Om URN-identifikatorn

URN (Uniform Resource Name) är en unik, permanent och funktionell identifikator för en webbresurs.

Resurs är ett omfattande begrepp. Den kan vara en bokartig publikation eller annat slags dokument, dataset, bild- eller ljudfil, datapost osv. eller en samling av resurser.

URN-idenfikatorer är

Till exempel: digitala kopian av Missale Aboense (exemplaren från Uskela) är URN:NBN:fi-fe201102171251h och dess permanenta adress alltså https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201102171251h

Nationalbibliotekets service

Flesta nuvarande kunder är högskolor, forskningsanstalter samt museer och arkiv, men servicen är syftat till hela offentilga sektorn.

Tillsvidare är servicen avgifgtsfri. Servicen är syftat endast till organisationer.


URN-standarder

URN-identifikatorn är definierad i så kallade Internet-standarder av IETF (Internet Engineering Task Force).

Frågor