• Kokouksen avaus ja tiedotusasiat: Tiedotusasiat.pdf
  • Keskustelua: 
   • SKOS-XL-tuki mahdollistaa suurimman osan terminologisten sanastojen vaatimuksista, mutta vaihtoehtoistentermien keskinäisen järjestyksen esittäminen sillä ei ole triviaalia. Jatkokehitystarvetta.
 • Ontologiakehittäjien pienryhmän kehityslinjaukset: Tuomas Palonen - Laapro - 310118.pptx
  • Keskustelua:
   • Assosiatiivinen suhde: 
    • muu kuin hierarkkinen suhde - voisi tarkentaa, että hierarkkinen suhde pitää sisällään sekä alaluokka-yläluokka-suhteet, että osa-koostumus-suhteet
    • "ontologian edustamalla alalla" ei päde enää KOKOssa
   • linjausperiaatteisiin dokumentin alkuun lisäys, että poikkeamat linjausperiaatteisiin voidaan sallia KOKOssa jo oleville ontologioille vanhoihin ratkaisuihin liittyen
   • linjaus siitä mitkä yksilökäsitteet otetaan YSOon ja mitkä ei on haastava kokonaisuus ja päätöksiä pyritään muodostamaan RDA:n mukaisesti
   • Sulkutarkenteellisille käsitteille muodostetaan piilotermiksi sulkutarkenteeton muoto automaattisesti ontologian uuden version julkaisun yhteydessä
   • Jos uusi käsite syntyy edeltäjä-seuraaja-suhteella vanhaan, voisi skos:HistoryNote olla pakollinen
    • vaiko sittenkin skos:EditorialNote? Pitäisi kuitenkin näkyä käyttöliittymässä
    • mielisairaalat → psykiatriset sairaalat esimerkin voisi vaihtaa selkeämmäksi tapaukseksi - olisiko koulukodit → kasvatuslaitokset parempi?
   • pitäisi pohtia symmetriset assosiatiiviset suhteet YSOn ja erikoisontologian välillä - syntyykö suhde yhdistelmäontologian YSOsta erikoisontologiaan automaattisesti
    • pitää tarkistaa Skosifysta
    • onko joissain erikoisontologioissa epäsymmetriaa assosiatiivisten suhteiden osalta?
    • miten assosiatiiviset suhteet toimivat auktoriteettitasolla?
     • messut RT kirkkomusiikki, vaikka kaikki ovat kirkkomusiikkia
     • koostumussuhteet usein hankalia
   • Ontologiatyöpaja
    • olisiko Ontologiaryhmä tai Ontologiatyöryhmä parempi nimi?
   • Tarkimman käsitteen käyttäminen toimii hyvin silloin kun järjestelmä osaa laajentaa hakuja hierarkkisten suhteiden kautta
  • PÄÄTÖS
 • YSO-paikat
  • Keskustelua:
   • Miten Finna voisi hyödyntää YSO-Paikkojen linkkejä ja sijaintitietoja - tätä tutkitaan paraikaa
   • paikkamassoja YSO-paikkoihin lisättäväksi on tulossa Arkistolaitokselta ja Museoliitolta
   • Pohdinnassa myös miten paikkojen epävirallisia nimiä voitaisiin ottaa mukaan
   • Samoin mietitään miten SAPOn tietoja voitaisiin ottaa osaksi YSO-paikkoja
   • YSO-paikkojen Wikidata-linkitykset ovat saatavilla Finton rajapinnasta
   • KOKOssa joitakin paikkoja ja näiden suhde YSO-paikkoihin selvennetään
 • YSAsta YSOon tilannekatsaus: Laapro 31.1.2018 YSAsta ja Allärsistä YSOon.pptx
 • Finton toimintasuunnitelma 2018 TOSU.pdf
 • Automaattinen sisällönkuvailu Automaattinen sisällönkuvailu.pdf
 • Ontologiat palvelutietovarannossa: 2018-01-31 Ontologioiden käyttö Suomi.fi-palveluissa.pptx
  • Keskustelua:
   • aikataulua "taviksien synonyymeista" ei vielä ole lyöty lukkoon - nollahakutuloksia voisi koettaa kaivaa muistakin järjestelmistä
   • koulutusmateriaalit ovat esuomi.fi -sivustolla, jossa ovat taustatoimijoiden materiaalit
 • No labels