Autocomplete-valikossa (hakuehdotukset) voidaan hakuehdotusten lisäksi näyttää vapaa-valintaisia fasetteja, linkkejä hakutuloksiin, valinnat haun kohdistukseen ja täsmähakuun sekä ISBN perusteinen ehdotus.

Valikon asetukset konfiguroidaan tiedostonhallinnan kautta tiedoston local/config/vufind/searches.ini osiossa Autocomplete_Sections. Malli löytyy tiedostosta local/config/finna/searches.ini.sample.

Esimerkki: näytetään hakuehdotusten lisäksi fasetit Verkossa saatavilla ja kolme yleisintä aineistotyyppiä sekä valinnat fraasihaulle ja hakutyypit (nimeke, tekijä, aihe):

[Autocomplete_Sections]
facets[] = "online_boolean|1"
facets[] = "format||3"

phrase = "phrase_search"

handlers[] = "Title|autocomplete_handler_title"
handlers[] = "Author|autocomplete_handler_author"
handlers[] = "Subject|autocomplete_handler_subject"

Voit poistaa osiosta ne kohdat, joita et halua näyttää valikossa.

Käytettävien osioiden asetukset

Faseteissa ja filttereissä käytetään Finnan indeksin kenttiä (fasetointiin kelpaavat kentät on merkitty sarakkeeseen Facet Field).

Yleisimpiä kenttiä:

 • Organisaatio: building
 • Aineistotyyppi: format
 • Verkossa saatavilla: online_boolean

Rajauksessa käytettävän kentän koodin selvittämiseksi voi myös tehdä halutun rajauksen organisaationäkymän käyttöliittymässä ja etsiä kentän koodi sivun URL-osoitteen filter-parametrista.

Fasetit

Fasetit näytetään vain jos hakusanalla löytyy osumia. 

facets[] = [facet]||[filters]|[limit]|[tab1&tab2]

Fasetti koostuu seuraavista parametreista, eroteltuna '|' merkillä:

 • [facet] Fasetti (esimerkiksi building, format, ks yllä). 
 • [filters] Valinnainen rajoitus kelvolliselle fasettiarvolle. Tämän avulla voi esimerkiksi fasetoida kurssikirjat, mikäli nämä löytyvät tietyn sijainnin alta (Finnassa building-fasetti).
 • [limit] Valinnainen näytettävien fasettiarvojen lukumäärän yläraja.
 • [tab] Hakuvälilehdet (hallintaliittymässä välilehden asetus 'Käännöskoodi'), joilla filtteri näytetään, eroteltuna '&' merkillä. Jos ei määritelty, näytetään kaikillä välilehdillä. 

Esimerkkejä

Verkossa saatavilla:

facets[] = "online_boolean"

Jyväskylän yliopiston kirjaston kurssikirjat:

facets[] = "building|2/JYU/100/3/"

Kirjat:

facets[] = "format|0/Book/"

Kolme yleisintä aineistotyyppiä, valinta näytetään paikallisen indeksin välilehdellä:

facets[] = "format||3|Solr"

Filtterit

Mikäli fasetteja ei voi käyttää (esimerkiksi jos halutaan näyttää valinta "Kurssikirjat", mutta kirjat eivät löydy yksittäisen sijainnin alta), valikkoon voidaan sijoittaa ns. staattinen filtteri, joka näytetään aina:

Esimerkki: lisätään paikallisen aineiston välilehdelle filtteri joka tekee OR-rajauksen kahteen sijaintiin (building-fasetin arvot 2/OAMK/100/3/ ja 2/OAMK/200/3/ ja käyttää kielikäännösavainta autocomplete_coursebooks:

filters[] = "~building:2/OAMK/100/3/&~building:2/OAMK/200/3/|autocomplete_coursebooks|Solr"

Esimerkki: lisätään Primo-välilehdelle filtteri joka rajaa aineiston vertaisarvioituihin kokoteksteihin:

filters[] = "tlevel:peer_reviewed&tlevel:online_resources|primo_fulltext|Primo"

Filtterin tukemat parametrit:

filters[] = [operator][field]:[value]&[operator][field]:[value]|[label]|[tab1&tab2]

Filtteri koostuu seuraavista parametreista, eroteltuna '|' merkillä:

 • [operator][field]:[value] Filtterin rajaukset eroteltuna '&' merkillä
 • [label] Filtterin kielikäännösavain, käännökset syötetään muiden käännösten tapaan. Käännösavain ei saa sisältöö erikoismerkkejä (esimerkiksi välilyöntejä).
 • [tab] Hakuvälilehdet (hallintaliittymässä välilehden asetus 'Käännöskoodi'), joilla filtteri näytetään, eroteltuna '&' merkillä. Jos ei määritelty, näytetään kaikillä välilehdillä. 

Täsmähaku

Täsmähaun valinta sijoittaa nykyisen hakusanan hipsuihin ja tekee tällä uuden haun. Valinnan käännösavaimen voi määritellä.

phrase = "[käännösavain]"

Haun kohdistus

 Haun kohdistuksen valinta tekee uuden haun nykyisellä hakusanalla kohdistaen sen valittuun kenttään. Kaikilla välilehdillä käytetään samoja valintoja. Oletuksena käytössä ovat nimeke, tekija ja asiasana. Nämä toimivat myös Primossa.

handlers[] = "[handler]|[label]"

Valinta koostuu seuraavista parametreista, eroteltuna '|' merkillä:

 • [handler] Haun kohdistuksen tyyppi: title (nimeke), author (tekijä) tai subject (asiasana).
 • [label] Kohdistuksen kielikäännösavain.

ISBN-ehdotus

Jos ISBN-ehdotus on asetettu päälle ja hakusana vastaa hakutuloksessa olevan painoksen ISBN:ää, näytetään kyseinen painos mahdollisen kuvan kanssa hakuehdotusten yläosassa. Ehdotusta painamalla käyttäjä siirtyy painoksen tietuesivulle

isbn = true

Hakuehdotusten lukumäärä

Hakuehdotusten lukumäärä määritellään osiossa Autocomplete:

[Autocomplete]
suggestions = 5

Jos suggestions = 0, hakuehdotuksia ei näytetä. Oletuksena ehdotuksia näytetään maksimissaan viisi.

Hakuehdotusten kytkeminen pois päältä

Autocomplete-valikko kytketään pois päältä seuraavasti:

[Autocomplete]
enabled = false


 • No labels