AikaKäsiteltävä asia
kevään 1. kokous
 • Melindan tilannekatsaus
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) ja MusaMelindan raportti vuodelta 2017 sekä toimintasuunnitelma 2018
 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän raportti vuodelta 2017 ja toimintasuunnitelma 2018
 • Tietosuoja-asetus
 • Opinnäytetöiden arkistointiohje
kevään 2. kokous
 • Melindan tilannekatsaus
 • Kuvailun ekosysteemi
 • Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä
 • Vaikuttavuuden arviointi ja kirjastojen yhteistilasto
 • Digime
 • Vuosikellon tarkistus
syksyn 1. kokous
 • Melindan tilannekatsaus
 • Tietosuojaliite palvelusopimuksiin
 • Siirtyminen Ysasta Ysoon
 • Kirjastojen yhteistilasto, jatkokäsittely
 • Vuosikellon tarkistus
syksyn 2. kokous
 • Melindan tilannekatsaus ja projektisuunnitelma
 • Melindan ja julkaisuarkistopalvelujen palvelusopimusten tietosuojaliitteet
 • RDA-tilannekatsaus
 • Kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien suhteet ja roolit
 • Kuvailun ekosysteemi
 • Kirjastojen yhteistilasto, jatkokäsittely
 • Kansalliskirjaston palveluiden ulkoinen arviointi: tulosten esittely
 • Seuraavan vuoden kokousaikataulu ja vuosikello
 • No labels