Aika: Tiistai 8.5. klo 9.30–15.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Helsinki
Fabianian auditorio C221, 2. krs.

Tavoite: Jakaa konsortion asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä OA-sopimuksista/sopimuksista joissa OA-elementti mukana, prosesseista ja evaluoinnista, keskustella hyvistä käytännöistä ja kartuttaa osallistujien ymmärrystä ja osaamista tällä osa-alueella.

Kohderyhmä: OA-sopimusten, prosessien ja evaluoinnin kanssa FinELib-konsortion jäsenorganisaatioissa työskentelevät.

Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu ilmoittautumislomakkeella 29.4. mennessä.

 

Työpajapäivän koostemateriaalit löytyvät FinELibin ekstranetistä.


 • Yhteinen alkualustus OA-sopimuksista
 • Työpajat:

1.  Open access -sopimukset (lehdet)

Keskustellaan OA-sopimusten tärkeistä osa-alueista, käydään läpi OA-sopimuksien checklistaa ja työstetään sitä tarpeen mukaan.

2.  Prosessit open accessin toteuttamisen osana (HUOM! Open access-sopimusten evaluointi -työpaja on yhditetty tähän työpajaan.)

Keskustellaan erilaisista prosesseista ja niiden vaiheista ja miten prosesseja haluttaisiin kehittää, esim.

  • tutkijan tunnistaminen kustantajan järjestelmässä
  • workflow tutkijan kannalta
  • kirjaston/tietopalvelun tehtävät ja välineet
  • viestintä osana prosessia (kustantaja ja kirjasto/tietopalvelu)
  • open access-sopimusten evaluointi 

3.  Open Access Roadmap: Vaiheet, haasteet ja ratkaisumallit

Pohditaan avoimen julkaisemisen toteuttamiseen liittyviä vaiheita (mapping, analyzing/assessing, engaging, preparing/executing, participating in advocacy efforts), ks. https://oa2020.org/take-action/#create. Keskustellaan siitä, millaisessa vaiheessa asiat ovat eri organisaatioissa, millaisia haasteita eri vaiheisiin liittyy ja millaisia ratkaisuja haasteisiin on löydetty.