Finna.fi:n hauissa otetaan käyttöön entistä monipuolisempi tapa hyödyntää toimijatietueita ja paikkatunnisteita. Toiminnallisuuden voi ottaa käyttöön myös omissa Finna-näkymissä.  

Uuden toiminnallisuuden ensisijainen tarkoitus on laajentaa erityisesti edistyneempien tiedonhakijoiden haku- ja käyttömahdollisuuksia. Myös Finnan yksinkertaiset haut säilytetään, sillä ne palvelevat suurta käyttäjäkuntaa. 

Uuden toiminnon avulla haku kohdistuu tarkemmin kuvailtuun toimijaan. Aikaisemmin haku on tehty vain merkkijonon perusteella. Tämä haku koskee niitä aineistoja, joissa toimijan tunniste on mukana aineiston kuvailutiedoissa. Myöhemmin tästä popover-toiminnosta pääsee aineistoihin merkittyjen tekijöiden tarkempiin tietoihin myös Finna.fissä. Tämä edellyttää, että tekijällä on oma toimijatietue Finnassa.  

Tekijä aineistotietosivulla:Paikkatieto-popoverissa hyödynnetään muinaisjäännös- ja rakennusperintörekisterin tunnuksia, jos sellainen on mukana aineiston kuvailutiedossa. Popoverissa käyttäjä voi valita, kohdistaako haun Finnan sisällä aiheisiin, kaikkiin aineistotietoihin, vai haluaako siirtyä Kyppi.fi-palveluun tarkastelemaan kohteen tietoja muinaisjäännösrekisterissä tai rakennusperintörekisterissä.

Ohje kohteiden yksilöivien tunnisteiden lisäämisestä LIDOon

Paikka aineistotietosivulla:

 

Uudet haut myös omiin näkymiin 


Uusi popover-toiminto on mahdollista ottaa käyttöön paikoille, asiasanoille ja toimijoille myös omissa näkymissä. Rikastettujen asiasanojen (aiheet) kieliversiot ja ohjaustermit saa näkyviin tietue- ja hakutulossivulle popover-ikkunaan. Nämä voivat auttaa käyttäjää ymmärtämään hakutuloksia paremmin.

Ohjeet toiminnallisuuden käyttöönottoon omissa näkymissä