Ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 3/2021 (14.12.2021) esityslistalla on mm. syksyn aineistoneuvotteluiden hinnoittelumallit, konsortion nykyisen aineistohankinnan tulevat muutokset, sekä palveluvision toimenpideohjelma.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).