YKL on yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä. Luokitusta ylläpidetään Helsingin kaupunginkirjastossa.

KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. Systemet upprätthålls vid Helsingfors stadsbibliotek.

PLCis the Finnish Public Libraries Classification System. PLC in maintained by Helsinki City Library.


Luokitus on käytettävissä Finton kautta: http://finto.fi/ykl/fi/

Yhteystiedot: [email protected]


Tämän sivun alasivut: