Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokous

Aika: keskiviikko 29.11.2017 klo 13.00–15.30

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Fabianian kokoushuone (C222)

Kutsutut:

 • Miia Willman, Ammattikorkeakoulujen kirjastot - etäyhteydellä
 • Outi Örn, Erikoiskirjastot
 • Tuula Haavisto, Yleiset kirjastot (puheenjohtaja)
 • Ari Muhonen, Yliopistokirjastot - estynyt (varajäsen myös estynyt)
 • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut - estynyt (tilalla varajäsen Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut)
 • Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kutsutut asiantuntijat:

 • Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
 • Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto
 • Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
 • Jaana Routakangas, Kansalliskirjasto (sihteeri)
 • Eeva Savolainen, Kansalliskirjasto

ESITYSLISTA

 

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja ja esityslistan hyväksyminen 

Esitys

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat, hyväksytään esityslista. 

 

2.Tiedonhallinnan ohjausryhmän rooli ohjausjärjestelmässä ja Metatietovarantohankkeen suunnittelun aikataulu

2.1. Kansalliskirjaston palveluiden ohjausjärjestelmä

Esitys

Minna-Liisa Kivinen esittelee Kansalliskirjaston palveluiden ohjausjärjestelmää ja tiedonhallinnan ohjausryhmän roolia palveluiden ohjauksessa. Liite 1: Kirjastoverkkopalveluiden palveluiden ohjaus THORY 20171129.pdf


2.2. Metatietovaranto Melindan hanke- ja vuosisuunnittelu

Esitys

Minna Olkinuora-Tauru esittelee metatietovarantohankkeen hankesuunnittelua strategiakausittain sekä vuosittaista projektisuunnittelua. Liite 2: Kansallinen metatietovaranto Melinda vuosikello


3. Melinda

3.1. Metatietovarantohankkeen tilannekatsaus

Käydään läpi hankkeen tilanne ja yleisten kirjastojen käyttöönottojen edistyminen. Esitellään eMelinda-kehitysohjelma tilanne.

Esitys

Minna Olkinuora-Tauru esittelee Melindan tilannekatsauksen. Tiedoksi ja keskusteluun. Liite 3: Melindan tilannekatsaus.

 

3.2. Metatietovarantohankkeen projektisuunnitelma

Esitys

Minna Olkinuora-Tauru esittelee projektisuunnitelman vuodelle 2018. Keskustellaan esittelyn pohjalta ja tehdään päätös hyväksymisestä. Liite 4a: Kansallinen metatietovaranto - Vuoden 2018 suunnittelu, 4b: Metatietovaranto - Projektisuunnitelma vuodelle 2018.


4. Arto-tilannekatsaus

Esitys

Eeva Savolainen esittelee Arton tilannekatsauksen, jossa käydään läpi Arton nykytilannetta ja tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmia. Tiedoksi ja keskusteluun. Liite 5: Arto-tilannekatsaus


5. Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus

Esitys

Jyrki Ilva esittelee Kansalliskirjaston tarjoamien julkaisuarkistopalveluiden toimintaa ja toimintaympäristöä sekä palveluita koskevia kehittämissuunnitelmia. Liite 6: Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus

 

6. Metatietopalvelukokonaisuus-hanke

Esitys

Matias Frosterus esittelee. Liite 7: Metatietopalvelukokonaisuus


6. Muut asiat


7. Tiedotusasiat


8. Seuraava kokous


9. Kokouksen päättäminen

 • No labels