Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio 2023.6.Hypatia: https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2023.6.Hypatia

YSOn jäädytetyt versiot ovat YSO-pohjaisten erikoisontologioiden kehittäjille suunnattuja, ja niihin ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. Nyt julkaistu versio vastaa YSOn tilaa 22. 6. 2023 ja se sisältää alkuvuoden 2023 uudet käsitteet sekä käsitteiden muutokset. Seuraava YSOn jäädytetty kehittäjäversio tullaan julkaisemaan alkuvuodesta 2024.

YSOn jäädytetyt kehittäjäversiot ovat optimoitu TopBraid Composer editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen, ja ne poikkeavat tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Jäädytetyt YSOt liitetään osaksi YSO-pohjaisen erikoisontologian käsitteistöä MUTU-prosessin avulla.

***

Hypatia Aleksandrialainen oli filosofi, matemaatikko ja tähtitieteilijä. Häntä pidettiin aikansa merkittävimpinä tieteen tekijänä. Hän toimi Alexandrian Museion-instituutin johtajana, ja ylitti isänsä Theon Aleksandrialaisen saavutukset monella saralla. Häntä kuvailtiin kaunopuheiseksi, itsevarmaksi ja harkitsevaksi. Vaikka häneltä ei jäänyt jälkipolville julkaisuja, hänellä oli merkittäviä oppilaita jotka ylistivät hänen ansioitaan.

Alexandrian levottomuuksien aikaan Hypatia kieltäytyi kääntymästä kristityksi, ja väkijouko kivitti hänet kuoliaaksi. Hänen raaka murhansa päätti klassisen sivistyksen kauden Alexandriassa.