Kainuu / Österbotten. Kajanaland (Vanha: Pohjanmaa / Österbotten )    
Luokan 92.88 otsikko on muutettu muotoon: Pohjanmaan ja Kainuun historia / Österbottens och Kajanalands historia (Vanha: Pohjanmaan historia / Österbottens historia)
Luokan 42.4 otsikko on muutettu muotoon: Häme. Pirkanmaa. Keski-Suomi / Tavastland. Birkaland. Mellersta Finland (Vanha: Häme. Keski-Suomi / Tavastland. Mellersta Finland)    
Luokan 92.84 otsikko on muutettu muotoon: Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen historia / Tavastlands, Birkalands och Mellersta Finlands historia (Vanha: Hämeen ja Keski-Suomen historia / Tavastlands och Mellersta Finlands historia)    
Luokan 1 otsikko on muutettu muotoon: Filosofia. Psykologia. Rajatieto. Tiedeoppi / Filosofi. Psykologi. Paranormala fenomen. Vetenskapsteori (Vanha: Filosofia. Psykologia. Rajatieto / Filosofi. Psykologi. Paranormala fenomen)


Luokan 68.25 käyttöhuomautukseen on lisätty: Tietyn maan ruokakulttuuri kansainvälisine vaikutteineen. / Matkulturen i ett visst land och internationella influenser i den.
Luokan 79.815 käyttöhuomautukseen on lisätty: pakopelit ja pakohuonepelit / rymningsspel och escape room-spel
Luokan 90 käyttöhuomautukseen on lisätty: Peruskoulun ja lukion historian oppikirjat luokkaan 90.07. /    Läroböcker i historia för grundskolan och gymnasiet till klass 90.07.
Luokan 60 käyttöhuomautukseen on lisätty: Teollisuusyhdyskunnat teollisuuden historian näkökulmasta luokitetaan ko. 
teollisuuden alan mukaiseen luokkaan. / Industrisamhällen ur industrihistorisk synvinkel klassificeras enligt bransch.
Luokan 79.81 käyttöhuomautukseen on lisätty: Pelien ohjekirjat luokitetaan ko. pelin mukaisen luokkaan.    / Instruktioner för spel klassificeras enligt spelets klass.
Luokan 77.49 käyttöhuomautuksesta on poistettu: Tähän ja alaluokkiin myös elokuvakäsikirjoitukset. /  Hit och till underklasserna också filmmanus.
Luokan 83 käyttöhuomautukseen on lisätty: Elokuvakäsikirjoitukset luokitetaan luokkaan 83+ Mikäli teos sisältää käsikirjoituksen lisäksi muuta informaatiota elokuvan tuotannosta, se luokitetaan luokkaan 77.49+. / Filmmanuskript klassificeras i klass 83+ Om verket förutom filmmanuskriptet innehåller annan information om produktionen av filmen klassificeras det i klass 77.49+.
Luokan 86.14 käyttöhuomautukseen on lisätty: Jos teoksessa on sekä kansantarinoita että kansantarinoiden tutkimusta, teos luokitetaan luokkaan 86.14, mikäli teoksessa olevat kansantarinat esiintyvät tutkimuksen esimerkkiaineistona. / m det i verket finns både folksagor och forskning om folksagor klassificeras verket i klass 86.14 om de folksagor som förekommer i verket fungerar som exempelmaterial för forskningen
Luokan 92.8 käyttöhuomautukseen on liästty: Esimerkiksi Suomen sisällissotaa tietyn paikkakunnan tasolla käsittelevät teokset luokitetaan kyseisen paikkakunnan historiaan. / Till exempel verk som behandlar Finska inbördeskriget på ortsnivå klassificeras enligt den orts historia det är fråga om.

Joulukuu 2021 - muutoksia

Pelien luokitusta on uudistettu, ks. luokat 79.81+

Luokan 69.64 otsikko on muutettu muotoon Lentoliikenne / Flygtrafik.
Luokan 25 otsikko on muutettu muotoon Käytännöllinen teologia, kristinusko / Praktisk teologi, kristendom.
Luokan 29 otsikko on muutettu muotoon Muut uskonnot ja mytologiat / Övriga religioner och mytologier.
Luokan 40.71 käyttöhuomautukseen on lisätty: "Tiettyä aihealuetta käsittelevät teokset menevät aihealueen luokkaan”. / Verk som behandlar specifika ämnesområden sätts i ämnesområdets klass.
Luokan 59.34 käyttöhuomautuksesta on poistettu kohta "ja lääketieteelliset" / och medicinsk.

Elokuu 2021 - uusia luokkia

36.09 Taloushistoria. Ekonomisk historia.

Tammikuu 2021 - uusia luokkia

88.251 Meänkieli
88.252 Kveenin kieli
80.21 Meänkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
80.22 Kveeninkieliset kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset
82.21 Meänkieliset runot
82.22 Kveeninkieliset runot
83.21 Meänkieliset näytelmät
83.22 Kveeninkieliset näytelmät
84.21 Meänkielinen kertomakirjallisuus
84.22 Kveeninkielinen kertomakirjallisuus
85.121 Meänkieliset sadut
85.122 Kveeninkieliset sadut
85.221 Meänkieliset kuvakirjat
85.222 Kveeninkieliset kuvakirjat
85.321 Meänkieliset sarjakuvat
85.322 Kveeninkieliset sarjakuvat

Elokuu 2021 - muutoksia

Luokan 78.89112 otsikko muutettu muotoon: Hard rock. Heavy metal.
Luokan 47.14 otsikko muutettu muotoon: Karjalan tasavalta.
Lisäys Luokan 47.14 käyttöhuomautukseen: Tähän myös luovutettu Karjalan alue vuodesta 1945 lukuun ottamatta Karjalan kannasta. Karjalan kannas luokitetaan luokkaan 47.1. Luovutetut Petsamon ja Sallan alueet luokitetaan luokkaan 47.1. / Hit även det avträdda Karelen fr.o.m. år 1945, förutom Karelska näset. Karelska näset sätts i klass 47.1. Det avträdda Petsamo och Salla sätts i klass 47.1
Lisäys Luokan 06.5 käyttöhuomautukseen: Erikoisalojen kokoukset ja kulttuuritapahtumat luokitetaan alan mukaan. / Möten och kulturevenemang inom specialområden klassificeras enligt område.
Lisäys Luokan 80 käyttöhuomautukseen: Mikäli teos sisältää luokkaan 84+ kuuluvia eri tekstilajeja, teos luokitetaan luokkaan 84+. / Om verket innehåller texter från olika genrer inom klass 84+, klassificeras verket som 84+.

Tammikuu 2021 - muutoksia

Luokan 30.7 otsikko muutettu muotoon: Kansalaistoiminta ja –aktivismi. Järjestötoiminta. Kokoustekniikka.
Luokan 30.7 käyttöhuomautukseen lisätty: Tähän myös esim. Me too ja Black lives matter -liikkeet.

Marraskuu 2019 - muutoksia

Luokan 23.31 otsikkoon lisätty: Uskonelämä.  Trosliv

Muutettu luokan 42.81 nimi: Vaasan rannikkoseutu -> Pohjanmaan maakunta / Österbotten


Kesäkuu 2018 - uusi luokka

Betoni- ja kipsityöt 65.93

Maaliskuu 2018 - muutoksia

Muutettu luokan 37.232 otsikko muotoon: Vanhuspalvelut (aiemmin Vanhusten huolto)
Muutettu luokan 37.233 otsikko muotoon: Vammaispalvelut (aiemmin: Vammaisten huolto)
Lisätty systeemiajattelu luokan 16.7 selitteeseen.

Hakemistosanat

Kesäkuu 2023 - lisätty hakemistoon

Folkloristiikka, yl. (49+) / Folkloristik, allm. (49+)  
Kirkkotekstiilit (25.26) / Kyrkotextilier (25.26)  
Matala-asteinen tulehdus (59.53) / Låggradig inflammation (59.53)  
Tractor pulling (79.5) / Tractorpulling (79.5)  
Traktoriveto (79.5)
Darin kieli (89.8311)
Darin kieli, folkloristiikka (86.8311)
Darin kieli, kansanrunoudentutkimus (86.8311)
Darin kieli, kansanrunous (81+)
Darin kieli, kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset (80.8311)    
Darin kieli, kertomakirjallisuus (84.8311)
Darin kieli, kirjallisuudenhistoria (86.8311)
Darin kieli, kuvakirjat (85.28311)
Darin kieli, näytelmät (83.8311)
Darin kieli, runot (82.8311)
Darin kieli, sadut (85.18311)
Darin kieli, sarjakuvat (85.38311)
Darinkielinen kaunokirjallisuus, kertomakirjallisuus (84.8311)
Darinkielinen kaunokirjallisuus, kuvakirjat (85.28311)
Darinkielinen kaunokirjallisuus, näytelmät (83.8311)
Darinkielinen kaunokirjallisuus, runot (82.8311)
Darinkielinen kaunokirjallisuus, sadut (85.18311)
Darinkielinen kaunokirjallisuus, sarjakuvat (85.38311)
Darinkielinen kaunokirjallisuus, sekasisältöiset teokset (80.8311)

Kesäkuu 2023 - muutoksia hakemistosanoihin

Burleskit, tutkimus (77.15) -> Burleskit (77.15)
Stand up -esitykset, tekstit ja taltioinnit (83+) -> Stand up, tekstit (83+)
Stand up -esitykset, tutkimus (77.15) -> Stand up -esitykset (77.15)
Stand up -komiikka, tutkimus (77.15) -> Stand up -komiikka (77.15)
Folkloristiikka (86.14) -> Folkloristiikka, kansanrunoudentutkimus (86.14)

Kesäkuu 2023 - poistettu hakemistosta

Mustalaiskieli luokista 86.83 ja 89.83

Huhtikuu 2023 - lisätty hakemistoon

Aluevaalit (35.12) / Välfärdsområdesval (35.12) 
Datapolitiikka, tiedonhallinta (61.2) / Datapolicy, informationshantering (61.2) 
Kyyhkyt, lemmikkieläimet (67.453) / Duvor, sällskapsdjur (67.453)
Lapsitutkimus, tutkimusmenetelmät (16.7) / Barnforskning, forskningsmetoder (16.7) 
Lintuasemat (58.12) / Fågelstationer (58.12) 
Loitsut, kansanperinne (49+) / Trollformler, folktradition (49+) 
Luontoasemat (50+) / Naturstationer (50+) 
Luontokeskukset (50+) /    Naturum (50+) 
Naamiaiset, maskeeraus (77.111) / Maskerader, maskering (77.111) 
Padel (79.35) / Padel (79.35) 
Poikatutkimus, tutkimusmenetelmät (16.7) / Pojkforskning, forskningsmetoder (16.7) 
Roolipelit, liveroolipelit (79.815) / Rollspel, lajv (79.815) 
Roolipelit, pöytäroolipelit (79.815) / Rollspel, bordsrollspel (79.815) 
Survivalismi, sosiologia (30.12) / Survivalism, sociologi (30.12) 
Tantra, seksologia (59.35) / Tantra, sexologi (59.35) 
Tyttötutkimus, tutkimusmenetelmät (16.7) / Flickforskning, forskningsmetoder (16.7) 
Vaalit, aluevaalit (35.12) / Val (samhälleliga händelser), välfärdsområdesval (35.2) 

Huhtikuu 2023 - muutoksia hakemistosanohin

Kyyhkysurheilu 79.9 → 67.453
Porokilpailut 79.9 → 67.46
Varietee 79.9 → 77.15
Imitointi 79.9 → 77.15

Joulukuu 2022 - lisätty hakemistoon

Afrikka, englannin kieli, kirjallisuudenhistoria (86.56) / Afrika, engelska, litteraturhistoria (86.56)
Afrikkalainen kirjallisuus, englannin kieli, historia ja tutkimus (86.56) / Afrikansk litteratur, engelska, historia och forskning (86.56)
B2b-myynti (69.3) / b2b-försäljning (69.3)
B-to-b-myynti (69.3) / b2b (69.3)
Business-to-business-myynti (69.3) / Business-to-business (69.3)
Cosplay, asujen valmistus (65+) / Cosplay, tillverkning av dräkter (65+)
Cosplay, yl. (30.12) / Cosplay, allm. (30.12)
Digipaasto (30.12) / Digital fasta (30.12)
Diskot, kulttuurisosiologia (30.12+) / Diskon, kultursociologi (30.12+)
Diskot, musiikkikulttuuri (78.891) tai (78.89+) / Diskon, musikkultur
Diskot, tanssikulttuuri (77.37) / Diskon, danskultur (77.37)
Diskot, yl 79.9 / Diskon, allm. (79.9)
Downshiftaus (17.3) / Downshifting (17.3)
EU-politiikka, Suomi (32.51) / EU-politik, Finland (32.51)
Furry, asujen valmistus (65+) / Furry, tillverkning av dräkter (65+) 
Furry, yl. (30.12) / Furry, allm. (30.12) 
Jäykkyysoireyhtymä (59.55) / Stiff person syndrom (59.55)
Kestävyystiede (50.1) / Hållbarhetslära (50.1)
Koiraurheilu (67.451) (Aiemmin viitannut luokkaan 79.9) / Hundsport (67.451)
Kullankaivajat (99.16) / Guldgrävare (99.16)
Kungfutselaisuus (29.51) / sv ok
Liike- ja tanssiterapia (59.5624) / Rörelse- och dansterapi (59.5624)
Liiketerapia (59.5624) / Rörelseterapi (59.5624)
Metsurit (99.16) / Skogshuggare (99.16)
Musiikkiklubit, kulttuurisosiologia (30.12+) / Musikklubbar, kultursociologi (30.12+)
Musiikkiklubit, musiikkikulttuuri (78.89+) / Musikklubbar, musikkultur (78.99+)
Musiikkiklubit, yl. (79.9) / Musikklubbar, yl. (79.9)
Myastenia (59.55) / Myasthenia gravis (59.55)
Näyttelijät, aikuisviihde (77.49+)
Näyttelijät, pornografia (77.49+) / Skådespelare, pornografi (77.49+)
Näyttelijät, seksielokuvat (77.49+) / Skådespelare, sexfilmer (77.49+)
Oraakkelikortit (15.93) / Orakelkort (15.93)
Poliisit, elämäkerralliset hakuteokset (99.23) / Poliser, biografiska uppslagsverk (99.23)
Poliisit, elämäkerrat ja muistelmat (99.13) / Poliser, biografier och memoarer (99.13)
Porokilpailut (79.9) / Renkapplöpningar (79.9)
Prometheus-leirit (17) / Prometheus-läger (17)
Slow life (17.3)
Slow living (17.3) / Slow living (17.3) 
SPS (59.55) / SPS (59.55) 
Taidehistoria, Baltian alue (70.97) / Konshistoria, Baltikum (70.97)
Tanssiterapia (59.5624) / Dansterapi (59.5624)
Tukkilaiset (99.16) / Timmerflottare (99.16)
Turri, asujen valmistus (65+)
Turri, yl. (30.12)
Urbaani löytöretkeily, yl (40.7) / Urban exploration, allm. (40.7)
Yökerhot, kulttuurisosiologia (30.12+) / Nattklubbar, kultursociologi (30.12+)
Yökerhot, musiikkikulttuuri (78.89+) / Nattklubbar, musikkultur (78.99+)
Yökerhot, yl. (79.9) / Nattklubbar, allm. (79.9)

Joulukuu 2022 - poistettu hakemistosta

Kirjallisuudenlaji, tutkimus 86.1+ (käytä luokkaa 86.01)
Genret, tutkimus 86.1+ (käytä luokkaa 86.01)
Lyriikka, tutkimus 86.1+ (käytä luokkaa 86.01)

Kesäkuu 2022 - lisätty hakemistoon

Crouzonin oireyhtymä (59.5) / Crouzons syndrom (59.5) 
Elokuvakäsikirjoitukset (83+)  / Filmmanuskript (83+) 
E-urheilu (79.816) / E-sport  (79.816) 
Kenttälääkintä (59.2) / Fältmedicin (59.3) 
Käsikirjoitukset, elokuvat (83+)  / Manuskript, filmer (83+) 
Laskuvarjohypyt, maavoimat (39.4) / Fallskärmshopp, armén (39.4) 
Liikuntaravitsemus (59.34) / idrottsnäring
Lisätty todellisuus, yl. (61+)  / Förstärkt verklighet (61+) 
Lyhytproosa (84+) / Kortprosa (84+) 
Maksujärjestelmät, kauppa (69.3)  / Betalningssystem, handel (69.3) 
Maksujärjestelmät, pankkiala (36.22)  / Betalningssystem, bankbranschen (36.22) 
Maksujärjestelmät, tietotekniikka (61+)  / Betalningssystem, informationsteknik (61+)
Metatiede (16.7) / Metavetenskap (16.7) 
Pakohuonepelit (79.815)    / escape room-spel
Pakopelit (79.815) / rymningsspel 
Pandemiat, lainsäädäntö (33.2+)  / Pandemier, lagstiftning (33.2+) 
Pandemiat, yl. (59.51) / Pandemier, allm. (59.51) 
Pandemiat, yleinen turvallisuus (35.7)  / Pandemier, allmän säkerhet (35.7) 
Pelisuunnittelu, tietokonepelit (79.816)  / Speldesign, datorspel (79.816) 
Pelisuunnittelu, yl. (79.81+)  / Speldesign, allm. (79.81+) 
Pilvipalvelut, yl. (61.7) / Molntjänster,allm. (61.7) 
Radanrakennus (66.6) / Järnvägsbyggnad
Reformaatio kirkkohistoria, Suomi (28.7109) / Reformationen kyrkohistoria, Finland
Reformaation aika, historia (91) / Reformationstiden
Reformaation aika, Suomen historia (92.3) / Reformationstiden, Finlands historia
Sisällissodat, Suomi (92.71)  / Inbördeskrig, Finland (92.71) 
Suojelupoliisi, kansainvälinen toiminta (32.5+) / Skyddspolisen, internationell verksamhet (32.5+) 
Suomen sisällisota (92.71)  / Finska inbördeskriget (92.71) 
Systeemiteoria, tieteenfilosofia (16.7) / Systemteori, vetenskapsfilosofi (16.7) 
Systeemitiede, tieteenfilosofia (16.7) / Systemteori, vetenskapsfilosofi (16.7) 
Tekoäly, etiikka (61+) / Artificiell intelligens, etik (61+) 
Tekoäly, tietotekniikka (61+) /    Artificiell intelligens, informationsteknik (61+) 
Teollisuusyhdyskunnat, arkkitehtuuri (72.2) / Industrisamhällen, arkitektur (72.2) 
Teollisuusyhdyskunnat, historia yl. (60+) / Industrisamhällen, historia allm. (60+) 
Teollisuusyhdyskunnat, paikallishistoriat (92.8+) / Industrisamhällen, lokalhistoriker (92.8+) 
Teollisuusyhdyskunnat, yhdyskuntasuunnittelu (34.5+) / Industrisamhällen, samhällsplanering (34.5+) 
Todellisuus, filosofia (11+)  / Verklighet, filosofi (11+) 
Työturvallisuus, yksittäisen alan (37.13) / Arbetssäkerhet, branschspecifikt (37.13) 
Uraohjaus (38.8) / Karriärvägledning (38.8)

Kesäkuu 2022 - poistettu hakemistosta: 

Ihmisrodut, antropologia (56.411) / Människoraser, antropologi 
Rodut, antropologia (56.411) / Raser, antropologi 
Rodut, kehitysoppi (56.41)/ Raser, utvecklingslära 
Rodut, rotusyrjintä (32.2) /Raser, rasism och minoriteter
Käsikirjoitukset, elokuvataide (77.49) / Manuskript, filmkonst (77.49)

Kesäkuu 2022 - muutoksia hakemistosanoihin:

Kroaatin kieli (89.765) -> Kroatian kieli
Atsteekit (useita luokkia) -> Asteekit
Ravintoterapia (59.4) / Kosterapi -> Ravintoterapia, vaihtoehtolääkintä (59.4) / Kosterapi, alternativ medicin

Joulukuu 2021 - lisätty hakemistoon

Arkkitehtuurin historia, Pohjois-Amerikka (72.983) / Arkitekturens historia, Nordamerika (72.983)
Asahi, rentoutus (59.33) / Asahi, avslappning (59.33)
Etniset puhdistukset (32.2+) / Etniska rensningar (32.2+)
Hyönteishotellit (58.21) / Insektshotell (58.21)
Kansanmurha (32.2+) / Folkmord  (32.2+)
Karmamudra (29.53) / Karmamudra (29.53)
Kolumnit, kaunokirjalliset (84+) / Kolumner, skönlitterär (84+)
Kolumnit, yl. (04) / Kolumner (04)
Massamurha (32.2+) / Massmord (32.2+) 
Matkaoppaat, yl. (40.71) / Resehandböcker (40.71)
Metsäsuomalaiset, nimistö (89.319) / Skogsfinnar, namn (89.319)
Metsäsuomalaiset, nimistötiede (89.319) / Skogsfinnar, namnforskning (89.319)
Oikeusantropologia, lääketiede (59.27) / Rättsantropologi, medicin (59.27)
Oikeusantropologia, rikostutkinta (35.7) / Rättsantropologi, brottsutredning (35.7)
Oikeuslääketieteellinen antropologia (59.27) / Rättsmedicinsk antropolog i(59.27)
Päihdeongelmat (37.6) / Rusmedelsproblem (37.6)
Rikokset ihmisyyttä vastaan (32.2+) / Brott mot mänskligheten (32.2+)
Rikostutkinta, oikeusantropologia (35.7) / Brottsutredning, rättsantropologi (35.7)
Sirkustaiteilijat, elämäkerrat ja muistelmat (79.91) / Cirkusartister, biografier och memoarer (79.91)
Sosiaaliset ongelmat, aluemaantiede (30.114) / Sociala problem, regionalgeografi (30.114)
Sosiaaliset ongelmat, sosiaalipolitiikka (37) / Sociala problem, socialpolitik (37)
Sosiaaliset ongelmat, sosiaalityö (37.2+) / Sociala problem, socialt arbete (37.2+)
Sosiaaliset ongelmat, sosiologia (30.1) / Sociala problem, sociologi (30.1)
Sotarikokset, kansainvälinen oikeus (33.1) / Krigsförbrytelser, internationell rätt (33.1)
Sotarikokset, rikosoikeus (33.5) / Krigsförbrytelser, straffrätt (33.5)
Sotarikokset, yl. (39+) / Krigsförbrytelser, allm. (39+)
Sukupuolinen häirintä, kriminologia (30.16) / Sexuellt trakasseri, kriminologi (30.16)
Sukupuolinen häirintä, rikosoikeus (33.5) / Sexuellt trakasseri, straffrätt (33.5)
Sukupuolinen häirintä, yl. (32.3) / Sexuellt trakasseri, allm. (32.3)
Tekninen rikostutkinta (35.7) / Kriminalteknisk undersökning (35.7)
Tieteenfilosofia, yhteiskuntatieteet (30+) / Vetenskapsfilosofi, samhällsvetenskaper (30+)
Tiibetinbuddhalaisuus (29.53) / Tibetansk buddhism (29.53)
Uskonnottomuus, maailmankatsomusfilosofia (17.3) / Irreligiositet, Världsåskådningsfilosofi (17.3)
Villiyrtit (67.35) / Vilda örter (67.35)
Yhteiskuntafilosofia (30+) / Samhällsfilosofi (30+)
Yhteiskuntatieteet, filosofia (30+) / Samhällsvetenskaper, filosofi (30+)

Elokuu 2021 - lisätty hakemistoon

Avaruusarkeologia (52.2) / Rymdarkeologi (52.2)
Elektronisten pelien tuottajat (79.81) / Producenter av elektroniska spel (79.81)
Elektronisten pelien tuottajat, elämäkerrat ja muistelmat (79.81) / Producenter av elektroniska spel, biografier och memoarer (79.81)
Eliitit, sosiologia (30.11) / Eliter, sociologi (30.11)
Elokuvatuottajat (77.49+) / Filmproducenter (77.49+)
Elokuvatuottajat, elämäkerrat ja muistelmat (77.49+) / Filmproducenter, biografier och memoarer (77.49+)
Erikoissairaanhoito, hoitotyö (59.21) / Specialsjukvård, vårdarbete (59.21)
Erikoissairaanhoito, sairaanhoitopalvelut (59.2) /Specialsjukvård, hälsovårdstjänster (59.2)
Esitystaiteen tuottajat (77+) / Producenter av framställningskonst (77+)
Esitystaiteen tuottajat, elämäkerrat ja muistelmat (77+) / Producenter av framställningskonst, biografier och memoarer (77+)
Henkilöhistoria, vakoilijat (99.13) / Personhistoria, spioner (99.13)
Henkilöhistoria, vakoojat (99.13)
Imperialismi, taloushistoria (36.09) / Imperialism, ekonomisk historia (36.09)
Industrialismi, taloushistoria (36.09) / Industrialism, ekonomisk historia (36.09)
Kapitalismi, taloushistoria (36.09) / Kapitalism, ekonomisk historia (36.09)
Kolonialismi, taloushistoria (36.09) / Kolonialism, ekonomisk historia (36.09)
Kommunismi, taloushistoria (36.09) / Kommunism, ekonomisk historia (36.09)
Kulttuurinen merentutkimus, ympäristösosiologia (50.1) / Kulturell havsforskning, miljösociologi (50.1)
Kulttuuritapahtumat, tuotanto (06.5) / Kulturevenemang, produktion (06.5)
Kulttuurituottajat (06+) / Kulturproducenter (06+)
Kulttuurituottajat, elämäkerrat ja muistelmat (99.1) / Kulturproducenter, biografier och memoarer (99.1)
kuntapolitiikka (35.4)
Kuntatalous (36.5)
Kuntavaalit (35.4)
Kuvalliset vitsit (85.2) / Skämtteckningar (85.2)
Luovutettu Karjala, Karjalan kannas vuodesta 1945 (47.1) / Det avträdda Karelen, Karelska näset fr.o.m. år 1945 (47.1)
Luovutettu Karjala, Karjalan tasavalta vuodesta 1945 (47.14) / Det avträdda Karelen, Karelska republiken fr.o.m. år 1945 (47.14)
Luovutettu Karjala, pois lukien Karjalan kannas vuodesta 1945 (47.14) / Det avträdda Karelen förutom Karelska näset fr.o.m. år 1945 (47.14)
Meemit, vitsit (85.2) / Memer, vitsar (85.2)
Merirosvot, elämäkerrat ja muistelmat (99.1) / Sjörövare, biografier och memoarer (99.1)
Merirosvous yl. (30.16) / Sjöröveri, allm. (30.16)
merirosvous, merenkulku (69.63) / sjöröveri, sjöfart (69.63)
Merkantilismi, taloushistoria (36.09) / Merkantilism, ekonomisk historia (36.09)
Mielenfilosofia (11+) / Medvetandefilosofi (11+)
Mielenfilosofia, psyyken rakenne (14.1) / Medvetandefilosofi, psykets uppbyggnad (14.1)
Neurobiologia, ihminen (59.55) / Neurobiologi, människan (59.55)
Neuroplastisuus, aivojen toiminta (59.55) / Neuroplasticitet, hjärnans funktion (59.55)
Neuroplastisuus, psykologia (14.1) / Neuroplasticitet, psykologi (14.1)
Pyhiinvaellukset, matkaoppaat (4+) / Pilgrimsfärder, resehandböcker (4+)
Pähkinänviljely (67.32) / Nötodling (67.32)
Pähkinät, viljely (67.32) / Nötter, odling (67.32)
Radiotuottajat (07.21) / Radioproducenter (07.21)
Radiotuottajat, elämäkerralliset hakuteokset (99.2) / Radioproducenter, biografiska uppslagsverk (99.2)
Radiotuottajat, elämäkerrat ja muistelmat (99.1) / Radioproducenter, biografier och memoarer (99.1)
Solvaaminen (32.2) / Smädande (32.2)
Sosialismi, taloushistoria (36.09) / Socialism, ekonomisk historia (36.09)
Taloushistoria (36.09) / Ekonomisk historia (36.09)
Taloustiede, historia (36.09) / Ekonomisk vetenskap, historia (36.09)
Tapahtumatuottajat (06+) / Evenemangsproducenter (06+)
Tapahtumatuottajat, elämäkerralliset hakuteokset (99.2) / Evenemangsproducenter, biografiska uppslagsverk (99.2)
Tapahtumatuottajat, elämäkerrat ja muistelmat (99.1) / Evenemangsproducenter, biografier och memoarer (99.1)
Teatterituottajat (77.11+) / Teaterproducenter (77.11+)
Teatterituottajat, elämäkerrat ja muistelmat (77.19+) / Teaterproducenter, biografier och memoarer (77.19+)
Televisiotuottajat (07.22) / TV-producenter (07.22)
Televisiotuottajat, elämäkerralliset hakuteokset (99.2) / TV-producenter, biografiska uppslagsverk (99.2)
Televisiotuottajat, elämäkerrat ja muistelmat (99.1) / TV-producenter, biografier och memoarer (99.1)
Teollistuminen, taloushistoria (36.09) / Industrialisering, ekonomisk historia (36.09)
Vaalikoneet, europarlamenttivaalit (32.51) / Valkompasser, Europaparlamentsval (32.51)
Vaalikoneet, kunnalliset (35.4) / Valkompasser, kommunala (35.4)
Vaalikoneet, valtiolliset (32.1+) / Valkompasser, statliga (32.1+)
Vaalikoneet, yl. (32+ ) / Valkompasser, allm. (32+)
Vakoilijat, elämäkerralliset hakuteokset (99.23) / Spioner, biografiska uppslagsverk (99.23)
Vakoilijat, elämäkerrat ja muistelmat (99.13) / Spioner, biografier och memoarer (99.13)
Vakoojat, elämäkerralliset hakuteokset (99.23)
Vakoojat, elämäkerrat ja muistelmat (99.13)
Vammaiskilpaurheilu lajeittain (79.11 - 79.7) / Handikappidrott, tävlingsidrott enligt idrottsgren (79.11-79.7
Vammaisurheilu lajeittain (79.11 - 79.7) / Handikappidrott enligt idrottsgren (79.11 - 79.7)
Vammaisurheilu, kilpaurheilu lajeittain (79.11 - 79.7) / Handikappidrott, tävlingsidrott enligt idrottsgren (79.11-79.7)
Vammaisurheilu, kuntoliikunta (79.6) / Handikappidrott, motionsidrott (79.6)
Älymystö, sosiologia (30.11) / Intelligentia, sociologi (30.11)
Äänitaide, esitystaide (71.7) / Ljudkonst, performativ konst (71.7)

Tammikuu 2021 - lisätty hakemistoon

Ainedidaktiikka (38.29+) / Ämnesdidaktik (38.29+)
Aineopetus (38.29+) / Ämnesundervisning (38.29+)
Biotaide (71+) /Biokonst (71+)
Break dance, tanssitaide (77.32) / Breakdance, danskonst (77.32)
Break dance, tanssiurheilu (77.37) / Breakdance, danssport (77.37)
Eläintenhoitajat, elämäkerrat ja muistelmat (99.1) / Djurskötare, biografier och memoarer (99.1)
Eräkirjallisuus, muistelmat (67.6+) / Vildmarkslitteratur, memoarer (67.6+)
Fyysinen älykkyys (14.13) / Kroppslig intelligens (14.13) / Kinestetisk intelligens (14.13)
Genret, tutkimus (86.1+) / Genrer, forskning (86.1+)
Grooming (37.42) / Gromning (37.42)
Hip hop, tanssitaide (77.32) / Hiphop, danskonst (77.32)
Hip hop, tanssiurheilu (77.37) / Hiphop, danssport (77.37)
Historiantutkijat, elämäkerralliset hakuteokset (99.29) / Historiker (forskare), biografiska uppslagsverk (99.29)
Historiantutkijat, elämäkerrat ja muistelmat (99.19) / Historiker (forskare), biografier och memoarer (99.19)
Jakamistalous, taloustiede (36+) / Delningsekonomi, ekonomisk vetenskap (36+)
Jakamistalous, ympäristönsuojelu (50.1) / Delningsekonomi, miljöskydd (50.1)
Juhlapuheet (04) / festtal (04)
Juristit, elämäkerralliset hakuteokset (99.23) / Jurister, biografiska uppslagsverk (99.23)
Juristit, elämäkerrat ja muistelmat 99.13 / jurister, biografier och memoarer 99.13
Juutalaisuus, uskonto ja mytologia (29.6) / Judendom, religion och mytologi (29.6)
Karjalan kieli, kertomakirjallisuus (84.24) / Karelska, epik (84.24)
Karjalan kieli, näytelmät (83.24) / Karelska, dramatik (83.24)
Karjalan kieli, runot (82.24) / Karelska, poesi (82.24)
Karjalankielinen kirjallisuus (84.24) / Karelsk litteratur, epik (84.24)
Karjalankielinen kirjallisuus, näytelmät (83.24) / Karelsk litteratur, dramatik (83.24)
Karjalankielinen kirjallisuus, runot (82.24) / Karelsk litteratur, poesi (82.24)
Karjalankielinen kirjallisuus, sekasisältöiset teokset (80.24) / Karelsk litteratur, verk med blandat innehåll (80.24)
Katutanssi, tanssitaide (77.32) / Gatudans, danskonst (77.32)
Katutanssi, tanssiurheilu (77.37) / Gatudans, danssport (77.37)
Kaupunkikulttuuri, kansanperinne (49+) / Stadskultur, folktradition (49+)
Kaupunkikulttuuri, sosiologia (30.12) / Stadskultur, sociologi (30.12)
Kaupunkikulttuuri, yleinen kulttuurihistoria (90.2) / Stadskultur, allmän kulturhistoria (90.2)
Keinonurmet, hoito (79+) / Konstgräs, skötsel (79+)
Keinonurmet, viheralueiden suunnittelu (34.57) / Konstgräs, planering av grönområden (34.57)
Keittiömestarit, elämäkerralliset hakuteokset (99.26) / Köksmästare, biografiska uppslagsverk (99.26)
Keittiömestarit, elämäkerrat ja muistelmat (99.16) / Köksmästare, biografier och memoarer (99.16)
Kiertotalous, taloustiede (36+) / Cirkulär ekonomi, ekonomisk vetenskap (36+)
Kiertotalous, ympäristönsuojelu (50.1) / Delningsekonomi, miljöskydd (50.1)
Kirjakustantajat (99.1) / Bokförläggare (99.1)
kirjallisuudenlaji, tutkimus (86.1+) / Litterära former, forskning (86.1+)
Kokit, elämäkerralliset hakuteokset (99.26) / Kockar, biografiska uppslagsverk (99.26)
Kokit, elämäkerrat ja muistelmat (99.16) / Kockar, biografier och memoarer (99.16)
Kollaasitaide (70.9+) / Collage (70.9+)
Kollaasitaide (73.1) / Collage (73.1)
Kollaasitaide (73.9) / Collage (73.9)
Kollaasitaide (74.21) / Collage (74.21)
Kollaasitaide (74.9) / Collage (74.9)
Käsikirjoitukset (00.109) / Handskrifter (00.109)
Lavansaari, historia vuodesta 1992 (97.15) / Lövskär, historia från år 1992 (97.15)
Loitsut, uusnoituus (29+) / Besvärjelser, moderna häxrörelser (29+)
Loitsut, uuspakanauus (29+) / Besvärjelser, nyhedendom (29+)
Maaseutukulttuuri, kansanperinne (49+) / Landsbygdskultur, folktradition (49+)
Maaseutukulttuuri, maanviljely (67.3) / Landsbygdskultur, jordbruk (67.3)
Maaseutukulttuuri, sosiologia (30.12) / Landsbygdskultur, sociologi (30.12)
Maaseutukulttuuri, yleinen kulttuurihistoria (90.2 )/ Landsbygdskultur, allmän kulturhistoria (90.2)
Materiaalihallinto (69.33) / Materialadministration (69.33)
Neulonta, kansanperinne (49+ ) / Stickning, folktradition (49+)
Neulonta, käsityöperinne (49+) / stickning, hantverkstradition (49+)
Nykytaide (70.9134) / Samtidskonst (70.9134)
Pakuri, henkilökohtainen terveydenhoito (59.3) / Sprängticka, personlig hälsovård chaga, personlig hälsovård (59.3)
Pakuri, kasvatus (67.58) / Sprängticka, odling (67.58)
Pakuri, keräily (67.58) / Sprängticka, plockning (67.58)
Pakuri, luonnonlääkkeet (59.43) / Sprängticka, naturmediciner chaga, naturmediciner
Pakuri, sienet (57.3) / Sprängticka, svampar (57.3)
Sanataidekasvatus, yl. (38.298) / Ordkonstfostran, allm. (38.298)
Seiskari, historia vuodesta 1992 (97.15) / Seitskär, historia från år 1992 (97.15)
Seksuaalinen houkuttelu, lapset (37.42) / Lockande i sexuella syften, barn (37.42)
Sosiaalitieteet (37+ )/ Socialvetenskaper (37+)
Suursaari, historia vuodesta 1992 (97.15) / Hogland, historia från år 1992 (97.15)
Tekonurmet, hoito (79+) / Konstgräs, skötsel (79+)
Tekonurmet, viheralueiden suunnittelu (34.57) / Konstgräs, planering av grönområden (34.57)
Terveyslukutaito (59.3) / Hälsokompetens (59.3)
Tieto, disinformaatio (07) / Vetenskap, desinformation (07)
Tieto, valeuutiset (07) / Vetenskap, falska nyheter (07)
Tietokirjailijat, elämäkerrat ja muistelmat (86.18) / Fackboksförfattare, biografier och memoarer (86.18)
Tubettaminen (61.72)
Tubetus (61.72)
Tukiviittomat (89.999) / Stödtecken (89.999)
Turvallisuuskasvatus, lapset (35.7) / Säkerhetsfostran, barn (35.7)
Tytärsaari, historia vuodesta 1992 (97.15) / Tyterskär, historia från år 1992 (97.15)
Uusnoituus (29+) / Moderna häxrörelser (29+)
Uuspakanuus (29+) / Nyhedendom (29+)
Vaellus (79.4) / Vandring (79.4)
Valosaaste, ympäristönsuojelu (50.1+) / Ljusförorening, miljöskydd (50.1+)
Valosaaste, ympäristöterveys (59.24+) / Ljusförorening, miljöhälsa (59.24+)
Vatsatanssi, tanssitaide (77.32) / Orientalisk dans, danskonst (77.32)
Viipuri, historia vuodesta 1992 (97.15) / Viborg, historia från år 1992 (97.15)
Vloggaaminen (61.72) / Vloggande (61.72) / Vidoebloggande (61.72)
Vloggaus (61.72) / Vloggning (61.72) / Videobloggning (61.72)
Yhteiskulutus, taloustiede (36+) / Delningsekonomi, ekonomisk vetenskap (36+)
Yhteiskulutus, ympäristösuojelu (50.1) / Delningsekonomi, miljöskydd (50.1)
Ympäristösosiologia (50.1) / Miljösociologi (50.1)
Ystäväkirjat (79.8) / Mina vänner-böcker (79.8)
Äänisaaste, ympäristönsuojelu (50.1+) / Ljudförorening, miljöskydd (50.1+)
Äänisaaste, ympäristöterveys (59.24+) / Ljudförorening, miljöhälsa (59.24+)


Joulukuu 2020 - lisätty hakemistoon

Henkinen työsuojelu (37.1) / Psykiskt arbetarskydd (37.1)
Työviihtyvyys, yksilö/työntekijä (36.13) / Arbetstrivsel , individen/arbetstagaren (36.13)
Työviihtyvyys, työsuojelu (37.1) / Arbetstrivsel, arbetarskydd (37.1)
Työviihtyvyys, työterveys (59.241) / Arbetstrivsel, arbetshälsa (59.241)
Papyrukset, papyrologia (00.109) / Papyrer, papyrologi (00.109)
Hyvyys, moraalifilosofia (17.1) / Godhet, moralfilosofi (17.1)
Pahuus, moraalifilosofia (17.1) / Ondska, moralfilosofi (17.1)
Hyvyys, kristillinen etiikka (23.8) / Godhet, kristen etik (23.8)
Pahuus, kristillinen etiikka (23.8) / Ondska, kristen etik (23.8)
Hyvyys, psykologia (14.4) / Godhet, psykologi (14.4)
Pahuus, psykologia (14.4) / Ondska, psykologi (14.4)
Markkinatalous (36) / Marknadsekonomi (36)
Drag-queenit, muistelmat (77.19+) / Dragdrottningar, memoarer (77.19+) / Dragqueens, memoarer (77.19+)
Drag-artistit, muistelmat (77.19+) / Dragshowartister, memoarer (77.19+)
Drag-taiteilijat, muistelmat (77.19+) / Dragartister, memoarer (77.19+)
Drag-taidemuoto (77.15) / Drag konstform (77.15)
Kirjoittaminen, itsekasvatus (17.3) / Skrivande, självutveckling 17.3
Lyriikka, tutkimus (86.01) / Lyrik, forskning (86.01)
Kirjallisuudenlaji, tutkimus (86.01) / Litterära former, forskning (86.01)
Genret, tutkimus (86.01) / Genrer, forskning (86.01)
Stand up –koomikot, muistelmat (77.19+) / Ståuppkomiker, memoarer (77.19)
Azerin kieli, kertomakirjallisuus (84.91) / Azerbajdzjanska, epik (84.91)
Azerinkielinen kaunokirjallisuus, kertomakirjallisuus (84.91) / Azerbajdzjansk litteratur, epik (84.91)
Sitaatit (10.8) / Citat (10.8)
Vanhempainoppaat, lasten kasvatus (38.1) / Föräldraguider, barnuppfostran (38.1)
Kasvatusoppaat, vanhemmat (38.1) / Handledningar i uppfostringsfrågor, föräldrar (38.1)
Modernisaatio, yhdyskuntasuunnittelu (34.5) / Modernisering, samhällsplanering (lokalsamhället) (34.5)
Pariterapia ( 59.5623) / Parterapi (59.5623)
Säeromaanit (84+) / Diktromaner (84+)
Tietovuodot (30.16) / Informationsläckor (30.16)
Suursaari, historia vuoteen 1944 (92.87) / Hogland, historia till år 1944 (92.87)
Suursaari, historia vuodesta 1945 vuoteen 1991 (97.143) / Hogland, historia från år 1945 till år 1991 (97.143)
Suursaari, vuodesta 1945 (47.1) / Hogland, från år 1945 (47.1)
Lavansaari, historia vuoteen 1944 (92.87) / Lövskär, historia till år 1944 (92.87)
Lavansaari, historia vuodesta 1945 vuoteen 1991 (97.143) / Lövskär, historia från år 1945 till år 1991 (97.143)
Lavansaari, vuoteen 1944 (42.7) / Lövskär, till år 1944 (42.7)
Lavansaari, vuodesta 1945 (47.1) / Lövskär, från år 1945 (47.1)
Seiskari, historia vuoteen 1944 (92.87)/ Seitskär, historia till år 1944 (92.87)
Seiskari, historia vuodesta 1945 vuoteen 1991 (97.143) / Seitskär, historia från år 1945 till år 1991 (97.143)
Suursaari, vuoteen 1944 (42.7) / Hogland, till år 1944 (42.7)
Seiskari, vuoteen 1944 (42.7) / Seitskär, till år 1944 (42.7)
Seiskari, vuodesta 1945 (47.1) / Seitskär, från år 1945 (47.1)
Tytärsaari, historia vuoteen 1944 (92.87) / Tyterskär, historia till år 1944 (92.87)
Tytärsaari, historia vuodesta 1945 vuoteen 1991 (97.143) / Tyterskär, historia från år 1945 till år 1991 (97.143)
Tytärsaari, vuoteen 1944 (42.7) / Tyterskär, till år 1944 (42.7)
Tytärsaari, vuodesta 1945 (47.1) / Tyterskär, från år 1945 (47.1)


Marraskuu 2019 - lisätty hakemistoon


tutkimustyö, sosiologia 16.8 / forskningsarbete, sociologi 16.8

saavutettavuus, terveyspalvelut 59.2+ / åtkomlighet, hälsovårdstjänster 59.2+

saavutettavuus, sosiaalipalvelut 37+  / åtkomlighet, social service 37+

saavutettavuus, kulttuuripalvelut 06 / åtkomlighet, kulturtjänster 06

saavutettavuus, verkkopalvelut 61.722 / åtkomlighet, webbjänster 61.722

oppimistestit ja oppimistehtävät 14.1201 / inlärningstester och inlärningsuppgifter 14.1201

muistitestit ja muistitehtävät 14.1201 / minnestester och minnesuppgifter 14.1201

oppimistestit ja muistitestit, oppimistehtävät ja muistitehtävät 14.1201 / inlärningstester och minnestester, inlärningsuppgifter och minnesuppgifter 14.1201

uranvaihto 38.8 / karriärbyte 38.8

uskoon tuleminen 23.31 / religiös omvändelse 23.31

addiktiot yl. 59.56 / addiktioner allm. 59.56

riippuvuus yl. 59.56 / beroende allm. 59.56

metsäkylpy 59.3+ / skogsbad 59.3+

green care, hoitomenetelmät 59.4 / green care, behandlingsmetoder 59.4

green care, sosiaalipalvelut 37.23 / green care, social service 37.23

chakrat, rajatieto 15.9 / chakror, omstridda fenomen 15.9

chakrat, itämainen filosofia 29.5+ / chakror, österländsk filosofi 29.5+

chakrat, jooga 59.331 / chakror, yoga 59.331

chakrat, vaihtoehtolääkintä 59.4 / chakror, alternativ medicin 59.4

tankotanssi 79.2 / stångdans 79.2

kulttuuriperintö, kaupungit yl. 90.2+ / kulturarv, städer allm. 90.2+

kulttuuriperintö, kaupunkisuunnittelu 34.509 / kulturarv, stadsplanering 34.509

ihminen, metafysiikka 11+ / människan, metafysik 11+

sotilaspapit 39+ / militärpräster 39+

sotilaspapisto 39+ / militärprästerskap 39+

julkisivut 66.32 / fasader 66.32

ALS 59.55 / ALS 59.55

korporativismi, sisäpolitiikka yl. 32.182 / korporativism, inrikespolitik allm. 32.182

korporativismi, talouspolitiikka 36.1+ / korporativism, ekonomisk politik 36.1+

korporativismi, tulopolitiikka 36.13+ / korporativism, inkomstpolitik 36.13+

Feldenkrais-menetelmä 59.41 / Feldenkraismetoden 59.41

crossfit 79.18 / crossfit 79.18

pelastussukeltajat 79.13 / räddningsdykare 79.13

pelastussukellus 79.13 / räddningsdykning 79.13

transhumanismi, tekniikka 61 / transhumanism, teknik 61

transhumanismi, etiikka 17.1 / transhumanism, etik 17.1

transhumanismi, yhteiskunnallinen futurologia 30.111 / transhumanism, social futurologi 30.111

transhumanismi, tulevaisuudentutkimus 30.111 / transhumanism, framtidsforskning 30.111

Marraskuu 2019 -  poistettu hakemistosta

uskoon tuleminen, ei-kristilliset uskonnot

religiös omvändelse, icke-kristna religioner

Kesäkuu 2018 - lisätty hakemistoon

betoni, askartelu 65.93 ja betoni, kuvanveiston tekniikka 73.1
kipsi, askartelu 65.93 ja kipsi, kuvanveiston tekniikka 73.1
riskianalyysi, liiketalous 69.1 ; riskianalyysi, laskentamenetelmät 51.5 ja riskianalyysi, liiketaloudellinen laskentatoimi 69.2
luontosuhde, yl. 50.1 ja luontosuhde, kaupunkiympäristö 50.1
jalkineet 64.4

Muotoluokat

Kesäkuu 2022
Muotoluokan 07 käyttöhuomautukseen on lisätty: Muotoluokkaa käytetään korkea-asteen selkeissä oppikirjoissa, kuten lääkelaskenta, insinöörin matematiikka, sairaanhoitajan englantia. Sen sijaan tietyn alan perusteokset, kuten Sosiologisen tutkimuksen perusteet tms. eivät saa muotoluokkaa 07. / Formtillägg används för böcker för den högre utbildningen som tydligt är läroböcker, såsom läkemedelsräkning, matematik för ingenjörer, engelska för sjukvårdare. Däremot standardverk från olika områden, såsom Grunderna i sociologisk forskning eller dylikt får inte formtillägget 07.

Marraskuu 2019 - muutoksia

Muotoluokan 04 otsikko muutettu: Kokoomateokset. Kokoelmat. -> Kokoomateokset. Kokoelmajulkaisut. / Samlingsverk. Samlingspublikationer.

Muotoluokkaan 062 lisätty käyttöhuomautus: Museokokoelmat. Taidekokoelmat. / Museisamlingar. Konstsamlingar.

Muotoluokkaan 064 lisätty käyttöhuomautus: Arkistokokoelmat. / Arkivsamlingar.


Marraskuu 2015 - muutoksia

Lisätty muotoluokan 04 tekstiin: novellikokoelmat

Toukokuu 2015 - muutoksia

Lisätty muotoluokan 05 alaluokkiin selitykset, jonka mukaan muotoluokkaa käytetään vain jos teos on luetteloitu jatkuvan julkaisun yhteisnimekkeelle


Lisäluokat

Kesäkuu 2022

Lisätty lisäluokkaan Romantiikka: Romanttiset draamat / Romantiska dramer
30.5.2018
Lisätty lisäluokkaan Fantasia termi: Romanttinen fantasiakirjallisuus
13.10.2014

Uusi fiktiivisen aineiston lisäluokka: Erotiikka

28.10.2011

Lisätty lisäluokkaan Jännitys termi: Historialliset jännitysromaanit

2.5.2011

Uusi fiktiivisen aineiston lisäluokka: Eläimet

7.10.2009

Uusi fiktiivisen aineiston lisäluokka: Urheilu

  • No labels