Lisensiontiperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena on varmistaa, että solmittavat sopimukset vastaavat edelleen konsortion jäsenten tarpeita mahdollisimman hyvin ja että sopimukset sisältävät jatkossakin asiat, joita konsortiossa pidetään ehdottoman tärkeinä.

FinELib-toimistossa on laadittu luonnos uusista lisensiointiperiaatteista ja konsortion jäsenorganisaatiot voivat kommentoida luonnosta pe 6.5. saakka.


Lisätiedot ja ohjeet kommentointiin FinELibin ekstranetissä.