AikaKäsiteltävä asia
kevään 1. kokous
 • Melindan tilannekatsaus
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) ja MusaMelindan raportti vuodelta 2017 sekä toimintasuunnitelma 2018
 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän raportti vuodelta 2017 ja toimintasuunnitelma 2018
 • Tietosuoja-asetus
 • Opinnäytetöiden arkistointiohje
kevään 2. kokous
 • Melindan tilannekatsaus
 • Melindan alustan vaihtaminen
 • Metatietopalvelukokonaisuus-hanke
 • Kuvailun ekosysteemi
 • Ysasta Ysoon
 • Vaikuttavuuden arviointi ja kirjastojen yhteistilasto
 • Opinnäytetöiden arkistointi
syksyn 1. kokous
 • Melindan tilannekatsaus
syksyn 2. kokous
 • Melindan tilannekatsaus
 • Melindan projektisuunnitelma
 • Seuraavan vuoden kokousaikataulu ja vuosikello
 • No labels