Vuoden 2024 alussa otettiin merkittävä harppaus eteenpäin, kun Asteri-nimitietokannan henkilöiden auktoriteettitietueisiin lisättiin koneellisesti 1249 uutta ORCID-tutkijatunnistetta. Tämän mahdollisti yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa. Pohjana käytettiin TUHAT-tutkimustietojärjestelmän tietoja, jossa ORCID on aktiivisessa käytössä. Yhteensä Asteri-nimitietokannassa on ORCID-tunnisteita nyt 2905 kappaletta. 

Toimijoiden kuvailussa henkilöiden auktoriteettitietueisiin lisätään aina tutkijoiden ORCID-tunniste, kun se on saatavilla. ORCID on ISNI-numeron ohella merkittävä henkilöiden yksiselitteistä tunnistamista edistävä tunniste.

Kuva. Henkilön tiedoista osanäkymä, jossa näkyvät Asteri ID sekä ISNI- ja ORDID-tunnisteet, Kanto – kansalliset toimijat -palvelussa.

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) on tieteellisen julkaisemisen ja tutkimushallinnon tarpeisiin suunniteltu järjestelmä, jota hallinnoi voittoa tavoittelematon organisaatio. Järjestelmässä tutkijalla on keskeinen rooli tietojensa omistajana ja hallinnoijana. ORCID otettiin käyttöön syksyllä 2012. Suomessa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ylläpitää suomalaisia ORCID-tunnisteita.

Lisätietoja tunnisteesta verkkosivuilla:

https://orcid.org/

https://tutkijatunniste.fi/