Paikka:        Zoom-etäkokous, linkki kalenterikutsussa

Kutsutut:

Johanna Vesterinen, pj
Eevaliisa Colb
Esa-Pekka Keskitalo
Jussi Kärki
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen
Kaisa Hypén
Sirpa Janhonen
Erkki Tolonen
Ari Ahlqvist

Muistio

1 Edellisen kokouksen muistio

Ohjausryhmän edellinen kokous oli 17.3.2023.

Päätös:  Muistio hyväksyttiin

2 Projektin tilannekatsaus

Ohjausryhmä antoi edellisessä kokouksessaan projektiryhmän tehtäväksi tarkastella kahta etenemisvaihtoehtoa:

      • Liitytään mukaan ReShare-yhteisöön ja otetaan ReShare käyttöön sellaisena kuin se nyt on. Sen jälkeen toimitaan yhteisön sisällä kuten a) -kohdassa toiminnon kehittämiseksi tarpeittemme mukaiseksi.
      • Hylätään ReShare tämän asian vuoksi, ja haetaan ratkaisua muualta, käytännössä suorista kahdenvälisistä ISO 18626 -yhteyksistä joskus myöhemmin.

Lisäksi Finnaa pidetään tarkasteluissa mukana, eli mitä ko. vaihtoehdot tarkoittavat Finnan osalta.

Projektikokousten katsaus: 23.3., 25.5., 1.6. ja 8.6. / Ari. (linkkien avaaminen vaatii kirjautumisen). Ohjausryhmän jäsenten toivottiin tutustuvan projektikokousten muistioihin ennen kokousta.

Ari kertoi projektiryhmän testanneen ReSharea kevään aikana. Tarkemmat havainnot luettavissa projektiryhmän muistioista. Tässä vaiheessa eniten haasteita on niteettömien tilaamisessa Varastokirjastosta. Index Data on kertonut sen olevan nyt mahdollista myös sellaisten teosten osalta, joihin ei liity yhtään nidettä. Tätä ei ole saatu kuitenkaan testeissä onnistumaan, ja tarjottu ratkaisu myös lisäisi käsityön määrää Varastokirjastossa. Index Datalta odotetaan edelleen vastauksia koskien niteettömien tilaamista, ja myös jo aiemmin esitettyihin tiedusteluihin palvelimen sijoittumisesta EU:n alueelle.

3 Hankkeen jatko v. 2023

Viestinä tuotiin, että osalla projektiryhmää on halukkuutta jatkaa ReSharen testausta vielä syksyn loppuun. Ohjausryhmä kävi asiasta keskustelua: mikä merkitys testauksella on eri kirjastojärjestelmien näkökulmasta ja ovatko kaukolainauksen työprosessit kehittyneet Varastokirjaston osalta.

Päätös: Päätettiin puoltaa testauksen jatkamista 30.11.2023 saakka. Johanna on yhteydessä Index dataan. Tämän rinnalla jatketaan pyrkimyksiä saada Koha tukemaan ISO ILL 18626 -kaukopalvelustandardia.

4 Muut asiat

Esa-Pekka kertoi KOhaCon-ohjelmasta yleisellä tasolla. Ilmoittautuminen on avautunut.

5 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 15.9. klo 13 - 14:30. Kalenterikutsut on lähetetty kutsuttaville, zoom-linkki on kutsussa.

  • No labels