ONKI3:n rajapinnat

ONKI3-ohjelmisto osoitteessa http://onki.fi tarjoaa useita eri rajapintoja koneelliseen käyttöön:

Finto-palvelu pyrkii tarjoamaan kitkattoman siirtymän näiden rajapintojen käyttäjille.

ONKI Lightin rajapinta - uusille sovelluksille

Finto perustuu ONKI Light-ohjelmistoon, joka on eri kuin ONKI3 eikä sinällään tue samoja rajapintoja, lukuun ottamatta Linked Data -rajapintaa käsitteille.

ONKI Lightissä on oma, avoin REST-rajapinta, jota suositellaan käytettäväksi uusissa sovelluksissa tai uudistusten yhteydessä.

Finton tuki ONKI3-rajapinnoille

Tarvittava tuki ONKI3:n rajapinnoille toteutetaan ns. kääreillä (wrapper), jotka tulkkaavat vanhoihin rajapintoihin tulevat kutsut ONKI Lightin REST-rajapinnalle.

Rajapinnan käyttäjälle tämän tulkkauksen ei pitäisi näkyä, vaan rajapintakutsuihin tulee samankaltaiset vastaukset kuin ennenkin eikä rajapintaa käyttäviin sovelluksiin siis tarvitse tehdä muutoksia.

Rajoitukset ONKI3-rajapintatuessa

Rajapintatuki ei kuitenkaan ole täydellinen, vaan siihen liittyy seuraavia rajoituksia:

 • SOAP-rajapinta toteutetaan kokonaisuudessaan
 • HTTP-rajapinnasta toteutetaan vain seuraavat, eniten käytetyt metodit:
  • getConceptHierarchy

  • search

  • ontologies tätä ei sittenkään toteuteta - todettiin tarpeettomaksi, koska on vain ONKI3:n sisäisessä käytössä

  • languages tätä ei sittenkään toteuteta - todettiin tarpeettomaksi, koska on vain ONKI3:n sisäisessä käytössä

  • getLabels
 • ONKI-valitsin päivitetään niin, että se käyttää DWR-rajapinnan sijaan suoraan ONKI Lightin REST-rajapintaa
 • DWR-rajapintaa ei toteuteta ollenkaan
 • Linked Data -rajapinta palauttaa SKOS-mallin mukaista tietoa käsitteistä, kun ONKI3:ssa useimmat ontologiat ovat OWL-mallin mukaisia

Rajapintakutsut kiertävät SeCon onki.fi-palvelimen kautta

Kaikki ONKI3:n rajapinnat sijaitsevat http://onki.fi -alkuisissa URL-osoitteissa. Niiden siirtäminen toiseen osoitteeseen vaatisi muutosta kaikkiin rajapintoja käyttäviin sovelluksiin.

Koska onki.fi pysyy SeCo-tutkimusryhmän hallussa, on rajapintakutsut ohjattava SeCon palvelimien kautta Kansalliskirjaston Fintoon seuraavan tapaan: