You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Next »

Metadatasuositus asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/v4R7B

 

16.3.2018 järjestetyn päivitystapaamisen tallenne: https://connect.funet.fi/pgqbx0msitqn/

 

Sisällys:


Yleisiä muutoksia

 • Tunnisteiden muotoilusta tullut suositus: kaikki tunnisteet tulee tallentaa verkko-osoitteina, ei pelkkinä tunnisteina. Koskee DOI- ja ORCID -tunnisteita, mutta DSpacen tekniikan vuoksi DOI-tunnuksesta tulisi tallentaa vain numero-osa.
 • URL/URI -eroa tarkennettava tai pohdittava pitäisikö tarkenteet muuttaa uri → url. Keskustelu jatkuu tämän eron vaikutuksista, joten suositusta ei toistaiseksi muuteta.

 

OpenAIRE

Ohjeistuksesta tulossa uusi versio 4.0, luonnos täällä: http://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/. Uuden version kommentointi avoinna 28.2. asti.

Metadatasuositukseen liittyvät muutosehdotukset:

 • Rahoittaja (Funding Reference) korvaa (oletettavasti) EU-projektirahoitustunnisteen (Project Identifier). Kentät dc.relation.grantnumber ja dc.relation.projectid voitaisiin yhdistää yhteen kenttään, jonka tarkenne voisi olla alla olevissa uusissa kentissä mainittu funder tai vaihtoehtoisesti funderid, jolloin dc.relation.funder-kenttään voisi tallentaa rahoittajan nimen.
 • Julkaisuun liittyvät aineistot (Related Identifier) yhdistää kaksi tietoa, teoksessa käytetyt lähteet (Publication reference) ja tutkimusdataviitteen (Dataset Reference). Kentät dc.relation.reference ja dc.relation.dataset voisi yhdistää, tai ne tulee yhdistää viimeistään OpenAIRE-rajapinnassa.
 • Julkaisutyyppi (Publication Type) COAR Resource Type Vocabularyn mukaan, ei enää omaa OpenAIRE-tyypittelyä. Kenttä dc.type.publication ei olisi enää yhtä suoraan sidottu OpenAIREen, vaan varattu COARin julkaisutyypille.
 • Pääsyoikeus (Access Rights) COAR Access Rights Vocabularyn mukaan, jossa closedAccess on korvattu metadata only access -lausekkeella. Ilmeisesti sanat voi päivityksen jälkeen kirjoittaa erikseen, eli: open access, embargoed access ja restricted access. Kenttä dc.rights.accesslevel:n tarkenteen voisi lyhentää pelkäksi access-sanaksi, sillä accessrights-tarkenteella on oma käyttötarkoituksensa.
 • Aineistoversio (Publication Version) tulossa COAR Version Types Vocabulary, joka korvaa alunperin ehdotetut viisi versiotyyppiä. Kenttä dc.type.version pysyy samana. Kentässä voi vaihtoehtoisesti käyttää Journal Article Versions (JAV): Recommendations of the NISO/ALPSP JAV Technical Working Group:n versiotyyppejä:
  • AO = Author's Original
  • SMUR = Submitted Manuscript Under Review
  • AM = Accepted Manuscript
  • P = Proof
  • VoR = Version of Record
  • CVoR = Corrected Version of Record
  • EVoR = Enhanced Version of Record
  • NA = Not Applicable (or Unknown)
 • Kokotekstin sijainti (Fulltext Location), uusi pakollinen tieto. Kenttään tulisi tallentaa yksiselitteinen tieto kokotekstin sijainnista (http://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/field_fulltextlocation.html#aire-file). Käytännössä tämä lienee suomalaisten julkaisuarkistojen kohdalla sama kuin aineiston tunniste (Resource Identifier), koska URN:t ovat käytössä.
 • Kohderyhmä/yleisö (Audience) poistuu käytöstä, mutta ei ollut alunperinkään käytössä julkaisuarkistojen metadatasuosituksessa. Ei vaadi toimenpiteitä.

HUOM! Muutoksia ei tehdä suositukseen ennen kuin OpenAIREn uusi versio on valmis, erityisesti koska uudessa versiossa käytetään muitakin formaatteja kuin Dublin Corea (Datacite, OpenAIREn oma formaatti) ja uuden version muutoksia on taustoitettu ja perusteltu kovin köykäisesti.

Uusia kenttiä

DC-kenttäSelite
 

Pohdittava: dc.type-kentän tarkenteiden lisääminen omiksi sivuikseen vai lisätietona yläsivulle? Esim. dc.type.coar.

 • Type-kentästä käytetyistä aineistotyypeistä tehtävä listaus ja koottava julkaisuarkistojen kanssa yhdessä lista suositeltavista termeistä, koska nyt kentän käyttö on melko kirjavaa.
dc.contributor.groupauthor

Yhteisötekijä tai työryhmä julkaisun tekijänä

Yhteisötekijän nimen voi tallentaa tähän kenttään, jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä tilastoinnin tai muun syyn vuoksi. Muussa tapauksessa kaikki tekijät voi tallentaa dc.contributor.author-kenttään.

Esim. julkaisuarkiston etusivun selailulistaukset voivat näyttää erikoisilta, jos mukana on paljon organisaatioita tai työryhmiä.

dc.coverage.spatial

Kattavuus (paikka)

 • YSO-paikat, jotta konteksti löytyy helposti (mahdollisimman tarkka paikka olisi hyvä)
 • Historialliset paikat (SAPO? Suomalainen Ajallinen PaikkaOntologia)
 • Kansainvälisiä suosituksia?
 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?
dc.coverage.temporal

Kattavuus (aika)

 • Vuosikymmen tai -sata, ajanjaksot
 • Tallennetaan ajanjaksot numeroin, esim. Ei näin: 1980-luku vaan näin: 1980-1989
 • Ei katkaisumerkkiä, vaan arvio aikavälistä
 • Keskiaika, renessanssi jne. subject-kenttään ja arvio aikavälistä tähän kenttään
 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Kysy Juhalta lisätietoa kuinka ajanjaksot pitäisi merkitä standardin mukaan!
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?
dc.description.editionPainosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä (esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos jne.). Painostieto tulisi tallentaa niin kuin se on merkitty julkaisuun.
dc.description.provenance

(Kentän nimi: provenienssi-/alkuperätieto?) Tieto tallentuu DSpacessa, mutta on piilotettu tietosuojan(?) vuoksi. Kirjautuneille käyttäjille näkyvissä.

 • Kentän voi lisätä suositukseen, mutta selitteeseen täsmennettävä käyttöä
dc.identifier.doi

DOI-tunnus

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä DOI-tunniste. HUOM: Muualle kuin omaan julkaisuarkistoon viittaava DOI-tunniste tallennetaan dc.relation.doi-kenttään.

dc.relation.funder

Rahoittaja

 • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
 • Entä kielivaihtoehdot ja kansainväliset rahoittajat?
dc.relation.uri?

Muu verkko-osoite

Kustantajan tai muun organisaation tietokantaan tallennetun (alkuperäis)julkaisun verkko-osoite.

 • tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .uri voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehto
 • pitääkö kaikilla erilaisilla tunnisteilla/verkko-osoitteilla olla oma relation-kenttänsä vai voisiko käyttää samaa?
dc.relation.urn?

Muu URN-tunnus

Toisen organisaation julkaisuarkistossa käytössä oleva julkaisun URN-tunnus. HUOM: Pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston URN-tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta.

 • tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .urn voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehto
 • pitääkö kaikilla erilaisilla tunnisteilla/verkko-osoitteilla olla oma relation-kenttänsä vai voisiko käyttää samaa?
dc.rights.copyright

Muu tekijänoikeustieto

Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Toistettava kenttä.

 • erillinen kenttä koska dc.rights.accessrights on varattu DSpacen sisäiseen pääsyoikeustehtävään. Lisätietoja Samulta
dc.subject.communityname (cn)

Yhteisönimet (Samu taitaa tietää tästä enemmän).

 • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
 • Entä kielivaihtoehdot ja esim. kansainväliset yhteisönimet?

 

 

 

 

Tiedekunta, laitos, oppiaine ym. kentät – ehdotuksia mahdolliselle käytölle, yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa vaihtoehdoissa contributor- tai subject-alkuinen.

DC-kenttäSelite
dc.contributor.departmentLaitos (korkeakoulussa)

dc.contributor.faculty

Yksikkö tai tiedekunta

dc.subject.degreeprogram(me)Koulutusohjelma
dc.subject.specializationOpintojen suuntautumisvaihtoehto
dc.subject.disciplineOppi-/Pääaine
muita? 

 

Korjattavia kenttiä

DC-kenttäSyy korjaukseen
dc.contributor.organization

Muuta otsikko: Opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka

dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]

Selitteen korjausehdotus:

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, teoksen URI tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Siihen voidaan tallentaa myös tunnisteet, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

Huomioita: Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen toimii paremmin.

 • Verkko-osoitetta ei saisi sotkea tunnisteisiin. Mutta tunnisteet tulisi tallentaa kokonaisina verkko-osoitteina (uusi suositus, Jyrki Ilva tietää tarkemmin). Uuden suosituksen mukaan DOI-tunnisteet pitäisi ORCID:ien tapaan ilmoittaa kokonaisina verkko-osoitteina.
 • Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen on parempi (viesti Samulta myöhemmin)

dc.identifier.isbn,

dc.relation.isbn,

dc.relation.isversionof

Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan väliviivoineen, muussa tapauksessa ilman välejä tai väliviivoja yhtenä numerojonona.

 • Entä tunnuksen perässä olevat aineistomuodot sulkeissa, voisiko niitä tallentaa relation-kentissä? Esim. (epub), (painettu?) jne.
 • Jos haravoidaan muualle, suluissa olevien asioiden huomiotta jättäminen saattaa onnistua
dc.identifier.uri

Kentän korjausehdotus:

Uniform resource identifier
Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä metadatasuosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

 • Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, molemmat tiedot pitäisi mainita selitteessä.
 • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (tarkenne näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)
dc.rights.accessrights

Ehdotus ohjetekstiksi:

Pääsyoikeustieto, jos kuvailun kohteena olevaan tiedostoon pääsyä on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan. Esimerkki arvosta: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

 • Suositukseen tehty laajennus pois, perusteena kenttään tallennetun tiedon käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen.
 • Kysyttävä lisätietoa Samulta ja finnalaisilta, onko suositeltavia arvoja kentän sisällöksi? Ei ole olemassa virallisia ohjeita, Piia tarkistaa.
 • Tarkista Finnasta, olisi hyvä tietää mistä pääsyrajoitus johtuu
dc.rights.uri

Kentän korjausehdotus:

Tekijänoikeus-/käyttöoikeussivun URI
Tallennetun teoksen käyttöoikeuden/lisenssin mahdollinen URI. URI:lla ei tässä metadatasuosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

 • Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, molemmat tiedot pitäisi mainita selitteessä.
 • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)
 • Suositellaan tulevaisuuden varalle verkko-osoitteen tallentamista tähän kenttään

 

Tarkennettavia kenttiä

DC-kenttäSyy tarkennukseen
dc.publisher.country

Kenttään lisättävä suositus kolmimerkkisen koodin käytöstä.

 • Voi olla myös maan nimi
 • Eri haravoinneilla eri tarpeet, esim. OKM ja mahdollinen kirjastokantoihin haravointi RDA-sääntöjen mukaan
  • OKM: kolminumeroinen koodi
  • RDA/MARC 21: kaksikirjaiminen koodi
dc.relation.ispartofseriesHuomioita: DSpace-järjestelmässä useamman sarjan ja niiden numeroiden linkittäminen toisiinsa ei onnistu muuten kuin tallentamalla molemmat tiedot samaan kenttään. Tarkoitukseen voi käyttää tätä kenttää, erottimena sarjan nimen ja numeron välillä tulee käyttää välilyönti-puolipiste-välilyönti -yhdistelmää. Esimerkki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C ; 15
dc.rights

Suositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita. CC-lisenssin tai muun soveltuvan kansainvälisen lisenssin käyttöä suositellaan.

 • Malli miten kaikki lisenssit tallennetaan versionumeron kanssa
dc.source.metadata

Lisäys ohjeeseen:

Lähdetietokannan tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy. Esim. kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi. Esimerkiksi Fennica-kansallisbibliografian ISIL-tunnus on FI-NL, Kansalliskirjaston ISIL-tunnus taas FI-H. Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/

dc.type.okmHuomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta.

 

Ehdotukset sitaattilaatikoiden muotoiluun

Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu, esim. APA tai Harvard. Sitaattiboksi käytössä ainakin Theseuksessa.

 • APA ja Harvard -viittaustavat hyvin samanlaisia, ohjeissa kursiivin käyttö nimekkeessä vaihtelee, toisissa käytetään molemmissa tyyleissä ja toisissa ohjeissa APAsta jätetään kursiivi pois.
  • (Artikkeli painetussa julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t).)
  • (Artikkeli painetussa lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t).)
  • Artikkeli e-julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t). Haettu https://www.verkko-osoite.fi
  • Artikkeli e-lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t). doi:/urn: TAI Haettu https://www.verkko-osoite.fi
  • E-monografia: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain., Sukunimi, Etunimen 1. kirjain & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija. Haettu https://www.verkko-osoite.fi


Artikkeli e-kokoomateoksessa:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Toimittajadc.contributor.editorToimittajan nimi suorassa sanajärjestyksessä, alkuun sana Teoksessa, jonka jälkeen toimittaja(t) Sukunimi Etunimen 1. kirjain (toim.), perään pilkku ja välilyönti. Esim: Teoksessa F. Andersson (toim.),
Emojulkaisudc.relation.ispartofKursiivilla, loppuun välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot suluissa, alkuun lyhenne s. ja välilyönti, loppuun piste ja välilyönti. Esim. (s. 13-37).
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

Artikkeli e-lehdessä:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen ensimmäisen kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Lehden nimeke

dc.ispartofseries /

dc.ispartofjournal

Kursiivilla. Lehden nimi, perässä piste ja välilyönti.
Vuosikertadc.relation.volumeKursiivilla.
Lehden numero

dc.relation.numberinseries

dc.relation.issue

Numero suluissa, kiinni vuosikerran numerossa(ilman välilyöntiä), lopussa pilkku ja välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot väliviivalla erotettuna, lopussa piste.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

E-monografia:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen ensimmäisen kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleKursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain jos painos on muu kuin 1. painos. Esim: 2. painos.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti. Esim: Turku:
Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti. Esim: Turun yliopisto. TAI Sammakko.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

 

 

 

 • No labels