YKL on yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston - myös musiikin osalta. Luokitusta ylläpidetään Helsingin kaupunginkirjastossa.

KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. Den innehåller KAB:s tabeller och registret - även musikregistret. Systemet upprätthålls vid Helsingfors stadsbibliotek.

PLCis the Finnish Public Libraries Classification System. It contains the tables and the index of the classification. PLC in maintained by Helsinki City Library.


Luokitus on käytettävissä Finton kautta: http://finto.fi/ykl/fi/

Yhteystiedot: marjut.puominen@hel.fi


Tämän sivun alasivut:

  • No labels