Finto-palvelun käyttäjäkysely järjestettiin 21.5.2015 - 5.6.2015. Vastauksia saimme yhteensä 159 kappaletta, joista 148 suomeksi ja 11 ruotsiksi. Organisaatioita oli vastaajien puolesta edustettuna tasaisesti kirjastoista, museoista, arkistoista sekä yrityksistä. Vastaajista suurin osa (88%) käyttää Fintoa verkkopalvelun finto.fi kautta. Useimmiten Fintoa käytettiin kuvailun tai luetteloinnin tukena (70% vastaajista). Finton parhaiksi puoliksi käyttäjät mainitsivat muun muassa nopeuden, käyttöliittymän selkeyden ja ennakoivan haun. Suurelta osin toiveet kohdistuivat sanastojen kehitykseen ja Finton integrointiin vastaajien järjestelmiin. Nämä ovat kuitenkin usein Finto-projektin itsensä ulkopuolella, mutta osaltaan todistavat palveluun kohdistuvaa tarvetta. Lisäksi saimme palautetta myös joistakin käyttöliittymän yksityiskohdista ja nämä otamme huomioon jatkokehityksessä. Alla muutamien kysymysten vastauksia palkkikaavioina.

mihinkäytät.pngmihinkäytätsv.png mitenkäytät.pngmitenuseinkäytät.pngkuinkauseinsv.png