1) Toivomme palautetta tilaisuudesta:

a) Tapaaminen oli antoisa - kiitos! Sai hyvän kuvan siitä, missä eri kirjastoissa mennään, miten asioita tehdään. Toi ajatuksia.  Joskin oliko käsittelytapa jo liiankin "demokraattinen" :) ts. järkevien ja yhteismitallisten järjestelmien saamiseksi tarvitaan tietty määrä tietynlaisia kenttiä. Kyse ei saa olla liikaa siitä, mitä halutaan kerätä tai mikä on ollut missäkin yliopistossa tapana kerätä.   Määrätkää vain sieltä Kansalliskirjastosta, että 'nämä kentät, nämä tiedot; keräätte vastaisuudessa ja sillä siisti' :)  Järkevä, yhteismitallinen toiminta on lopulta myös kaikkein kustannustehokkainta ja tuloksellisinta, joten ei ole edes resurssikysymys. Enemmän resursseja hukataan, jos jokainen järjestelmä (joita Suomessa liikaa) toimii omalla epäyhtenäisellä tavalla.

 

2) Mikä oli mielestäsi tapaamisen parasta antia?

a) Tavata henkilökohtaisesti muita. Kuulla eri kirjastojen tilanteesta  ja erilaisista tavoista ratkaista/toteuttaa asioita.  Puhujille, vetäjille ja järjestäjille kiitos!

b) Tavata samojen asioiden parissa puurtavia ihmisiä nokituksin ja keskustella. Oli hyvä käydä periaatteellisempaa keskustelua siitä, mihin tietoja käytetään. Luetteloijilla on helmasyntinä pilkuntarkka kuvaaminen itseisarvona. Minusta tämmöisessä suosituksessa on hyvä lähteä miettimään, ketä ja mitä varten kuvailu ensisijaisesti tehdään ja optimoida sitä käyttöä varten. Siksi korostin tapaamisessa itse ensisijaisena näkemäni kansainvälisen käytettävyyden näkökulmasta toimimista.

c) Dublin Core avautui minulle aivan uudella tavalla.

d) Yleinen keskustelu julkaisuarkistoihin liittyen oli hyödyllistä ja antoisaa. Metadatan kautta tuli esiin monta asiaa hieman yleisemmälläkin tasolla.

e) Opimme paljon uutta omaan toimintaan päivän aikana. Muutenkin julkaisuarkistotapaamiset olisivat hyödyllisiä.

 

3) Tuliko tapaamisessa tai sen jälkeen mieleen uusia asioita metadatasuositukseen liittyen, jotka haluaisit vielä mainita?

a) Embargo-kenttä (automaattisesti avautuva; toimii) siellä taisi mukana jo ollakin.

b) Metadatasuosituksessa voisi olla selkeät merkinnät eri kenttien osalta siitä, mihin tarpeisiin kukin tieto on tarpeen ja käytetään: * pakolliset OpenAire-tiedonsiirtoon * tarpeelliset ja optionaaliset yleensä OAI-PMH-rajapinnalle * tarpeelliset vain OKM-tiedonkeruuseen - eivät siirry muille rajapinnoille * optionaaliset organisaation omiin tarpeisiin - eivät siirry rajapinnoille * olisiko vielä jokin muu tarve?

  • No labels