You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Käännösten tekemisen aloittamispalaveri 30.10.2020 / (Muistiinpanot kokouksesta /Minna Kivinen)


Keskustelua ja kysymyksiä käännösprosessista:

 • Keskusteltiin siitä, kannattaako käydä käännöskohtia githubista koodista vai Kohan käyttöliittymästä
  • Kumpaakin tapaa voi käyttää
  • Kun etsitään oikeaa kohtaa käyttöliittymästä, sitä voi päätellä käännöstyökalun ruudulla näkyvästä Location -polusta. Siinä merkitty .tt -tiedosto usein vastaa käyttöliittymän .pl -sivua. (esim. /cataloque/detail.tt vastaa käyttöliittymässä detail.pl -sivua)
 • Jos käännösteksteistä puuttuu koodimerkintöjä, Pootle herjaa kyllä virheestä
 • Jos viedään 20.05 versioon ehdotuksia, siirtyvätkö ne 20.11. versioon
  • Siirtyvät, jos 20.11 versiossa on täsmälleen sama teksti
 • Jos löytyy joku toiminto, jossa on käännettäviä, voisiko kaikki sen toiminnon käännettävät tekstit
  • Pootlessa on hakutoiminto, jonka avulla voi hakea
  • Kannattaa rajata hakutulokseen incomplete, jotta tulevat vain ne käännökset, jotta listaan tulee vain ne tekstit, joille pitää tehdä käännökset
 • Pitää ottaa huomioon, että sama teksti voi olla käytössä muissa kohdissa.
  • Tällaisen tekstin huomaa siitä, että Pootle-työkalun Locations-kohdassa on useampi sivu mainittuna.


Suunnitellaan käännösten tekeminen

 • Kriittiset virheet voivat aiheuttaa sen, ettei koko toiminto toimi ollenkaan
  • Tällaiset virheet tulisi korjata ensimmäisenä
 • Käydään läpi seuraavia ohjelmakohtia Pootlessa
  • fi-FI-staff.prog.p, fi-FI-messages.po, fi-FI-marc-MARC21.po
  • Anneli tuo pohjaksi Koha-Suomen käännökset ja katsotaan sen jälkeen mikä on käännösten tilanne. Aloitetaan MARC21 -käännöksistä.
  • Anneli ilmoittaa, kun siirto on tehty.
 • Jaetaan vastuuta käännöksistä
  • Käännösehdotuksia voi tehdä useampi henkilö, mutta hyväksyminen ajaa aikaisemmat käännökset yli
  • Sovittiin, että jokainen ei aloita listan alusta vaan ottaa listasta jonkun sopivan kohdan

Työnjaosta sovittiin:

 • Aloitetaan staff-käännöksistä
 • Jos on paremmin aikaa tehdä käännöksiä ennen String freeze ajankohtaa (11.11.-26.11.), kannattaa aloittaa jo versiolla 20.05.
 • Kun teet käännöksiä, tarkista onko joku muu jo tekemässä käännöksiä ja jos on, valitse käännettäväksi listasta esimerkiksi 10. tai 15. teksti.
 • No labels