You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Tilastoja ja tunnuslukuja kerätään, koska.....

Mitä tietoja kerätään?

FinELib tilastoi joko aineistoista ladattujen artikkeleiden, tehtyjen hakujen tai yhteydenottojen määrää riippuen aineistotyypistä ja saatavilla olevista tilastoista.

TilastointitapaAineistotyyppi
ArtikkelilatauksetKokotekstiaineistot
Tehdyt hautViitetietoaineistot ja ne kokotekstiaineistot, joista ei saada artikkelilataustietoja
YhteydenototVain ne aineistot, joista ei saada artikkelilatauksita eikä tehtyjä hakuja

Käyttötilastot ovat nähtävissä Halti-tietokannassa, johon FinELib-yhteyshenkilöillä on käyttäjätunnukset.

Osa FinELib-aineistojen kustantajista on toimittanut organisaatioille omat tilastotunnukset, joilla kirjastot voivat hakea aineistokohtaisia tilastotietoja suoraan kustantajan palvelimelta.

Aineistokohtainen lista

Tilastoitavat aineistot

Linkistä avautuvaan taulukkoon on listattu aineistoittain FinELibin keräämät tilastotiedot. Taulukkoon on myös merkitty ne aineistot, joista kirjastot saavat tilastot omalla käyttäjätunnuksellaan suoraan kustantajan palvelimelta. Kirjastojen on mahdollista saada käyttäjätunnuksillaan joistakin aineistoista tilastotietoja laajemmin kuin mitä FinELib kerää. Kaikki FinELib-aineistojen tuottajat eivät pysty toimittamaan käyttötilastoja.

FinELib-aineistojen tilastointi (XLSX, 17 kt ) (TAULUKON PÄIVITYS sis. CAMIOn)

Tilastotietojen päivittämisaikataulu ja tilastoinnin haasteet

Palveluyksikkä kerää.... Tilastot päivitetään Haltiin noin kahden kuukauden viiveellä, esim. kesäkuun tilastot ovat näkyvissä syyskuun alkupuolella. Viive johtuu siitä....Tilastojen päivittämisaikatauluun vaikuttaa Counter-tilastosuositus, joka velvoittaa kustantajia ilmoittamaan tilastotiedot 30 päivän kuluessa. Tämän lisäksi FinELib tarvitsee aikaa tietojen karhuamiseen, keräämiseen ja tarkistamiseen ennen päivittämistä Haltiin. Joidenkin aineistojen tilastot eivät ole saatavissa kuukausittain vaan kustantaja toimittaa tiedot vain kerran vuodessa, puolivuosittain tai neljännesvuosittain.

COUNTER - tilastosuositukset e-aineistoille (yhdistetään viive-kohtaan)

Kustantajien, välittäjien ja kirjastojen yhteinen kansainvälinen COUNTER-projekti (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) on tuottanut elektronisten aineistojen käyttötilastointiin sovellettavia suosituksia vuodesta 2002 lähtien. COUNTERin suurin vaikutus näkyy ulkomaisilta kustantajilta saatujen tilastotietojen yhdenmukaisuudessa, luotettavuudessa ja vertailtavuudessa.

Suomalaiset kustantajat eivät....

COUNTER-hankkeen sivut: http://www.projectcounter.org/index.html

Tunnusluvut

FinELib-aineistoista lasketaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat aineiston käytön tehokkuutta tilaajaorganisaatioissa. Tunnusluvut ovat käyttötilastojen tapaan nähtävissä Halti-tietokannassa.

TunnuslukuSelitys
hinta per artikkelilataus (/kirjan luku/koko kirja)yhden katsotun dokumentin hinta
hinta per hakuyhden aineistossa tehdyn haun hinta
artikkelilataukset per käyttäjä/FTElatausten määrä yhtä käyttäjää kohden
hinta per käyttäjä 
hinta per lehti 
tiedonhaut per käyttäjä/FTEhakujen määrä yhtä käyttäjää kohden

Huom! Kaikkien aineistojen kohdalla ei ole saatavissa kaikkia tunnuslukuja.

Tilastotietojen siirto Haltista KITT:iin

FinELib-aineistojen käyttötilastot siirretään keskitetysti KITT-yhteistilastotietokantaan. Kirjastojen tarvitsee syöttää KITT:iin vain suorien e-aineistotilaustensa käyttötilastot. Tarkemmat tiedot tilastointikäytännöistä ovat luettavissa KITT-käyttäjän käsikirjasta.

  • No labels