E-kirjasto on kaikkien e-kirjastossa mukana olevien kuntien yhteinen palvelu. Työryhmien jäsenet ovat yleisten kirjastojen kirjastoammattilaisia ja vastaavat e-kirjaston kirjastoammatillisista tehtävistä. Näin kirjastojen ääni ja osaaminen pääsevät kuuluviin.

E-kirjaston kirjastoammatillisia työryhmiä on kymmenen. Työryhmistä kuusi keskittyy aineistojen valintaan ja loput käyttäjätukeen, e-kirjaston etusivun toimittamiseen, viestintään ja markkinointiin sekä käyttäjäkoulutukseen ja asiakasopastukseen.

Työryhmien jäsenyydet ovat määräaikaisia ja jäsenet vaihtuvat kaksivuotiskausittain. Työryhmät koostuvat kuntien henkilöstöstä valituista jäsenistä. Työryhmät nimitetään vuosittain järjestettävillä E-kirjastopäivillä.

Kansalliskirjaston e-kirjastoyksikön henkilökunta tukee työryhmien toimintaa ja työtä koordinoi e-kirjastoyksikössä tietoasiantuntija Marja Hjelt ([email protected]).

Työryhmien jäsenet esitellään kunkin työryhmän omalla sivulla.