Yleisten kirjastojen konsortion ja FinELibin yhteistyössä tekemä elokuvapalveluiden (VoD) kilpailutus on edennyt tarjouspyynnön laatimiseen. Tarjouspyyntö on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuussa ja varsinainen tarjouskilpailu, tarjousten arviointi ja hankintapäätös tehdään elo-syyskuussa.

Ennen tarjouspyynnön julkaisemista kirjastoilta pyydetään sitoumus hankintaan. Tarjouspyyntö sekä ohjeet ja aikataulu sitoumusten jättämisestä lähetetään kirjastoille kesäkuussa.

Hankintamenettelynä on yhden toimittajan hankintasopimus ja tarjoukset pyydetään TVoD-mallilla (maksu käytön mukaan (pay per view)).