Kohan kanssa käytettävä ajuri tarjoaa joukon asetuksia, joilla voidaan vaikuttaa erityisesti siihen, miten käyttäjän profiili, saatavuustiedot ja varaus käyttäytyvät. Alla on kuvattu olennaiset asetukset. Suurin osa asetuksista on yhteisiä Koha-Suomi- ja yhteisöversioille.

Huom! Ota yhteys finna-postiin asetusten muokkaamiseksi keskitetysti. Paikallisesti tehtävät muutokset näkyisivät vain kyseisessä näkymässä.

Sisällysluettelo

Varaukset

(Holds)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
defaultRequiredDatepäivät, kuukaudet, vuodet2 vuottaVarauksen tekohetkestä eteenpäin laskettava päivämäärä varauksen oletusvoimassaoloajalle. Voidaan asettaa myös tyhjäksi, jolloin oletusarvoa ei ole (erityisen käyttökelpoinen extraHoldFields:n requiredByDateOptional-asetuksen kanssa).
defaultPickUpLocationMäärittelemätön, tyhjä tai location idMäärittelemätönJos määrittelemätön, käyttäjän on aina valittava noutopiste itse. Jos tyhjä, oletuksena ensimmäinen noutopiste. Muuten oletuksena annettu noutopiste.
pickUpLocationOrderid-listaaakkosjärjestysNoutopisteiden järjestys valintakentässä. Noutopisteet, joita tässä ei listata, näytetään aakkosjärjestyksessä.
excludePickupLocationsid-listaMäärittelemätön

Lista noutopisteistä, jotka jätetään pois noutopisteen valintalistasta. Ei yleensä tarvita, koska noutopisteet voi määrittää Kohan puolella.

extraHoldFieldslista

requiredByDate:pickUpLocation

Lista kentistä, jotka varauslomakkeella näytetään. Mahdolliset arvot ovat comments, startDate, requiredByDate, requiredByDateOptional, pickUpLocation ja acceptTerms. requiredByDateOptional on vaihtoehtoinen kenttä requiredByDate:lle, ja antaa mahdollisuuden jättää päättymispäivä määrittelemättä. Oletusarvo tulee siinäkin defaultRequiredDate:n perusteella.
updateFieldslistafrozen:frozenThrough:pickUpLocationVarauksen muokattavat tiedot.
helpText[*]tekstityhjäLomakkeella näytettävä oletus-ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
helpText[fi]tekstityhjäSuomenkielisellä lomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
helpText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisellä lomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
helpText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisellä lomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
updateHelpText[*]tekstityhjäMuokkauslomakkeella näytettävä oletus-ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
updateHelpText[fi]tekstityhjäSuomenkielisellä muokkauslomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
updateHelpText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisellä muokkauslomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
updateHelpText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisellä muokkauslomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
acceptTermsTexttekstityhjäLomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.
acceptTermsText[fi]tekstityhjäSuomenkielisellä lomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.
acceptTermsText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisellä lomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.
acceptTermsText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisellä lomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.
allowCancelInTransitKyllä/EiEiSallitaanko kuljetuksessa olevien varausten peruminen. Käytettävissä Finnan versiosta 2.87.0 (21.2.2023) lähtien.

Varastonoudot

(StorageRetrievalRequests)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
allow_checked_outKyllä/EiEiSallitaanko varastonoutopyynnöt lainatulle aineistolle
extraFieldslista

item-issue:
pickUpLocation

Lista kentistä, jotka lomakkeella näytetään. Mahdolliset arvot ovat comments, pickUpLocation, item-issue ja acceptTerms.
excludePickupLocationsid-listaMäärittelemätön

Lista noutopisteistä, jotka jätetään pois noutopisteen valintalistasta. Ei yleensä tarvita, koska noutopisteet voi määrittää Kohan puolella.

helpText[*]tekstityhjäLomakkeella näytettävä oletus-ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
helpText[fi]tekstityhjäSuomenkielisellä lomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
helpText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisellä lomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
helpText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisellä lomakkeella näytettävä ohjeteksti. Voi sisältää html-koodia. Huolehdittava html-koodauksesta.
acceptTermsTexttekstityhjäLomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.
acceptTermsText[fi]tekstityhjäSuomenkielisellä lomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.
acceptTermsText[sv]tekstityhjäRuotsinkielisellä lomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.
acceptTermsText[en-gb]tekstityhjäEnglanninkielisellä lomakkeella optionaalisesti näytettävän ehtojen hyväksyntäkentän teksti. Voi sisältää html-koodia.

Lainat

(Loans)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
max_page_sizenumero100Lainalistalla yhdellä kertaa näytettävien lainojen maksimimäärä
displayItemType (vain Koha-yhteisö)Kyllä/EiEiNäytetäänkö item type (aineistolaji) lainalistalla.
Koodit käännettävissä käännösavaimella material_type_ajuri_koodi, esim. material_type_3amk_YLEIS = "Laina-aika 28 vrk"

Profiili

(Profile)

AsetusTyyppiOletusKuvaus

phoneNumberField

tekstiMäärittelemätönKohan asiakastietokenttä, joka näytetään Finnassa puhelinnumerona
smsNumberFieldtekstismsalertnumber (Koha-Suomi)
sms_number (Koha-yhteisö)
Kohan asiakastietokenttä, joka näytetään Finnassa tekstiviestinumerona

Omien tietojen muutospyyntö

(updateAddress)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
methodtekstidriverOmien tietojen muutospyynnössä käytettävä toimintatapa:
  • driver = muutospyyntö lähetetään suoraan Kohaan hyväksyttäväksi
  • url = käyttäjä ohjataan url-asetuksessa määriteltyyn osoitteeseen, jossa lomake sijaitsee
fieldsarrayaddress,zipcode,city,country,othernames (Koha-Suomi)
address,postal_code,city,country,other_name (Koha-yhteisö)

Yhteystietojen muutoslomakkeella näytettävät kentät driver-metodia käytettäessä. Kentän nimet vastaavat Kohan rajapinnan kenttiä.

urltekstityhjäMuutospyyntölomakkeen osoite url-metodia käytettäessä

url[fi]

url[sv]

url[en-gb]

tekstityhjäKielikohtainen muutospyyntölomakkeen osoite url-metodia käytettäessä. Vaihtoehto kaikille kielille käytettävälle url-asetukselle.

Tekstiviestinumeron muuttaminen

(updateSmsNumber)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
fieldslistasmsalertnumber,phone (Koha-Suomi)
sms_number,phone (Koha-yhteisö)
Kentät, joihin tekstiviestinumero päivittyy Kohassa

PIN-koodin vaihto

(changePassword)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
minLengthnumero4Uuden PIN-koodin minimipituus
maxLengthnumero4Uuden PIN-koodin maksimipituus
patterntekstinumericRajoitus uuden PIN-koodin muodolle. Mahdolliset arvot:
"numeric" - vain numerot
"alphanumeric" - vain perusaakkoset (a-z) ja numerot
regexp - säännöllinen lauseke
hinttekstipattern:n perusteellaVihje (tai käännöskoodi) siitä, mitä salasana saa sisältää. Lähinnä tarpeen, kun käytetään regexp-rajoitusta. Vaihtoehdoille "numeric" ja "alphanumeric" on jo olemassa valmiit käännöstekstit.

Unohtuneen PIN-koodin palauttaminen

(PasswordRecovery)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
enabledKyllä/EiEiOnko unohtuneen PIN-koodin palautustoiminto käytössä
userId (vain Koha-Suomi)teksti
Kohan operaattoritunnus (lisätietoa ja tarvittavat käyttöoikeudet: ohje unohtuneen salasanan palautustoiminnon käyttöönottoon)
userPassword (vain Koha-Suomi)teksti
Kohan operaattoritunnuksen salasana

Saatavuustiedot

(Holdings)

AsetusTyyppiOletusKuvaus
display_item_hold_countsKyllä/EiEiNäytetäänkö niteiden varausten määrä
display_total_hold_countKyllä/EiKylläNäytetäänkö varausten kokonaismäärä
display_total_item_count_in_resultsKyllä/EiKylläNäytetäänkö niteiden kokonaismäärä hakutuloksissa
display_ccodeKyllä/EiKylläNäytetäänkö hyllysijainnissa Kohan ccode-kentän sisältö
display_full_call_numberKyllä/EiKylläNäytetään hyllysijainnissa täydellinen call number eikä ns. näyttöversiota (joka on Kohassa tällä hetkellä (18.10.2019) vähän rikki)
display_title_hold_in_resultsKyllä/EiKylläNäytetäänkö varauslinkki hakutuloslistassa
display_location_per_itemlistatyhjä

Pilkulla eroteltu lista kentistä, jotka näytetään nidekohtaisena sijaintina silloin, kun niteellä ei ole numerointitietoa. Kentät näytetään asetuksen mukaisessa järjestyksessä.

Käytettävissä olevat kentät:

KenttäKuvaus
collection_codeNiteen kokoelma (ccode)
locationNiteen sijainti (location)
sub_locationNiteen sub_location (hyllytarkenne, vain Koha-Suomi)
callnumberNiteen hyllypaikka (call number)

Esim. display_location_per_item = "collection_code,location,callnumber"

use_holding_recordsKyllä/EiEiKäytetäänkö holdings-tietueita Kohassa
use_serial_subscriptionsKyllä/EiEiKäytetäänkö saapumisvalvonnan tietoja (edellytys KD-4167 Kohassa)
notesteksti506au:845a:852zHuomautuksissa näytettävät kentät
summaryteksti863abiz:866az

Yhteenvedossa näytettävät kentät

supplementsteksti867azLisänumeroissa näytettävät kentät
indexesteksti868azHakemistoissa näytettävät kentät
linksteksti856uyz3Linkeissä näytettävät kentät
holdings_branch_orderlistatyhjäOletuksena saatavuustiedot näytetään aakkosjärjestyksellä. Tällä asetuksella voi listata branchit, ja tarvittaessa locationit niiden alla, halutussa järjestyksessä, tai määritellä yksittäisille brancheille järjestysnumeron niiden tiputtamiseksi viimeisiksi. Listalla mainitsemattomat branchit saavat järjestysnumero 999.
Esimerkkejä:
  • Näytetään branchit järjestyksessä MAIN, BUS: "MAIN:BUS"
  • Näytetään ensin MAIN, sitten muut ja lopuksi DEPOSIT: "MAIN:DEPOSIT=9999"
  • Näytetään ensin MAIN-branchin location 123, sitten MAIN-branchin muut locationit, sitten muut branchit ja lopuksi DEPOSIT: "MAIN/123:MAIN:DEPOSIT=9999"
  • Jyväskylän yliopiston järjestys: MAIN:MATTILA:YLISTO:CHYDENIUS:KANAVUORI:LAITOKSET:KANAVUORI/121=9999
holdings_location_orderlistatyhjäOletuksena locationit branchien alla järjestetään aakkosjärjestykseen. Tällä asetuksella voi listata locationit halutussa järjestyksessä. Esim. "111:121:221"
use_home_branch (Koha-Suomi)
useHomeLibrary (Koha-yhteisö)
Kyllä/EiEiNäytetäänkö aina kotikirjasto holding-kirjaston sijaan. Jos tämä asetus on päällä, eikä nide ole kotikirjastossa, näytetään niteelle "Saatavissa"-tilan sijaan "Ei saatavissa".

Niteen tilojen mappaukset

(ItemStatusMappings)

ItemStatusMappings-sektiossa voi määritellä mappauksia niteen tiloista Finnan tiloihin. Ne eivät kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin, koska joitakin statuksia mapataan lisätietojen perusteella, esim. Item::CheckedOut mapataan joko Charged tai Overdue riippuen eräpäivästä. Item::NotForLoan, ItemType::NotForLoan ja Item::Lost ovat erikoistapauksia, joihin lisätään status-koodi perään, eli on mapattava esim. Item::NotForLoan4, ja jos mappausta ei löydy, otetaan suoraan tilan selitysteksti.

Tiloja ovat ainakin seuraavat:

Item::CheckedOut
Item::Damaged
Item::Held
Item::Lost
Item::NotForLoan
Item::NotForLoanForcing
Item::Transfer
ItemType::NotForLoan

Niteen tilojen prioriteetit

(StatusRankings)

Finnan tiloihin mapattujen niteen tilojen keskinäistä järjestystä voi muuttaa määrittelemällä niiden prioriteetit (pienempi on tärkeämpi). Esimerkki:

[StatusRankings]
Lost = 1
Charged = 2
Overdue = 2
On Hold = 3
In Transit = 4
In Transit On Hold = 4
Tilattu = 5 ; NotForLoan -1
Saapunut = 5 ; NotForLoan -2
Henkilökunnalla = 5 ; NotForLoan 2
Ei saatavana, ei varattavissa = 5 ; NotForLoan 4
Damaged = 6


Verkkomaksaminen

(onlinePayment)

Ks. ohje verkkomaksamisen käyttöönotosta.

AsetusTyyppiOletusKuvaus
enabledKyllä/EiEiVoiko käyttäjä maksaa verkkomaksuja.
transactionFeenumero
Palvelumaksu (senteissä).
minimumFeenumero
Pienin maksettavissa oleva summa (senteissä).
errorEmailteksti
Sähköpostiosoite, johon lähetetään ilmoitus epäonnistuneista maksuista.
transactionMaxDurationnumero
Kuinka monta minuuttia odotetaan, että käyttäjä palaa maksupalvelusta takaisin Finnaan.
selectFinesKyllä/EiEiVoiko käyttäjä valita maksettavat maksut
nonPayableTypes[]listatyhjäMaksutyypit (Kohan koodit), joita ei voi maksaa verkossa (esim. LOST) (käytettävissä Finnan versiosta 2.91.0 eli 13.6.2023 alkaen)
nonPayableStatuses[]listatyhjäMaksujen tilat, jolloin maksua ei voi maksaa verkossa (esim. UNRETURNED) (käytettävissä Finnan versiosta 2.91.0 eli 13.6.2023 alkaen)
currencyteksti
Valuutta.
userId (vain Koha-Suomi)teksti
Kohan operaattoritunnus (lisätietoa ja tarvittavat käyttöoikeudet: ohje verkkomaksamisen käyttöönottoon)
userPassword (vain Koha-Suomi)teksti
Kohan operaattoritunnuksen salasana
Seuraavat maksupalvelun asetukset sijoitetaan tiedostoon datasources.ini


onlinePayment['handler']teksti
Maksupalvelu (Paytrail tai CPU).
onlinePayment['url']teksti
Osoite.
onlinePayment['merchantId']teksti
Kauppiastunnus.
onlinePayment['secret']teksti
Salasana.
  • No labels