Standardien luetteloa voi selata SFSn verkkokaupassa . Sen kautta voi ostaa sekä SFS-, ISO- että CEN-standardeja.

Tietohuollon standardit kuuluvat seuraaviin ISO/SFS-alaryhmiin:

  • 01.040.01 - Yleistä. Terminologia. Standardointi. Dokumentointi (Sanastot)
  • 01.140.10 - Kirjoittaminen ja translitterointi
  • 01.140.20 - Informatiikka
  • 01.140.40 - Julkaisutoiminta
  • 35.040 - Merkistöt ja tietojen koodaus
  • 35.240 - Tietotekniikan sovellukset
  • 37.040 - Valokuvaus
  • 37.080 - Mikrofilmaus

Luettelo kaikista voimassa olevista SFS-standardeista

  • No labels