You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Tietohuoltokomitea (Suomen standardidoimisliiton tekninen komitea 115) osallistuu kansainvälisten ISO-standardien kehittämiseen sekä kansallisten SFS-standardien laadintaan tietohuollon alalla. Sen toimialaan kuuluvat kansainvälisen ISO TC46-komitean alat, "Information and documentation", lisäksi komitea seuraa ISO TC171:n "Document management applications" työtä. Komitean jäseninä ovat tietohuollosta kiinnostuneet vapaaehtoiset yhteisöt.

 

Tietohuoltokomitean esittely SFS:n sivuilla

 

 

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":59937258}

 

  • No labels