Yrkeshögskola

Studenter sammanlagt

Undervisningspersonal sammanlagt

Antalet användare sammanlagt

Centria yrkeshögskola

1176

125

1301

Diakoniyrkeshögskolan

924

128

1052

Haaga-Helia yrkeshögsskola

2883

379

3262

Humanistiska yrkeshögskolan

945

91

1036

Högskolan på Åland

127

32

159

Jyväskylä yrkeshögskola

2914

329

3243

Kajana yrkeshögskola

1054

103

1157

Karelia yrkeshögskolan

1554

156

1710

Lapplands Yrkeshögskola

1671

226

1897

Laurea yrkeshögskola

3305

327

3632

Polisyrkeshögskolan

267

160

427

Satakunda yrkeshögskola

2069

201

2270

Savonia yrkeshögskola

2380

268

2648

Seinäjoki yrkeshögskola

1577

175

1752

Sydöstra Finlands yrkeshögskola

5810

327

6137

Tammerfors yrkeshögskola

3056

444

3500

Tavastlands yrkeshögskola

2503

213

2716

Vasa yrkeshögskola

1190

94

1284

Yrkeshögskolan Arcada Ab

755

89

844

Yrkeshögskolan i Uleåborg

2614

344

2958

Yrkeshögskolan LAB

2708

330

3038

Yrkeshögskolan Metropolia

5252

533

5785

Yrkeshögskolan Novia

1388

146

1534

Åbo yrkeshögskola

3210

368

3578

  • No labels