Aika: 27.5.2024 klo 9.00 - 

Paikka: Teams-kokous

Kokoukseen kutsutut: 

 • Marjo Pekola, Centria ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Susanna Kinnari, Diakonia ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto (3 AMK, edustaa myös Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluja)
 • Anna-Kaisa Sjölund, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humakin kirjasto
 • Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston kirjasto 
 • Susanna Taipale, Kansallisarkiston kirjasto
 • Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
 • Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
 • Sari Palen, Tilastokirjasto 
 • Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia
 • Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 • Jonna Vocke, Yrkeshögskolan Arcadas bibliotek

Asiantuntijat:

 • Arto Aniluoto, CSC
 • Veli-Matti Häkkinen, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • Ari Mäkiranta, Koha-Suomi Oy 9.00-10.05)
 • Iina Peltonen, Kansalliskirjasto (9.00-9.23)
 • Andrii Vashchuk, Kansalliskirjasto


Esityslista

1 Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta ja pöytäkirjan tarkastamisesta sopiminen

 • Yhteenliittymän puheenjohtajan poissa ollessa Eeva Klinga-Hyöty avasi kokouksen klo 9.02. Valittiin Eeva Klinga-Hyöty kokouksen puheenjohtajaksi.
 • Sihteeri toimittaa pöytäkirjan saataville viikon kuluessa kokouksesta, jonka jälkeen osallistujilla on viikko aikaa tarkastaa pöytäkirja.

2 Kokouksen osallistujien toteaminen

 • Todetaan osallistujat.

3 Asialistan hyväksyminen

 • Hyväksyttiin ja lisättiin yksi kohta muihin asioihin.

4 Haltin tilalle Consortia Manager

 • Iina Peltonen, FinELib, Kansalliskirjasto
 • Haltista luovutaan, ja tilalle tulee Consortia Manager.
  • Haltin vanhentuneen rakenteen, palvelimen päivitystarpeiden ym. syiden takia siirrytään uuteen Consortia Manager -järjestelmään
  • Consortia Manager  on tanskalainen e-aineistojen konsortiokäyttöön suunniteltu järjestelmä
  • Pääsy Haltiin päättyy 31.5.2024
  • Kaikki vanhat tilaustiedot säilyvät ja tiedot siirretään Consortia Manageriin. Avauspäivää ei ole vielä vahvistettu.
  • Kesäkuun alussa organisaatiot saavat admin-tason tunnukset, joilla hallinnoidaan organisaation eri tasoisia tunnuksia.
  • Consortia Managerissa on raporttityökalu ja rajapintoja ulospäin. Kansalliskirjasto tekee joitakin valmiita raportteja, mutta mahdollisuuksia on paljon.
  • Aineistojen käyttötilastoja ei siirretä, niitä ei tällä hetkellä ole mahdollista hallinoida Consortia Managerissa. Niitä on mahdollista tällä viikolla itselleen tallentaa. 
  • Koulutustilaisuudet 5.6. ja 17.6.
 • Eeva Klinga-Hyöty kysyi, onko mahdollista että tilastotiedot tulisivat Consortia Manageriin jossain vaiheessa? Ottaako FinELib talteen tilastoja? Iina: teoreettinen mahdollisuus, mutta kustannukset huomioitava. FinELib ottaa kaiken datan talteen. 
 • Anne Lehto: Miten vuoden 2024 tilastot saadaan kun vaihdos tehdään kesken vuotta, e-aineistojen tilastot ovat tärkeitä kirjastoille. Iina: kyllä otetaan vuositason tilastot. 

5 Developments in the International Koha Community 

 • Andrii Vashchuk, Koha Development Team, Kansalliskirjasto
  • International Koha community and Perl community conference in Helsinki in 2023
  • Next KohaCon Kanadassa syyskuussa. 
  • Koha Hackfestissa Marseillessa maaliskuussa 2024 Andrii edusti suomalaista koha-kehitystyötä.
 • Anne Lehto: Minkälaisia tehtäviä Hackfestissa ratkottiin? Andrii: Kyseessä oli tärkeä kokous, jossa oli paikalla parhaita kehittäjiä, eli keskusteltiin sekä miten kehitetään asiakasnäkökulmasta (business meeting9 ja miten parannetaan koha-koodia. Miten nuoria kehittäjiä voidaan kouluttaa ym.  Koha Community selvästi kuunteli Andriita, eli Suomen kehitystyöllä on vaikuttavuutta. 
 • Eeva Klinga Hyöty: Mikä on BIBFRAMEn ja linkitetyn datan tilanne? Andrii:  kehittäminen on mahdollista, jos käytössä on riittävästi resursseja. 

6 Kohan tilannekatsaus

 • Tekninen (Esa-Pekka Keskitalo)
  • Ylläpito ollut tasaista, ei isoja tapahtumia
   • Yhdistämässä Kohan asiakastiedot Yksa-arkistojärjestelmään
  • Päivitys versioon 24.05 kesäkuussa
  • Päivityksen jälkeen
   • Asiakas- ja muiden tietojen säilytysajat kuntoon
   • Sähköpostin jäljellä olevien ongelmien selvittäminen
   • 2-vaiheinen tunnistautuminen
 • Yleinen (Pekka Uotila) 

7 Koha-Suomen ajankohtaiset

 • Ari Mäkiranta, Koha-Suomi
  • Toukokuussa tehty versionvaihto, julkaistaan tällä viikolla
  • Ovat yhden version tieteellisten kirjastojen koha:sta jäljessä
  • Seuraava versionvaihto vuoden kuluttua
  • Yksi käyttöönotto menossa: Lahden alueen Lastu-kirjastot aloittavat syyskuussa.  Kun konversio tehty, sen jälkeen heillä 112 kuntaa ja 2 miljoonaa asukasta heidän alueellaan. 
  • Ajankohtaista mm.
   • Suomi.fi viestipalvelu kehittyy ja Koha-Suomi pyrkii kehittämään siihen suuntaan palvelujaan
   • Pilotoivat Joensuun kaupungin kanssa vahvaa tunnistautumista, jotta pääsisivät manuaalisesta työstä eroon jatkossa. 
   • Pidemmän tähtäimen projekti: yhteinen bibliografisen metadatan varanto, joka keskustelisi paikallisten kohien kanssa. 
   • Haluavat myös vaikuttaa BIBFRAMEn kehitykseen.

8 Muut asiat

 • IT-järjestelmien ylläpitoselvitys 
  • Eeva Klinga-Hyöty tiedusteli, miten organisaation IT-järjestelmien ylläpitoselvitykseen voidaan vastata. Pystyvätkö pääkäyttäjät vastaamaan kysymyksiin? Arto ja Esa-Pekka voivat vastata kysymyksiin.
  • Sinikka Luokkanen: voidaanko vastaukset jakaa yhteenliittymän listalle? Arto:  erotellaan selvä julkinen käyttöinformaatio ja sellainen, missä pitää olla erityisen varovainen organisaatiokohtainen tieto. Kyselyt eivät välttämättä ole saman muotoisia. Jaetaan yleisiin usein kysyttyihin kysymyksiin vastaukset. Esa-Pekka: keksitään hyvä tapa jakaa tietoa. 

9 Seuraava kokous

 • Yhteenliittymän seuraava kokous: ma 23.9.2024 klo 9.00.

10 Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.12.
 • No labels