FinELib-konsortion ohjausryhmä on hyväksynyt konsortion kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025. Mitä linjausten toimeenpano käytännössä tarkoittaa? Miten linjauksia toteutetaan, jotta konsortio palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia jäseniä? Miten konsortio toimii seuraavan viiden vuoden aikana?

Kehittämislinjauksissa määritellyt tavoitteet ovat:

  • konsortion yhteistoiminta
  • avoimet julkaisut
  • monipuolinen ja ketterä aineistohankinta
  • vaikuttava, dataan perustuva toiminta

Maaliskuun loppupuolella järjestetään konsortion jäsenille kaksi etätyöpajaa, joissa ideoidaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä pääsemme kehittämislinjauksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Syksyn 2020 työpajoissa ideoimme konsortion yhteistoimintaa ja monipuolista ja ketterää aineistohankintaa, kevään työpajojen painopisteet ovat avoimet julkaisut ja vaikuttava, dataan perustuva toiminta.

Työpajojen ajankohdat ovat:

  • Avoimet julkaisut: ma 22.3. klo 13 - 15
  • Vaikuttava, dataan perustuva toiminta: pe 26.3. klo 10 - 12


Lue lisää FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).