Paikka:        Zoom-etäkokous 12-13:30 (linkki kalenterikutsussa)

Paikalla:

Johanna Vesterinen, pj
Eevaliisa Colb
Esa-Pekka Keskitalo
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen
Kaisa Hypén
Erkki Tolonen
Sirpa Janhonen
Ari Ahlqvist

Poissa:

Jusi Kärki

Muistio

1 Edellisen kokouksen muistio

Ohjausryhmän edellinen kokous oli 13.1.2023. Muistion hyväksyminen.

Päätös: hyväksyttiin

2 Projektin tilannekatsaus

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että Johanna on yhteydessä IndexDataan keskusteltuaan ensin Esa-Pekan, Arin ja Sirpan kanssa.

   • Tilanne 13.3.: tekemättä.

Projektiryhmän kokoukset 19.1., 2.3. ja 9.3./Ari A., Sirpa

19.1.: kannanotto kriittisiin kysymyksiin, jotka olivat

   • a) Liitytään mukaan ReShare-yhteisöön ja tehdään kehitysehdotus lainatun niteen tilan välittämisestä lainaavan ja tilaavan kirjaston järjestelmien välillä molempiin suuntiin. Edistetään kehitysehdotusta kaikin tavoin, ja varaudutaan myös rahallisiin panoksiin jäsenmaksun lisäksi. ReShare otetaan käyttöön kun toiminto on valmis.
   • b) Liitytään mukaan ReShare-yhteisöön ja otetaan ReShare käyttöön sellaisena kuin se nyt on. Sen jälkeen toimitaan yhteisön sisällä kuten a) -kohdassa toiminnon kehittämiseksi tarpeittemme mukaiseksi.
   • c) Hylätään ReShare tämän asian vuoksi, ja haetaan ratkaisua muualta, käytännössä suorista kahdenvälisistä ISO 18626 -yhteyksistä joskus myöhemmin.

Projektiryhmä on tutkinut vaihtoehtojen a ja b keskinäisiä eroavuuksia sekä eroa nykytilaan. Kuullaan katsaus näistä. Ohjausryhmän näkemys ja projektiryhmän evästys.

Ohjausryhmälle on toimitettu projektiryhmän näkemykset hankkeen jatkon kolmesta eri vaihtoehdosta (PDF), vaihtoehdot A, B ja C. Lisäksi tutustuttiin Arin kokoamaan esitykseen (PDF).

Käytiin keskustelua vaihtoehdoista eri kirjastojärjestelmien näkökulmista.

Päätös: Annettiin projektiryhmälle tehtäväksi jatkaa vaihtoehtojen B ja C tarkastelua. Finnaa pidetään tarkasteluissa mukana, eli mitä ko. vaihtoehdot tarkoittavat Finnan osalta.

3 Muut asiat

Ei ollut.

4 Seuraava kokous

Keskiviikkona 10.5. klo 14.00. Zoom-kutsu lähetetty.


 • No labels