Kokous 1 (28.1.2021)

Kokous 2 (18.2.2021)

Kokous 3 (11.3.2021)

Kokous 4 (22.4.2021)

Kokous 5 (25.5.2021, yhteinen kokous YSO-paikkojen ylläpito- ja kehittämisryhmän kanssa, muistiinpanot tulossa)

Kuvailuryhmien yhteiset työpajat 1 ja 2 (5. ja 25.5.2021) muistiinpanot tulossa)

Kokous 6 (3.6.2021)

Kokokus 7 (16.9.2021)

Kokous 8 (29.10.2021)


KOKOUS 1 (28.1.2021)

Läsnä: Katerina Sornova (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Tuula Harmoinen, Miia Herrala, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Reeta Niemi, Saijamari Pakkala, Johanna Parviainen, Jaakko Tuohiniemi, Sirpa Tuomisto, Taija Tuoresjärvi, Päivi Wendelius, Martin Engberg (sihteeri)

1. Verkoston toimintakertomus 2020

 • Työstettiin valmiiksi, luettavissa täällä.

2. Metatietosanaston kuulumisia

 • Uusi ylläpitäjä, Matti Pitkälä, aloitti vuoden 2021 alussa, Kansalliskirjastoon perustettu Metatietosanaston ylläpitoryhmä (Katerina mukana).
 • Uudet termilistat: sukulaisuus- tms. henkilöiden ja yhteisöjen väliset suhdetermit, yhteisötyyppitermilista työn alla
 • Muutoksia Metatietosanaston rakenteeseen (luultavasti) tulossa

3. Yhteisötyyppitermilistan työstäminen eteenee

 • Yhteisötyyppien parissa ovat työskennelleet Anssi, Katerina ja Martin. Työssä on pyritty johdonmukaisuuteen ja yhteensopivuuteen muiden sanastojen kanssa (YSO, toimialaluokitus).
 • Pienryhmäkokouksiin voi osallistua, jos kiinnostusta. Katerinalta saa lisätietoja kokousten ajankohdista ja työstettävistä aiheista.
 • Taulukko lähetetään verkoston jäsenille, kun se on valmistunut.

4.  Kuvailuelementtirajaus (ns. H405-lista)

 • Taulukkoa ovat työstäneet Ilkka, Jaakko ja Katerina
 • Englanninkielisille termeille on pyritty löytämään suomenkielinen YSO-vastine
 • Termien yhteyteen on lisätty esimerkkejä
 • Taulukkoa käsitellään tarkemmin tulevissa verkoston kokouksissa
 • Taulukko on lähetetty myös muille asiantuntijaryhmille kommentoitavaksi

5. RDA:n kuvailutasot

 • Marja-Liisa lähettänyt taulukon, huhtikuun loppuun mennessä tulee kommentoida
 • Käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Puhutaan vielä mm. suositeltavasta tasosta

6. Seuraava kokous

 • Torstaina 18.2.2021 klo 10-11.30
KOKOUS 2 (18.2.2021)

Läsnä: Katerina Sornova (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Tuula Harmoinen, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Reeta Niemi, Saijamari Pakkala, Johanna Parviainen, Jaakko Tuohiniemi, Sirpa Tuomisto, Taija Tuoresjärvi, Päivi Wendelius, Martin Engberg (sihteeri)

1. Yhteisötyypit
Maaliskuun aikana viedään uudet yhteisötyypit Metatietosanastoon.

Metatietosanastossa jo olevat yhteisötyypit ovat merkitty taulukon ensimmäiselle välilehdelle virheällä taustavärillä.

Tässä kysymykset, joihin haetaan vastauksia:

 • yksittäiset termit:
  • nimismies (viranomainen) vai nimismiespiiri
  • osasto/yksikkö, toimisto
  • kokous, konferenssi ja seminaari (tarvitaanko kaikkia, miten erotellaan), katso myös kurssi
  • urheilutapahtuma vai liikuntatapahtuma; lisäksi on kilpailu (tapahtuma); pitäisikö vielä olla urheilukilpailut?
  • galleria (ysossa taidegalleriat)
 • tarvitaanko:
  • normaalikoulu
  • salaseura, naisjärjestö, etujärjestö (rivit 139-141)
  • hotelli, kauppaketju

2. Kuvailuelementtirajaus (ns. H405-lista)

Keskustelua kysymyksistä, jotka liittyvät listaan.

3. Seuraava kokous 11.3.2021

 


KOKOUS 3 (11.3.2021)

Paikalla (verkossa): Katerina Sornova (pj), Kari Ahola, Ilkka Haataja, Tuula Harmoinen, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Reeta Niemi, Saijamari Pakkala, Johanna Parviainen, Jaakko Tuohiniemi, Taija Tuoresjärvi, Salla Rimpinen, Päivi Wendelius, Martin Engberg (siht)
Poissa: Miia Herrala, Sirpa Tuomisto

1. Ajankohtaista

 • Saijamari Pakkala tuli museosektorin edustajana mukaan toimijakuvailuverkostoon. Tervetuloa!
 • Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 28.1. ja 4.3.
 • Tulevat tapahtumat:
  • Kuvailun tiedotuspäivä 18.3.2021
  • Kuvailuryhmien työpaja 13.4.2021 klo 13-15 (2021 kevään työpaja)
   • aiheena aika/ajan merkitseminen
  • Tämän pohjalta kokouksessa yleistä keskustelua ajan ja ajanjaksojen merkitsemisestä
   • Yleisesti aika tai ajanjakso merkitään toimijakuvailussa, kun on kyseessä henkilön syntymä- ja/tai kuolinaika, toiminta-aika tai yhteisöjen perustamis ja/tai lakkauttamisaika
   • Missä yhteydessä käytetään edtf:n mukaista merkitsemistapaa
  • Toimijakuvailuverkosto järjestää: kuvailuryhmien yhteiset tapaamiset:
   • työpaja 1 (27.4. toimijat ja paikat)
   • työpaja 2 (5.5. tapahtumat, fiktiiviset hahmot)
   • työpaja 3 (25.5. aihe tarkentuu myöhemmin)

2. Toimijakuvailuverkoston työpajat

 • Siskun fiktioaineistoryhmä on työstänyt fiktiivisten hahmojen merkitsemistapaan liittyvää tyyppittelyä.
  • Deity, God ja Goddess = jumalolento, esim. ”Afrodite (kreikkalainen jumalolento)” ja ”Kronos (kreikkalainen jumalolento)”
  • Fictitious character = fiktiivinen hahmo, esim. “Bond, James (fiktiivinen hahmo)”
  • Legendary character ja Mythological figure = taruhahmo, esim. “Akhilleus (taruhahmo)” ja ”Juan, Don (taruhahmo)”
  • Biblical character = Raamatun henkilö, esim. “Batseba (Raamatun henkilö)”
 • Nämä tulisi lisätä metatietosanastoon. Se, mihin kohtaan nämä olisi luontevaa lisätä, on vielä auki
 • Myös fiktiiviset ryhmät olisi hyvä merkitä vastaavasti
  • örkit (fiktiiviset hahmot)? LC:n mallin mukaan.

3. Yhteisöjen määritelmästä ja yhteisöjen ja paikkojen kuvailusta

 • Paljon keskustelua miten yhteisö määritellään
  • Milloin hallinnollinen alue on paikka, milloin se on yhteisö?
  • Onko julkishallinnollista yhteisöä määritelty erikseen säännöissä? (ei ainakaan RDA:ssa)
 • RDA:n sanaston määritelmä yhteisölle:
  • Organisaatio tai ryhmä henkilöitä ja/tai organisaatioita, joka tunnetaan tietyllä nimellä, ja joka toimii tai voi toimia yhtenä kokonaisuutena.
  • RDA 11.0
   • Tyypillisiä esimerkkejä yhteisöistä ovat järjestöt, laitokset, yritykset, yhdistykset, hallitukset, virastot, projektit ja ohjelmat, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt sekä konferenssit.
   • Tilapäisiä tapahtumia (kuten urheilukilpailut, näyttelyt, retket, messut ja festivaalit) ja aluksia (esim. laivat ja avaruusalukset) pidetään yhteisöinä.
 • Keskustelua siitä, miten kuvailussa käsitellään samannimisen yhteisön ja rakennuksen suhde.
 • Mikä on kuvailun kohde?
 • Ehdotus: Kuvaillaan aina ensisijaisesti yhteisö. Jos on tarve erottaa yhteisö ja rakennus, niin silloin erillinen kuvaus rakennuksesta
  • Kysymys: Voiko yhteisön nimeä käyttä kuvailussa kun kuvailun kohde on rakennus?

4. Metatietosanasto

 • Yhteisötyyppilistalla olevia termejä viedään maaliskuun aikana Metatietosanastoon (tällä hetkellä käsin tehtävät korjaukset valmiina)

5. Kuvailutasot

 • RDA:n kuvailutasot 30.4. mennessä (Marja-Liisa Seppälän sähköpostiviesti 22.1.)

KOKOUS 4 (22.4.2021)

Paikalla (verkossa): Katerina Sornova (puheenjohtaja), Kari Ahola, Ilkka Haataja, Tuula Harmoinen, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Reeta Niemi, Johanna Parviainen, Jaakko Tuohiniemi, Päivi Wendelius, Ilona Leppänen (sihteeri)
Poissa: Taija Tuoresjärvi, Salla Rimpinen, Martin Engberg, Miia Herrala, Saijamari Pakkala, Sirpa Tuomisto

1. Ajankohtaista

 • Työpajat: ensi viikon työpaja peruttu
  • 5.5. Työpaja 1: Tapahtumat ja fiktiiviset henkilöt
  • 25.5. Työpaja 2: Toimijat ja paikka
 • 25.5. myös yhteinen palaveri toku-verkosto+yso-paikkojen ylläpito- ja projektiryhmä (helatorstain kokouksen tilalle)
 • Yhteisön tyypit viety Metatietosanastoon (http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m196), pieniä korjauksia ja täydennyksiä tehdään vielä; seuraavaksi pitäisi päivittää/täydentää toimialaluokitusta. Keskusteltiin siitä, mihin yhteisöjen tyyppeihin liittyviä linjauksia kuvailijoita varten laitetaan. Mahdollisia paikkoja ovat:
  • yhteisön tyypin merkitsemistä koskevat yleiset linjaukset/periaatteet RDA-sääntötekstin linjauksiin, jos sopiva kohta löytyy
  • Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston Suositukset-sivulle
  • Toimijakuvailun Marc 21 -sovellusohjeeseen (368 kentän kohdalle).

2. Kuvailutasot (https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/Kuvailutasot)

Kuvailustandardiryhmä on pyytänyt kommentteja kuvailutasoihin 30.4.2021 mennessä. Kuvailutasoihin liittyvä taulukko käytiin uudestaan läpi, ja siihen tehtiin tarvittavat muutokset Toimijan elementit -välilehdellä. Kooste lähetettiin Kuvailustandardiryhmälle. Kommentoitu taulukko näkyy täällä: https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/Kuvailutasot.


3. Tapahtumien kuvailu, fiktiiviset hahmot (valmistelut)

 • 5.5.2021 klo 13-14.30 Työpaja 1: Tapahtumat, fiktiiviset hahmot
  • Milloin yhteisö kuvaillaan tapahtumana? Tällä hetkellä YSOssa noin 195 käsitettä, jotka pitää käydä läpi. Osa termeistä sekä YSOssa että Kantossa.
  • Siskun fiktioryhmä on käsitellyt fiktiivisten hahmojen kuvailua ja ehdottaa lisämääreinä: fiktiivinen hahmo, jumalolento ja taruhahmo. Toiku-verkoston pienryhmässä valmistellaan tarkempia (toimija)kuvailuohjeita kirjastoille.

4. Seuraava kokous 25.5.2021 klo 10-11.30


KUVAILURYHMIEN YHTEISET TYÖPAJAT 1 ja 2 (5. ja 25.5.2021)

Esitykset

Työpaja 1 (5.5.2021)Fiktiiviset hahmot ja tapahtumien kuvailu (Katerina Sornova, Kansalliskirjasto)PDF (788 kB)

KeskusteluaTyöapaja 2 (25.5.2021)

Rakennukset, maantieteelliset paikat ja yhteisöt (Katerina Sornova, Kansalliskirjasto)

PDF (635 kB)

Rakennus – yhteisö – ’paikka’: neljä tapausta (Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopisto)PDF (1,10 MB)

Mahdolliset toimintaratkaisut Melindassa (Minttu Hurme, Kansalliskirjasto)

Hajannaisia muistiinpanoja:

 • Työpajoissa oli kattavasti edustusta eri kirjastojen kuvailuryhmistä, arkistoista ja museosta.
 • Kuvailun näkökulmasta on selvää, että jos meillä on olemassa YSO, YSO-paikat ja Kanto, yleiskäsitteitä poimitaan YSOsta, maantieteellisiä paikkoja YSO-paikoista ja yhteisön nimiä puolestaan Kantosta.
 • Työpajojen tarkoituksena oli kuvailukäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja kuvailuperiaatteiden/kuvailuelementtien rajojen selkeyttäminen (RDA:n mukaan).

Fiktiivisten hahmojen kuvailu

 • Työpajassa linjattiin, että fiktiivisiä hahmoja kuvaillaan toimijoiden tapaan Kantoon, vaikka niitä ei nähdä uudistetun RDA:n mukaan toimijoina.
 • ei koskaan päätekijänä, eikä osaksi tekijä-nimekekirjausta
 • Tehtäväksi jäi:
  • tarkemmat ohjeet toimijakuvailuohjeeseen (pitää ilmaista, että kuvailu ei ole RDA:n mukaista ja tyypit); Toimijakuvailupalvelu tekee, verkosto kommentoi/täydentää; sen jälkeen kommentoitavaksi Sisku-ryhmään
  • entiteetin tyypiksi merkitään: eläin, fiktiivinen hahmo, jumalolento, taruhahmo (selitykset, mitä kaikkea näille tarkoitetaan?) ja metatietosanastoon?
  • Sisku- ja fiktioryhmälle kommentoitavaksi

Eläinten kuvailu

 • nimetyt (todelliset) eläimet kuvaillaan toimijoiden tavoin, vaikka nämä kuuluvatkin ei-inhimillisiin entiteetteihin
 • Tehtäväksi jäi:
  • tarkemmat ohjeet toimijakuvailuohjeeseen

Tapahtumien kuvailu

 • Tapahtuma on tilapäinen, esim. kokous, konferenssi, tapahtuma, urheilukilpailu tai festivaali.); aiheena olevat tapahtumat
 • RDA:n mukaan tapahtumat kuvaillaan yhteisönä, muiden konferenssien tai festivaalien tapaan, siinä ei ole mitään epäselvää. Yhteisöjen RDA:n mukaiset kuvailuperiaatteet mahdollistavat sen, että tapahtumia voidaan kuvailla sisältötermejä tarkemmin (tapahtumaan voidaan liittää mm. tapahtumaan liittyvät ajat ja paikat, seuraajat/edeltäjät/liittyvät yhteisöt). Ajan saatossa meille on kuitenkin kertynyt termejä, joita on kuvailtu sekä YSOon (yksilökäsitteenä) että Kantoon (yhteisön nimenä), esim. Ilmajoen musiikkijuhlat. Ja tässä kohtaa toimijakuvailun asiantuntijaverkosto on esittänyt, että YSOssa olevat tapahtumat (noin 200 termiä) siirretään Kantoon, jossa on kuvailtuna muitakin yhteisöjä/tapahtumia.

  • Työpajassa linjattiin, että tapahtumia ei enää kuvailla YSOon. Kirjastot ja arkistot puoltavat YSOssa olevien yksilökäsitteiden siirtämistä Kantoon, museoilta toivoisin jonkinlaista kannanottoa (työpajan jälkeen myös museot asettuvat tämän linjauksen taakse, keskustelu käyty sähköpostitse). Kanto julkaistiin avoimena datana viime vuoden loppupuolella Finton alustalla, ja siksi se on todennäköisesti vielä aika tuntematon tietoresurssi. Se on kuitenkin Finton avoimien rajapintojen kautta käytettävissä oleva resurssi, vaikka on luonteeltaan erilainen kuin Fintossa olevat ontologiat ja sanastot.
 • Tehtäväksi jäi:
  • YSOssa olevat tapahtumat pitäisi siirtää Kantoon
  • kuvailuohjeet (tilapäinen nimetty tapahtuma, nähdään aktiivisena toimijana); tapahtumien kuvailuun liittyvät ohjeet viedään ainakin toimijakuvailuohjeeseen, tarvittaessa ohjeistusta tarkennetaan linjauksin RDA-tekstissä (esim. yhteisön auktorisoidun hakutiedon ohjeessa viitataan tapahtumiin useissa kohdissa)
  • yhteisön tyyppi = tapahtuma; metatietosanastossa seuraavat tapahtumat: festivaali, kilpailu (tapahtuma), konferenssi/seminaari, näyttely, projekti, urheilutapahtuma
  • määritelmä yhteisöstä tarkennetaan RDA-sääntöihin linjauksena

Nimettyjen laivojen, lentokoneiden tms. kuvailu

 • aika ei riittänyt tämän asian käsittelyyn, otetaan myöhemmin käsittelyyn

Rakennusten kuvailu

 • rakennuksia kuvaillaan lähtökohtaisesti YSOon, kuten tällä hetkellä; voidaan tarvittaessa kuvailla myös toimijana (erityisesti jos yhteisöllä ja rakennuksella on sama nimi)
 • rakennusten kuvailussa on eri lähestymistapoja kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa; ei kuvailla samaa asiaa samasta näkökulmasta
 • avoimet kysymykset:
  • mietittävä vielä mahdollista ratkaisuja Melinda-kirjastoille (YSOssa olevien yksilökäsitteiden poiminta aiheena oleviin toimijakenttiin)

Maantieteellisten paikkojen kuvailu

 • toimijoiden ja maantieteellisten paikkojen väliset kuvailurajat selkeät
 • TO DO:
  • pidettiin tärkeänä, että ollaan johdonmukaisia: YSOssa olevia maantieteellisiä paikkoja pitäisi siirtää YSO-paikkoihin
  • periaatteelliset linjauksetKOKOUS 6 (3.6.2021)

Paikalla (verkossa): Katerina Sornova (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Tuula Harmoinen, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Reeta Niemi, Johanna Parviainen, Jaakko Tuohiniemi, Päivi Wendelius, Saijamari Pakkala, Miia Herrala, Salla Rimpinen, Ilona Leppänen (sihteeri), Sirpa Tuomisto

Poissa: Taija Tuoresjärvi, Kari Ahola

1. Aikamerkinnöt toimijakuvailupalvelussa

 2. Yhteenveto työpajoista:

Työpaja 1: Tapahtumat ja fiktiiviset henkilöt (5.5.) ja Työpaja 2: Toimijat ja paikka (25.5.)

 • Laadittiin yhteenveto työpajoissa tehdyistä linjauksista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Yhteenveto julkaistaan erillisellä sivulla.

3. Seuraava kokous 26.8.2021

 • Kokouksia pidetään jatkossakin kolmen viikon välein mutta tarvittaessa useamminkin.


KOKOUS 7 (16.9.2021)

Aika: klo 10 – 11.30

Paikalla (verkossa): Katerina Sornova (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Tuula Harmoinen, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Reeta Niemi, Johanna Parviainen, Jaakko Tuohiniemi, Päivi Wendelius, Saijamari Pakkala, Miia Herrala, Ilona Leppänen (sihteeri), Sirpa Tuomisto, Taija Tuoresjärvi, Kari Ahola, Sirpa Tuomisto,

Poissa: Salla Rimpinen

1. Tiedoksi

Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 31.8.2021 (linkki sivuille).

2. Verkoston toiminta

 • Kansallisten kuvailuryhmien toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Toiku-verkoston toiminta virallistetaan uuden toimikauden alkaessa. Jäseniä pyydettiin ilmoittamaan jatkamismahdollisuudesta yksilö- ja organisaatiotasolla Katerinalle.
 • Kartoitettiin verkoston tähänastisen toiminnan hyödyllisyyttä ja toiminnan tavoitteita jatkossa (palautetta ja ehdotuksia voi lähettää lisää Katerinalle)
  • Tehtävää ja uutta asiaa on paljon, mikä edellyttää parempaa tavoitteiden kiteyttämistä ja toiminnan jäsentelyä jatkossa
  • Verkoston toimintaa pidettiin yleisesti tarpeellisena ja hyödyllisenä
  • Eri sektorien mukana olo ja aktiivisuus on tärkeää, sillä sitä kautta saadaan uusia näkökulmia ja tarpeita esille
  • Sovellusohjeen läpikäynti (aloitetaan ensi vuoden alussa)
  • Auktorisointitarvetta on paljon ja siksi Asterin tiedontuottajien koulutusta tulisi edistää (erityisesti Alma-kirjastot)
  • Asterin teosauktoriteetit käyttöön

3. Kuvailutasojen täydentäminen

 • Käytiin läpi kuvailuyhteistyö taulukon Eteneminen sivuilla toimijakuvailuun liittyvät punaiset kohdat ja kirjattiin vastaukset taulukkoon
 • Yleisperiaate: Pakolliset elementit merkitään/tallennetaan kuvailuun vain niissä tilanteissa, kun tieto on saatavilla ja sovellettavissa (mahdollista tallentaa)
 • Kusti ehdottaa kuvailutasojen nimiksi suppea taso (ennen ydin) ja laaja taso (ennen perus)
 • Ehdotusta pidettiin hyvänä
 • Tuotiin esille, että kuvailutason sijasta voisi käyttää termiä kuvailun tarkkuustaso (ei hierarkkinen)
 • Kuvailutasot julkaistaan uudistuneessa RDA Toolkitissä Community resources -osiossa loppuvuonna 2021
 • MUISTIIN KIRJATTUA:
  • Suositus syntymä- ja kuolinpaikan merkitsemisestä lisätään sovellusohjeeseen
  • Suvun kategoriat
   • Päätettiin perustaa pienryhmä (Anssi, Jaakko, Ilona, Katerina) selvittämään Suvun kategoriat

4. Nomeniin liittyvät linjaukset

 • Käytiin läpi linjauksi sivulla: Nomenin linjaukset ja esimerkit
  • Nomen-käsite on uusi ja vielä epäselvä, koska se ei ole ollut käytössä, mutta tulee selventymään uuden RDA:n myötä

 5. Kuvailuentiteettien rajat

 • Käytiin läpi Katerinan yhteenvetoa kevään kuvailuryhmien työpajoista ja niiden työstämisen jatkamisesta (Fiktiiviset hahmot, Eläimet, Tapahtumat, Rakennukset, Maantieteelliset paikat)
 • Toiku valmistelee lausuntoa, joka pohjaa uuteen RDA:han, KAM-kuvailuryhmä miettii linjaukset

6. Verkoston loppuvuoden kokoukset

Jatketaan kokousten pitämistä kolmen viikoin välein ja 1,5 tuntia kerrallaan (klo 10-11.30).

Loppuvuoden kokoukset ja niihin liittyvät alustavat aiheet alla:

 • 7.10. (kokousten ja tapahtumien kuvailu)
 • 18.11. (fiktiiviset hahmot, eläimet jne.)
 • 9. 12. (nimettyjen laivojen ja lentokoneiden kuvailu)
 • uuden vuoden jälkeen ensimmäinen kokous 20.1.2022 (Aloitetaan sovellusohjeen läpi käynti)
 • jossain vaiheessa aiheina myös toimialaluokituksen päivitys ja suvun ja hallintoalueen kategoriat


KOKOUS 8 (29.10.2021)

Aika: klo 13-14.30

Paikalla (verkossa): Katerina Sornova (puheenjohtaja), Ilkka Haataja, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Reeta Niemi, Johanna Parviainen, Jaakko Tuohiniemi, Päivi Wendelius, Taija Tuoresjärvi, Sirpa Tuomisto, Ilona Leppänen (sihteeri)

Poissa: Salla Rimpinen, Tuula Harmoinen, Saijamari Pakkala, Miia Herrala, Kari Ahola

1. Suvun kategoriat

2. Hallintoalueen tyypit

 • Käytiin läpi pienryhmän tekemä taulukko, johon tehtiin tarvittavat korjaukset ja täydennykset.
 • Hallintoalueen tyyppejä on mahdollista käyttää tietyissä tapauksissa myös yhteisön tyyppeinä ja termit viedään sillä periaatteella Metatietosanastoon.

3. Toimijakuvailuun liittyvät ohjeet

 • Toimijoihin liittyvä, formaatin lähtöinen ohje yhdistetään yhteiselle MARC-ohjeiden alustalle: https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=370955674
 • Todettiin, että olisi hyödyllistä olla sekä formaattiin sekä aihealueisiin perustuvat erilliset sovellusohjeet, jotka voivat olla eri paikoissa. Tämä tulee teettämään lisätyötä ja vaatii panostusta verkostolta.

4. Seuraava kokous

 • Seuraava kokous on torstaina 18.11.2021 klo 10-11.30. • No labels