Toimijakuvailupalvelu kuvailee jatkossa kansallisbibliografiaan liittyvät kustantajat Asteriin. 

Suomen ISBN-keskuksen ylläpitämässä kustantajarekisterissä olevista kustantajista on viimeisen vuoden aikana tehty auktoriteettitietueita Asteri-nimitietokantaan. Lisäksi kustantajista on tehty takautuvasti lisäkirjauksia Suomen kansallisbibliografiaan liittyvän aineiston bibliografisten tietueiden 710-kenttään. Takautuvan linkittämisen osalta työ on vielä kesken. Tavoitteena on, että bibliografisissa tietueissa on tulevaisuudessa lisäkirjaus kustantajasta auktorisoidussa muodossa. Tämä parantaa kustantajien julkaisujen löydettävyyttä.

Asteriin kuvatuille kustantajille haettiin samalla ISNI-tunnukset, kuten muillekin kansallisbibliografiaan liittyville auktorisoiduille toimijoille. ISNI-tunnukset näkyvät Kantossa