Om URN-identifikatorn

URN (Uniform Resource Name) är en unik, permanent och funktionell identifikator för en webbresurs.

Resurs är ett omfattande begrepp. Den kan vara en bokartig publikation eller annat slags dokument, dataset, bild- eller ljudfil, datapost osv. eller en samling av resurser.

URN-idenfikatorer är

  • standardenliga: de baseras på och används enligt en internationell standard;
  • unika: olika resurser får olika identifikatorer, medan kopier av en och samma resurs har samma identifikatorn;
  • permanenta: URN-identifikatorn går inte ut; och
  • funktionella: URN-resolutionsservicen hjälper att finna en resurs med URN även över förändringar i tekniska och organisatoriska förhållanden.

Till exempel: digitala kopian av Missale Aboense (exemplaren från Uskela) är URN:NBN:fi-fe201102171251h och dess permanenta adress alltså https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201102171251h

Nationalbibliotekets service

  • delar ut URN-identifikatorer till organisationer som utnyttjar dem; eller beviljar organisationen en egen URN-undernamnrymd.
  • driver urn.fi-resolutionsservern, som innehåller realtidsinformation om var resurser med ett URN finns tillgänligga på webben. Kundorganisationen är skyldig att uppdatera informationen; för det finns det automatiserade metoder.
  • ger stöd till kundorganisationer i introduktion och bruk av identifikatorer.

Flesta nuvarande kunder är högskolor, forskningsanstalter samt museer och arkiv, men servicen är syftat till hela offentilga sektorn.

Tillsvidare är servicen avgifgtsfri. Servicen är syftat endast till organisationer.


URN-standarder

URN-identifikatorn är definierad i så kallade Internet-standarder av IETF (Internet Engineering Task Force).

Frågor

  • No labels